19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ދެވަނަ ފަހަރަށް ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދޭން މިއަދު ފަށައިފި


ރޯސްލައިން ފުވައްމުލަކު 5 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެވަނަ އެމްޖޭއެމަށް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި "ރޯސްލައިން ފުވައްމުލަކު 5 ވަނަ ޤުރުއާން...

16 ޖުލައި 2016 23:22

ބިއުޓިފުލް އައިޒް ޑައުން ސިންޑްރޯމް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ފުވައްމުލަކުގައި ވޯރކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

އެއްވެސް އެހީތެރިކަމެއް ނުލިބި ވަރަށް ބޮޑުވެފައިވާ ކުދިންތިބިކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު އަދި އެކުދިންނަށް...

15 ޖުލައި 2016 12:19

ފުވައްމުލަކު 5 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް ފެށިއްޖެ!

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ 5 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް "ރޯސް ލައިން...

15 ޖުލައި 2016 00:42

އިގިރޭސި ނުރައްކާތެރި ގޭންގްސްޓާރެއް ޖަލުގެ ތޭރިތަކުގެތެރޭގައި އިސްލާމްވެއްޖެ

އިގިރޭސިވިލާތުގެ ކެމްބްރިޖްޝަޔަރގެ ޖަލެއްގައި ހުކުމް ތަމްފީޒު ކުރަމުންދާ މެންޗެސްޓާގެ ގޭންގު ލީޑަރެއް...

14 ޖުލައި 2016 17:55

އިންޑިއާ ކުންފުންޏަކުން 4 ޑޮލަރުގެ ސްމާޓް ފޯނެއް އުފައްދަނީ

އިންޑިއާގެ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ސްމާޓްފޯނު އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ "ރިންޖިންގ ބެލް" ކުންފުނިން 4...

14 ޖުލައި 2016 15:12

ސްކޫލް ލީޑަރުންގެ ފަންނުވެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕެއް މިއަދު ފަށައިފި

ސްކޫލް ލީޑަރުންގެ ފަންނުވެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް 3 ދުވަހުގެ ވޯކްޝޮޕެއް މިއަދު ފުވައްމުލަކު ޓީއާރުސީ ގައި...

13 ޖުލައި 2016 01:36

ހިސްޓޯ އިނީޝިއޭޓިވް އިން އޭއީސީގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ޑިޖިޓަލް ކުލާސް ރޫމަށް ލިބުނު ގެއްލުން ހައްލުކޮށްފި

މިކަލް ނޫހުށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ހިސްޓޯ އިނީޝިއޭޓިވް ގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޒުނައިދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި...

11 ޖުލައި 2016 19:50

މިހާރު މިއުޅެނީ ގިސާސް ހިފަންތޯ ނުވަތަ ވަކި މީހަކު މަރާލަން ތޯ - ޑރ. އިޔާޒު

މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތުން މިއުޅެނީ މަރަށް މަރު ހިފަން ކަމާއިމެދު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުހައްމަދު...

11 ޖުލައި 2016 17:01

ފުވައްމުލަކުގައި ޗެރީ ހައްދާފައި

ތަފާތު އައު ބާވަތްތައް ހެއްދުމަށް މަޝްހޫރު "އޯކިޑް" ގޭ ގޯތި ތެރޭގައި މިފަހަރު ހައްދާފައި މި ވަނީ...

10 ޖުލައި 2016 17:24

ފުވައްމުލަކުގެ އާއްމު ދަތުރުތަކަށް 2 ބަހުން ފުދޭނެ ބާ؟

އަންނަ ބުދަ ދުވަހު އިފްތިތާޙު ކުރަން އުޅޭ ފުވައްމުލަކުގެ އާއްމު ބަސް ދަތުރުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް އެންމެ 2...

10 ޖުލައި 2016 17:06

ފުވައްމުލަކުގައި މިއަހަރު ފިތުރު ޢީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި

މިއަހަރުގެ ފިތުރުއީދު ނަމާދު ފުވައްމުލަކުގައި ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި ކޮށްފިއެވެ. ފުވައްމުލަކު ޒުވާނުންގެ...

06 ޖުލައި 2016 13:11

ހަވީރު ނޫހުގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ކުރި ހުކުމާއިމެދު އެޗްއާރުސީއެމުން އެއްޗެއް ނުބުނުމުން ހިސްޓޯގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން ހާމަކޮށްފި

ހަވީރު ނޫހުގެ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުން އެމުވައްޒަފުންގެ އަސާސީ ހައްގުތައް...

06 ޖުލައި 2016 12:08

އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތަށް އޮފިޝަލުން ހޯދަނީ

މި ޖުލައިމަހު ފަހުކޮޅު ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 20ވަނަ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް...

05 ޖުލައި 2016 16:57

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 5 ވަނަ ގުރުއާން މުބާރާތް މި ޖުލައި މަހު 14 ން 16ށް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 5 ވަނަ ގުރުއާން މުބާރާތް މި ޖުލައި މަހު 14 ން 16ށް ބޭއްވުމަށް...

05 ޖުލައި 2016 16:34
Seamaster