22 މެއި 2018 (އަންގާރަ)


ޚަބަރު

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ 47 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް އެސްކޫލުގައި ފާހަނގަ ކޮށްފި


ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަސައިކަލެއް ފާރަކާއި މުޑިއަރައިފި

މިއަދު ހެނދުނު ބާރު ސްޕީޑްގައި ޒުވާނަކު ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ފާރެއްގައި ޖެހި މުޑި އަރައިފިއެވެ....

30 މެއި 2016 13:09

ފާއިތުވި އަހަރު އޭލެވެލްގެ ގަދަ 10 ގައި ފުވައްމުލަކުގެ 10 ދަރިވަރުން

ފާއިތުވި އަހަރު އޭލެވެލް ގަދަ 10 ގައި ފުވައްމުލަކުގެ 10 ދަރިވަރުން ހިމެނިއްޖެއެވެ. ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި...

30 މެއި 2016 02:37

މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައެއްގައި ސަޓޯ ހޯދަނީ

ފުލުހުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތުގައި މުޙައްމަދު ނާޘިމް ނަސީމް( ސަޓޯ) ހޯދަން ފުލުހުން...

29 މެއި 2016 16:57

ރޯދައަށް ރަށަށް ހަދިޔާ ފޮނުވަން ބޯޓު...؟

ފުވައްމުލަކާއި މާލެއާއި ދެމެދު ދަތުރު ކުރާ ބޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން މިވަގުތު މާލެގައި އޮތީ އުޖާލާ ބޯޓާއި ނާރެސް...

28 މެއި 2016 23:36

ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ހަގީގަތް ހާމަކުރުމަށް ގޮވާލަމުން ދޭ

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާގެ 1.2 ބިލިޔަން ރުފިޔާއަށް އެމްއެންޕީއާރުސީ ގެ ތެރެއިން ބަޔަކު...

27 މެއި 2016 19:54

ހުވަންޏާއި މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ބޭސްޖެހަނީ

ފުވައްމުލަކުން ހުވަންޏާއި މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ރަށުގެ އެކި ސަރހައްދުތަކަށް ބޭސް ޖަހަން ފަށާފައިވާ...

27 މެއި 2016 01:43

ސިވިލް ސާވިސް އަށް ވަނުމަށް ހަދާ ޓެސްޓަށް ފިނި ތަރުހީބެއް!

ސިވިލް ސާވިސް އަށް ވަނުމަށް ބޭނުން ވާފަރާތްތަކުން ހެދުމަށް ތައާރަފުކޮށްފައިވާ އިމްތިހާނަށް ލިބެނީ ފިނި...

27 މެއި 2016 01:06

ކުޑަ އަންހެންކުއްޖާ ބަންދު ނުކުރާ ކަމަށް އާއިލާއިން ބުނެފި

ރޭ ފުވައްމުލަކުން މާލެ ދިޔަ 17 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ފުލުހުން ބަންދުކުރި ކަމަށް މިކަލް ނޫހަށް...

26 މެއި 2016 14:36

ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ފުވައްމުލަކުން ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ސެމެސްޓަރ އެގްޒޭމް މިއަދު ފަށައިފި

ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވާ ފުވައްމުލަކު ދަރިވަރުންގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ސެމެސްޓަރ އެގްޒޭމް މިއަދު...

23 މެއި 2016 12:46

ހީނާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ފުވައްމުލަކު އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމެއް

ރަށުފެންވަރުގެ އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމެއްގެ ޕްރެކްޓިސް ފުވައްމުލަކުގައި ކުރާތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެއެވެ....

23 މެއި 2016 12:32


"އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި" ގެ ފުވައްމުލަކު އޮޑިޝަން މިއަދު ބާއްވައިފި

"އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި" ގެ ނަމުގައި ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާއިން ބާވަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ގުރުއާން ރިތިކޮށް...

22 މެއި 2016 01:39

ހޭޒްގެ 4 ވަނަ މަދަޙަ މުބާރާތް ނިިންމާލައިފި

ހާފިޒު އަޙުމަދު ސްކޫލު(ހޭޒް)ގެ 4 ވަނަ އިންޓަރ ކްލާސް މަދަހަ މުބާރާތް ނިންމާލައިފިއެވެ. މިދިޔަ ބުރާސްފަތި...

22 މެއި 2016 01:12

ފުވައްމުލަކުގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުން ރޯޑް ކޯޕަރޭޝަނާއި ހަވާލުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގެ ކުނިކޮށި މެނޭޖު ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރްޑީސީ) އާއި...

17 މެއި 2016 23:23
Seamaster