19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ފުވައްމުލަކުގައި ފިތުރު އީދު ނަމާދު 1437 ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި!


ފްލެޓްތަކުގެ އަގު %50 ބޮޑުވީ ކީއްވެގެން ބާ؟

އިޖުތިމާއީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ފުވަމްއުލަކުގައި ގާއިމުކުރެވޭ ފްލެޓެތަކުގެ އަގު ކުރިން...

04 ޖުލައި 2016 21:53

ހޭޒްގެ ގުރުއާން މުބާރާތް ކުރިޔަށްދަނީ

ހާފިޒު އަޙުމަދު ސްކޫލް (ހޭޒް)ގެ 1437 ވަނަ އަހަރުގެ ގުރޭޑްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ ގުރުއާން މުބާރާތް އެސްކޫލުގެ...

03 ޖުލައި 2016 22:15

މި ޖުލައި މަހު 13 ގައި ފުވައްމުލަކުގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފަށަނީ

މި ޖުލައި މަހު 13ގައި ފުވައްމުލަކުގައި ރަސްމީކޮށް ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފަށަން އެމްޕީއެލްއާއި ފުވައްމުލަކު...

03 ޖުލައި 2016 19:02

ހޭޒްގެ ފައުންޑޭޝަންގެ ދަރިވަރުން އުނގެނުމާއި ގުޅުވައިގެން ޚާއްސަ ރޯދަވީއްލުމެއް

ހާފިޒު އަޙުމަދު ސްކޫލުގެ ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖުގެ ދަރިވަރުންގެ އުނގެނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޚާއްސަ ރޯދަ ވީއްލުމެއް...

03 ޖުލައި 2016 01:33

ފުވައްމުލަކުގެ އާންމު ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ގެންދިއުމަށް ރޭވިފައިވަނީ 2 ބަސް

ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ އަތޮޅުގެ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އެމްޕީއެލް އިން އެޚިދުމަތަށް...

01 ޖުލައި 2016 22:08

ޖަރުމަނުގައި އުޅޭ ސީރިއާ ރެފިއުޖީއަކަށް ބަތަލެއް ގެ ދަރަޖަ

ޖަރުމަނުގެ މިންޑެން އަވަށުގައި ދިރިއުޅޭ ސީރިއާގެ ރެފިއުޖީއެއް ކަމަށްވާ މުހައްނަދު، އެސަރަހައްދުގެ...

01 ޖުލައި 2016 16:26

އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި 1437 ގުރުއާން މުބާރާތުގެ 4 ވަނަ އާއެކު މުފީދު މުބާރާތާއި އަލްވަދާއު ކިޔައިފި

ޓީވީއެމުން ކުރިޔަށްގެންދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި 1437 ގުރުއާން މުބާރާތުގެ 4 ވަނަ އާއެކު...

30 ޖޫން 2016 22:32

އެމް.ޖޭ.އެމް ސްކޫލް ގައި މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލަކާއި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަންގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ...

އެމް.ޖޭ.އެމް ސްކޫލް ގައި މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލަކާއި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަންގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ...

29 ޖޫން 2016 11:08

އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި: އަބްދުﷲ މުފީދު ގަދަ 5 އަށް ދަތުރުކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި 1437 ގުރުއާން މުބާރާތުގައި ގަދަ 6 ގައި ވާދަކުރި ފުވައްމުލަކު އަށް...

28 ޖޫން 2016 22:52

ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ސަމީން ހޯދަނީ

ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަމުުންދާ މައްސަލައެއްގައި ފުވައމްުލަކު މީހަކު ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ...

29 ޖޫން 2016 14:37

ފުވައްމުލަކުގައި އިމާރާތް ކުރަމުންދާ ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި...

ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ޕްރޮގުރާމްގެ ދަށުން ފުވައްމުލަކުގައި އިމާރާތް ކުރަމުންދާ 200 ފްލެޓްގެ ތެރެއިން...

28 ޖޫން 2016 11:08

ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލަތަކަކާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު ދެ މީހަކު ހޯދަނީ

ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ތަފާތު ދެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު ވެލިރަންގެ ސާމީ...

27 ޖޫން 2016 21:41

Image not found

ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 13 ބަސް މާލެ ގެނެސްފި

ފުވައްމުލަކާއި އައްޑު އަތޮޅަށް ބަހުގެ ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް ) އިން 13 ބަސް ރާއްޖެ...

27 ޖޫން 2016 21:31

އަތޮޅުތައް ފަޅުވެ މާލެއަށް އާބާދީ ތޮއްޖެއްސުމާ، އަތޮޅުތަކުގެ ތަރައްޤީގެ ކުރިމަގާބެހޭ ފޮތެއް ނުކުމެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ އާބާދީ މާލެއަށް ހިޖުރަކޮށް މާލެ ތޮއްޖެހުމާއި، އަތޮޅުތަކުގައި ކުރަމުންދިޔަ އިޤްތިސާދީ...

27 ޖޫން 2016 10:55
Seamaster