22 މެއި 2018 (އަންގާރަ)


ޚަބަރު

އީ-ވޯޓިން އަށް "ނޫނެކޭ" ބުނުމަށް ކުރީގެ އިލެކްޝަން ކަމިޝަނަރ ބުނެފި!


އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް 2016: މުދައްރިސުންނާއި ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުވުން މިއަދު

މިހާރު ފުވައްމުލަކުގައި ފާހަނގަ ކުރަމުންދާ ޤައުމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ހަފުތާގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ހިމެނޭ...

17 އެޕްރީލް 2016 14:14

އީޓީއެފްއޭ އިން ފުވައްމުލަކުގެ ކުޑަކުދިންނަށް ފުޓްބޯޅަ ދަސްކޮށްދެނީ

އާރލި ޓަޗް ފުޓްބޯލް އެކަޑަމީގެ(އީޓީއެފްއޭ) ފުވައްމުލަކު ގޮފީގެ ހަރަކާތްތައް މިއަދު ރަސްމީކޮށް...

16 އެޕްރީލް 2016 17:58

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް 2016: ކުއިޒް މުބާރާތް ޏ. އޭއީސީ ން ކާމިޔާބުކޮށްފި

މިހާރު ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ހިމެނޭ...

16 އެޕްރީލް 2016 17:02

ޤައުމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް 2016: ޤުރުއާން މުބާރާތް ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގައި މިއަދު ހެނދުނު ފަށައިފި

މިއަހަރުގެ ޤައުމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ...

16 އެޕްރީލް 2016 16:41

ގައުމީ އެންޓި ކަރަޕްޝަން ދުވަހުގެ ކުއިޒް މުބާރާތް ހޭޒްގައި ފަށައިފި

މިއަހަރުގެ ޤައުމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހަފުތާއެއްގެ މުއްދަތަށް...

16 އެޕްރީލް 2016 16:14

އެންމެ ފުރަތަމަ ނަޒާހަތްތެރި ވާންޖެހެނީ އޭސީސީ - އެމްޑީޕީ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ރައީސް ސައީދު

ފުވައްމުލަކުގައި ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ފޯވައްސެއް ފާހަނގަ ކުރަމުންދާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ނަޒާހަތްތަރި...

16 އެޕްރީލް 2016 14:56

ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަހު ހަމައެކަނި ދިވެހި ބަހުން މުއާމަލާތު ކުރާ ދުވަހަކަށް ހެދުން ކިހިނެތް ތޯ؟- ޕްރޮފެސަރ އުގެއިލް

ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަނގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެދުވަހަކީ ހަމައެކަނި ދިވެހި ބަހުން މުއާމަލާތު ކުރާ...

16 އެޕްރީލް 2016 14:11

ގަސްކާނާ އުފެއްދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު...

16 އެޕްރީލް 2016 13:02

"ޅެންވެރިޔާ 2016" ގެ އެއްވަނަ ޅެންވެރިއަކަށް ފަތުހުﷲ ސާލިހު

ލިއުންތެރިންގެ ގުޅުމުގެ ފަރާތުން 2015 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި “ޅެންވެރިޔާ 2016”ގެ އެއްވަނަ ޅެންވެރިއަކަށް...

14 އެޕްރީލް 2016 19:14

ދެކުނު އަތޮޅުތަކުގެ ބަހުރުވައިގައި ހިމެނޭ "ނަވިޔަނި" (ނ ބަރުކޮށް ކިޔާގޮތަށް) ދިވެހި ބަހުގައި ހިމަނައި ދިނުމަށް ހިސްޓޯ އެދިއްޖެ

ދެކުނު އަތޮޅުތަކުގެ ބަހުރުވައިގައި ހިމެނޭ "ނަވިޔަނި (ބަރު ނ)" ދިވެހި ބަހުގައި ހިމަނައި ދިނުމަށް ޝިފާގް...

11 އެޕްރީލް 2016 16:40

ސިއްހަތު ދުވަސް ކުލަގަދަގޮތެއްގައި ފާހަނގަކޮށްފި

އިއްޔެ އާއި މިއަދު ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ސުކޫލްތަކުގައި ދުވަހާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމާއި...

08 އެޕްރީލް 2016 18:27

ހޭޒްގެ ފުޑް ފެއަރ އެސްކޫލުގައި މާދަމާ ބާއްވަނީ

ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލުގެ ޕީޓީއޭ (ޕޭރެންޓް ޓީޗަރ އެސޯސިއެޝަން) އިން މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ...

08 އެޕްރީލް 2016 12:32

ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމަށް ޏ.އޭއީސީގެ ގްރޭޑް 10 ގެ ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރި ކުރުވަނީ

ޏ.އޭއީސީގެ ގްރޭޑް 10 ގެ ދަރިވަރުން ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ...

08 އެޕްރީލް 2016 11:19

އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޯސްޓްގާޑާއި ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ކުޅުނު މެޗް 6-6 ން އެއްވަރު

އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޯސްޓްގާޑުގެ ޓީމަކާއި ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ޓީމަކާއި ދެމެދު އިއްޔެ ހަވީރު...

08 އެޕްރީލް 2016 10:16
Seamaster