18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ފުވައްމުލަކުގައި އިމާރާތް ކުރަމުންދާ ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި...


ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލަތަކަކާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު ދެ މީހަކު ހޯދަނީ

ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ތަފާތު ދެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު ވެލިރަންގެ ސާމީ...

27 ޖޫން 2016 21:41

Image not found

ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 13 ބަސް މާލެ ގެނެސްފި

ފުވައްމުލަކާއި އައްޑު އަތޮޅަށް ބަހުގެ ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް ) އިން 13 ބަސް ރާއްޖެ...

27 ޖޫން 2016 21:31

އަތޮޅުތައް ފަޅުވެ މާލެއަށް އާބާދީ ތޮއްޖެއްސުމާ، އަތޮޅުތަކުގެ ތަރައްޤީގެ ކުރިމަގާބެހޭ ފޮތެއް ނުކުމެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ އާބާދީ މާލެއަށް ހިޖުރަކޮށް މާލެ ތޮއްޖެހުމާއި، އަތޮޅުތަކުގައި ކުރަމުންދިޔަ އިޤްތިސާދީ...

27 ޖޫން 2016 10:55

ކޮޕާ އެމެރިކާގެ 3 ވަނަ ކޮލަމްބިއާ އަށް

އެމެރިކާގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ކޮޕާ އެމެރިކާ ސެންޓެނާރިއޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ފަތިހު ކުޅެވުނު 3 ވަނަ...

26 ޖޫން 2016 14:26

ކެލާގެ މުހައްމަދު ބެއަގެ ހަނދާނީ ގުރުއާން މުބާރާތް ފަށައިފި

ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނާއި ފުވައްމުލަކު ޒިކުރާ ސްކޫލް އަދި އައިޑިއަލް ސްކޫލް ގުޅިގެން ބާއްވާ "ކެލާގެ...

25 ޖޫން 2016 15:24

އެންމެ އަލިގަދަ ތަރީގެ 7 ވަނަ އާއިއެކު ސައުސަން މުބާރާތުން ކަޓައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި 1437 ގުރުއާން މުބާރާތުގައި ގަދަ 8 ގައި ވާދަކުރި ފުވައްމުލަކުގެ...

24 ޖޫން 2016 22:53

މިއަހަރު ވެސް ޗިލީއާއި އާޖެންޓީނާގެ ފައިނަލެއް

ކޮޕާ އެމެރިކާ 2016 ސެންޓެނާރިއޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގައި މިއަދު ހެނދުނު ކުޅެވުނު ކޮލަމްބިއާ...

23 ޖޫން 2016 17:36

ފުވައްމުލަކު ދަނޑުވެރިން ކެމިކަލް ފާޓިލައިޒަރ އަދި ޕެސްޓިސައިޑް އާއި ދުރަށް

ފުވަމުއްލަކުގެ ދަނޑުވެރިން ކެމިކަލް ފާޓިލައިޒަރ އަދި ޕެސްޓިސައިޑް އާއި ދުރަށް ދިއުމުގެ މަސައްކަތެއް...

22 ޖޫން 2016 21:58

އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި: ފުވައްމުލަކުގެ 2 ބައިވެރިން ގަދަ 8އަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި 1437 ގުރުއާން މުބާރާތުގައި ފުވައްމުލަކުން ވާދަކުރާ3 ބައިވެރިންގެ...

20 ޖޫން 2016 16:11

ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް ޖަމީލް ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މިއދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ނާއިބު...

19 ޖޫން 2016 21:13

ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ހޯދަޑު ދެކުއްޖަކު ހޯދަނީ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގެ ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ...

19 ޖޫން 2016 20:58

އަލިގަދަ ތަރި ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ގަދަ 10އަށް ފުވަމުލަކުގެ 3 ބައިވެރިން ވެސް ދަތުރުކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި 1437 ގުރުއާން މުބާރާތުގައި ފުވައްމުލަކުން ވާދަކުރާ 3 ބައިވެރިން ވެސް...

19 ޖޫން 2016 00:21

ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ނިމިއްޖެ

މިހާރު ފްރާންސްގައި ބޭއްވޭ ޔޫރޯ 2016 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ކުޅުން ރޭ ނިމިއްޖެއެވެ. ކޮންމެ...

15 ޖޫން 2016 17:29

މުބާރާޓް ހުޅުވި މެޗުން ފަހުވަގުތުގެ މޮޅެއް ފްރާންސަށް

ޔޫރޯ 2016 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ހުޅުވި މެޗުން ފަހު ވަގުތުގައި ޑިމިތްރީ ޕަޔެޓް (ޖ.8) ގެ ގޯލުން 2-1ގެ މޮޅެއް ހޯދައި...

11 ޖޫން 2016 03:36
Seamaster