19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ކޮޕާ އެމެރިކާގެ 3 ވަނަ ކޮލަމްބިއާ އަށް


ކެލާގެ މުހައްމަދު ބެއަގެ ހަނދާނީ ގުރުއާން މުބާރާތް ފަށައިފި

ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނާއި ފުވައްމުލަކު ޒިކުރާ ސްކޫލް އަދި އައިޑިއަލް ސްކޫލް ގުޅިގެން ބާއްވާ "ކެލާގެ...

25 ޖޫން 2016 15:24

އެންމެ އަލިގަދަ ތަރީގެ 7 ވަނަ އާއިއެކު ސައުސަން މުބާރާތުން ކަޓައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި 1437 ގުރުއާން މުބާރާތުގައި ގަދަ 8 ގައި ވާދަކުރި ފުވައްމުލަކުގެ...

24 ޖޫން 2016 22:53

މިއަހަރު ވެސް ޗިލީއާއި އާޖެންޓީނާގެ ފައިނަލެއް

ކޮޕާ އެމެރިކާ 2016 ސެންޓެނާރިއޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގައި މިއަދު ހެނދުނު ކުޅެވުނު ކޮލަމްބިއާ...

23 ޖޫން 2016 17:36

ފުވައްމުލަކު ދަނޑުވެރިން ކެމިކަލް ފާޓިލައިޒަރ އަދި ޕެސްޓިސައިޑް އާއި ދުރަށް

ފުވަމުއްލަކުގެ ދަނޑުވެރިން ކެމިކަލް ފާޓިލައިޒަރ އަދި ޕެސްޓިސައިޑް އާއި ދުރަށް ދިއުމުގެ މަސައްކަތެއް...

22 ޖޫން 2016 21:58

އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި: ފުވައްމުލަކުގެ 2 ބައިވެރިން ގަދަ 8އަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި 1437 ގުރުއާން މުބާރާތުގައި ފުވައްމުލަކުން ވާދަކުރާ3 ބައިވެރިންގެ...

20 ޖޫން 2016 16:11

ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް ޖަމީލް ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މިއދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ނާއިބު...

19 ޖޫން 2016 21:13

ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ހޯދަޑު ދެކުއްޖަކު ހޯދަނީ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގެ ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ...

19 ޖޫން 2016 20:58

އަލިގަދަ ތަރި ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ގަދަ 10އަށް ފުވަމުލަކުގެ 3 ބައިވެރިން ވެސް ދަތުރުކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި 1437 ގުރުއާން މުބާރާތުގައި ފުވައްމުލަކުން ވާދަކުރާ 3 ބައިވެރިން ވެސް...

19 ޖޫން 2016 00:21

ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ނިމިއްޖެ

މިހާރު ފްރާންސްގައި ބޭއްވޭ ޔޫރޯ 2016 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ކުޅުން ރޭ ނިމިއްޖެއެވެ. ކޮންމެ...

15 ޖޫން 2016 17:29

މުބާރާޓް ހުޅުވި މެޗުން ފަހުވަގުތުގެ މޮޅެއް ފްރާންސަށް

ޔޫރޯ 2016 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ހުޅުވި މެޗުން ފަހު ވަގުތުގައި ޑިމިތްރީ ޕަޔެޓް (ޖ.8) ގެ ގޯލުން 2-1ގެ މޮޅެއް ހޯދައި...

11 ޖޫން 2016 03:36

ރަސްގެފަންނަށް ބަޔަކު ގެއްލުންތަކެއްދީފި

ފުވައްމުލަކުގެ މާލެގަން އަވަށުގައި މިދިޔަ ހަފްތާގައި ތަރައްގީކޮށް ނިންމާލި ރަސްގެފަންނުގައި ހުރި...

08 ޖޫން 2016 15:03

ސަރުކާރުން އެންމެ އިހާނެތިކޮށް ހިތަމުންދަނީ ފުވައްމުލަކަށް: މަލީހް

ސަރުކާރުން އެންމެ އިހާނެތިކޮއް ހިތަމުންދަނީ ފުވައްމުލަކަށް ކަމަށް ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތް ވެ...

07 ޖޫން 2016 13:55

ފުވައްމުލަކުން ކަރަންޓް ކެނޑި ކަނު އަނދިރީގައި

ފުވައްމުލަކުގެ އިންޖީނުގޭގެ އިންޖީނަކަށް ދިމާވި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ކަރަންޓް ކެނޑި ކަނު އަނދިރީގައި...

06 ޖޫން 2016 12:04

އެންމެ އަލިގަދަ ތަރިއަށް ފުވައްމުލަކުން 3 ބައިވެރިން ހޮވިއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ އަގުބޮޑު ޤުރުއާން މުބާރާތް "ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަތަރި" މުބާރާތުގެ...

05 ޖޫން 2016 09:55
Seamaster