18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ސްކިލް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރުގެ ހަދިޔާތަކެއް ރެއިންބޯޔުނިޓަށް


ވައިބަރ ޗެޓް ލޮގް ފޮރުވާލެވޭ ގޮތް ވަނީ

ރާއްޖޭގައި އެންމެ އާއްމުކޮށް މޯބައިލް މެސެޖު ފޮނުވާ އެޕްލިކޭޝަން ކަމަށްވާ ވައިބަރ އިން ފޮނުވާ މެސެޖްތައް...

20 އެޕްރީލް 2016 22:24

ޏ.އޭއީސީ އަށް 34 އަހަރު ފުރުން އެސްކޫލުގައި ފާހަނގަ ކޮށްފި

ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް (ޏ.އޭއީސީ) 34 އަހަރު ފުރުން މިއަދު އެސްކޫލުގައި ފާހަނގަ ކޮށްފިއެވެ....

20 އެޕްރީލް 2016 19:32

ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް އޭ.ސީ.ސީން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މަސައްކަތް ކުރޭ ބާ؟

މިއަހަރުގެ ޤައުމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އޭސީސީގެ ޓީމަކާއި، ފުވައްމުލަކުގެ ޓީމަކާ...

19 އެޕްރީލް 2016 11:35

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަންގެ މައުލޫމާތު މުއައްސަސާތަކާއި ކްލަބް ޖަމްއިއްޔާތަކަށް

މިހާރު ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިޔަށްދާ މިއަހަރުގެ ޤައުމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ...

18 އެޕްރީލް 2016 11:07

އާރތުޑޭ ފާހަނގަ ކުރުމަށް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ފުވައްމުލަކުގައި ބައިސިކަލް ބުރެއް ބާއްވަނީ

މިއަހަރުގެ އާރތު ޑޭ ފާހަނގަ ކުރުމަށް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ފުވައްމުލަކުގައި ބައިސްކަލް ބުރެއް ބޭއްވުމަށް...

17 އެޕްރީލް 2016 22:26

އެންޓި-ކަރޮޕްޝަން ޒުވާނުންގެ ހަވީރުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މިހާރު ފުވައްމުލަކުގައި ފާހަނގަ ކުރަމުންދާ ގައުމީ އެންޓިކަރަޕްޝަން ހަފުތާގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ހިމެނޭ...

17 އެޕްރީލް 2016 21:30

އީ-ވޯޓިން އަށް "ނޫނެކޭ" ބުނުމަށް ކުރީގެ އިލެކްޝަން ކަމިޝަނަރ ބުނެފި!

ރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބުތަކުގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓު ނުވަތަ އީ-ވޯޓިން ބޭނުން ނުކުރުމަށް ކުރީގެ އިލެކްޝަން...

17 އެޕްރީލް 2016 21:04

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް 2016: މުދައްރިސުންނާއި ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުވުން މިއަދު

މިހާރު ފުވައްމުލަކުގައި ފާހަނގަ ކުރަމުންދާ ޤައުމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ހަފުތާގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ހިމެނޭ...

17 އެޕްރީލް 2016 14:14

އީޓީއެފްއޭ އިން ފުވައްމުލަކުގެ ކުޑަކުދިންނަށް ފުޓްބޯޅަ ދަސްކޮށްދެނީ

އާރލި ޓަޗް ފުޓްބޯލް އެކަޑަމީގެ(އީޓީއެފްއޭ) ފުވައްމުލަކު ގޮފީގެ ހަރަކާތްތައް މިއަދު ރަސްމީކޮށް...

16 އެޕްރީލް 2016 17:58

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް 2016: ކުއިޒް މުބާރާތް ޏ. އޭއީސީ ން ކާމިޔާބުކޮށްފި

މިހާރު ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ހިމެނޭ...

16 އެޕްރީލް 2016 17:02

ޤައުމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް 2016: ޤުރުއާން މުބާރާތް ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގައި މިއަދު ހެނދުނު ފަށައިފި

މިއަހަރުގެ ޤައުމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ...

16 އެޕްރީލް 2016 16:41

ގައުމީ އެންޓި ކަރަޕްޝަން ދުވަހުގެ ކުއިޒް މުބާރާތް ހޭޒްގައި ފަށައިފި

މިއަހަރުގެ ޤައުމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހަފުތާއެއްގެ މުއްދަތަށް...

16 އެޕްރީލް 2016 16:14

އެންމެ ފުރަތަމަ ނަޒާހަތްތެރި ވާންޖެހެނީ އޭސީސީ - އެމްޑީޕީ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ރައީސް ސައީދު

ފުވައްމުލަކުގައި ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ފޯވައްސެއް ފާހަނގަ ކުރަމުންދާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ނަޒާހަތްތަރި...

16 އެޕްރީލް 2016 14:56

ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަހު ހަމައެކަނި ދިވެހި ބަހުން މުއާމަލާތު ކުރާ ދުވަހަކަށް ހެދުން ކިހިނެތް ތޯ؟- ޕްރޮފެސަރ އުގެއިލް

ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަނގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެދުވަހަކީ ހަމައެކަނި ދިވެހި ބަހުން މުއާމަލާތު ކުރާ...

16 އެޕްރީލް 2016 14:11
Seamaster