18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ކުޑަ އަންހެންކުއްޖާ ބަންދު ނުކުރާ ކަމަށް އާއިލާއިން ބުނެފި


ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ފުވައްމުލަކުން ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ސެމެސްޓަރ އެގްޒޭމް މިއަދު ފަށައިފި

ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވާ ފުވައްމުލަކު ދަރިވަރުންގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ސެމެސްޓަރ އެގްޒޭމް މިއަދު...

23 މެއި 2016 12:46

ހީނާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ފުވައްމުލަކު އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމެއް

ރަށުފެންވަރުގެ އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމެއްގެ ޕްރެކްޓިސް ފުވައްމުލަކުގައި ކުރާތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެއެވެ....

23 މެއި 2016 12:32


"އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި" ގެ ފުވައްމުލަކު އޮޑިޝަން މިއަދު ބާއްވައިފި

"އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި" ގެ ނަމުގައި ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާއިން ބާވަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ގުރުއާން ރިތިކޮށް...

22 މެއި 2016 01:39

ހޭޒްގެ 4 ވަނަ މަދަޙަ މުބާރާތް ނިިންމާލައިފި

ހާފިޒު އަޙުމަދު ސްކޫލު(ހޭޒް)ގެ 4 ވަނަ އިންޓަރ ކްލާސް މަދަހަ މުބާރާތް ނިންމާލައިފިއެވެ. މިދިޔަ ބުރާސްފަތި...

22 މެއި 2016 01:12

ފުވައްމުލަކުގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުން ރޯޑް ކޯޕަރޭޝަނާއި ހަވާލުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގެ ކުނިކޮށި މެނޭޖު ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރްޑީސީ) އާއި...

17 މެއި 2016 23:23

ފަޔަރ އިވެކުއޭޝަން ޑްރިލްއެއް ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލުގައި ބާއްވައިފި

އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ އިން ފަޔަރ އިވެކުއޭޝަން ޑްރިލްއެއް ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލުގައި...

17 މެއި 2016 23:16

ހައިޟުގެ ދުވަސްތަކުގައި ރޯދަ އެލަވަންސް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ބުނެ ފޭކް ލިއުމެއް ދައުރުވާން ފަށައިފި

ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް އެކަބަލުންގެ ހައިޟުގެ ދުވަސްވަރަށް ހޭދަވާ...

17 މެއި 2016 23:07

ތިމާވަށީގެ ފޮޓޯ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އެންވަޔަރމެނޓް މިނިސްޓްރީން ކުރިން ހުޅުވާލާފައިވާ ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭ ފޮޓޯ މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވުމުގެ...

12 މެއި 2016 00:23

ދިގުވާނޑު ކައުންސިލުން ލެޑް ހޮޅި ބުރިތަކެއް ޏ.އޭއީސީ އަށް ހަދިޔާ ކޮށްފި

ދިގުވާނޑު ކައުންސިލުން ފަންސާސް ލެޑް ހޮޅިބުރި ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް (އޭއީސީ) އަށް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ....

10 މެއި 2016 21:37

ދިގުވާނޑު ކައުންސިލުން ހިނަވާގެއެއް އަޅަނީ

ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު ކައުންސިލުން މައްޔިތުން ހިނެވުމަށް ހިނަވާގެއެއް ވަރަށް އަވަށް އަޅާ އެތަނުގެ...

10 މެއި 2016 09:28

އަރުއްފަންނުގައި މޮނިއުމެންޓަކާއި ބާބަކިއު އޭރިއާއެއް ހުޅުވައިފި

ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު އަވަށުގެ އަރުއްފަންނުގައި މޮނިއުމެންޓަކާއި ބާބަކިއު އޭރިއާއެއް ހުޅުވައިފިއެވެ....

09 މެއި 2016 08:48

ކަޅު ފިނިފެންމާ

ކަޅު ފިނިފެންމަލަކީ ރާއްޖޭގައިި އަދި ދުނިޔޭގައި ވެސް ފެންނަ މަލެއް ނޫނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ގުދުރަތީ ގޮތުން...

09 މެއި 2016 00:19

ހޭޒްގެ ސްޕޯރޓްސް ފެސްޓިވަލް ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރިޔަށްދަނީ

ހާފިޒު އަޙުމަދު ސްކޫލު(ހޭޒް)ގެ މިއަހަރުގެ ސްޕޯރޓްސް ފެސްޓިވަލް ފުވައްމުލަކު ސްޓެޑިއަމްގައި ފަށައިގެން...

06 މެއި 2016 17:43
Seamaster