19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ފުވައްމުލަކު ބަހުން ބަހުސް ކުރުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ


ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު މީހަކު ހޯދަނީ

ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު މީހަކު ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ. ...

03 ޖޫން 2016 00:03

އެކުވެރި އޮޕްޒިޝަންގެ ރައީސަކަށް ޖަމީލް، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރަކަށް މަލީހް

އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ގުޅިގެން "މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓޭޑް އޮޕްޒިޝަން" ނަމުގައި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދެއް...

01 ޖޫން 2016 15:46

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ 47 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް އެސްކޫލުގައި ފާހަނގަ ކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި މިހާރު ހުރި އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ސްކޫލް "ފުވައްމުލަކު ސްކޫލު"ގެ 47 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް...

01 ޖޫން 2016 02:18

ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަސައިކަލެއް ފާރަކާއި މުޑިއަރައިފި

މިއަދު ހެނދުނު ބާރު ސްޕީޑްގައި ޒުވާނަކު ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ފާރެއްގައި ޖެހި މުޑި އަރައިފިއެވެ....

30 މެއި 2016 13:09

ފާއިތުވި އަހަރު އޭލެވެލްގެ ގަދަ 10 ގައި ފުވައްމުލަކުގެ 10 ދަރިވަރުން

ފާއިތުވި އަހަރު އޭލެވެލް ގަދަ 10 ގައި ފުވައްމުލަކުގެ 10 ދަރިވަރުން ހިމެނިއްޖެއެވެ. ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި...

30 މެއި 2016 02:37

މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައެއްގައި ސަޓޯ ހޯދަނީ

ފުލުހުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތުގައި މުޙައްމަދު ނާޘިމް ނަސީމް( ސަޓޯ) ހޯދަން ފުލުހުން...

29 މެއި 2016 16:57

ރޯދައަށް ރަށަށް ހަދިޔާ ފޮނުވަން ބޯޓު...؟

ފުވައްމުލަކާއި މާލެއާއި ދެމެދު ދަތުރު ކުރާ ބޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން މިވަގުތު މާލެގައި އޮތީ އުޖާލާ ބޯޓާއި ނާރެސް...

28 މެއި 2016 23:36

ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚިޔާނާތްތެރިވެފައިވާ 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ހަގީގަތް ހާމަކުރުމަށް ގޮވާލަމުން ދޭ

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާގެ 1.2 ބިލިޔަން ރުފިޔާއަށް އެމްއެންޕީއާރުސީ ގެ ތެރެއިން ބަޔަކު...

27 މެއި 2016 19:54

ހުވަންޏާއި މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ބޭސްޖެހަނީ

ފުވައްމުލަކުން ހުވަންޏާއި މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ރަށުގެ އެކި ސަރހައްދުތަކަށް ބޭސް ޖަހަން ފަށާފައިވާ...

27 މެއި 2016 01:43

ސިވިލް ސާވިސް އަށް ވަނުމަށް ހަދާ ޓެސްޓަށް ފިނި ތަރުހީބެއް!

ސިވިލް ސާވިސް އަށް ވަނުމަށް ބޭނުން ވާފަރާތްތަކުން ހެދުމަށް ތައާރަފުކޮށްފައިވާ އިމްތިހާނަށް ލިބެނީ ފިނި...

27 މެއި 2016 01:06

ކުޑަ އަންހެންކުއްޖާ ބަންދު ނުކުރާ ކަމަށް އާއިލާއިން ބުނެފި

ރޭ ފުވައްމުލަކުން މާލެ ދިޔަ 17 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ފުލުހުން ބަންދުކުރި ކަމަށް މިކަލް ނޫހަށް...

26 މެއި 2016 14:36

ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ފުވައްމުލަކުން ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ސެމެސްޓަރ އެގްޒޭމް މިއަދު ފަށައިފި

ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވާ ފުވައްމުލަކު ދަރިވަރުންގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ސެމެސްޓަރ އެގްޒޭމް މިއަދު...

23 މެއި 2016 12:46

ހީނާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ފުވައްމުލަކު އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމެއް

ރަށުފެންވަރުގެ އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމެއްގެ ޕްރެކްޓިސް ފުވައްމުލަކުގައި ކުރާތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެއެވެ....

23 މެއި 2016 12:32

Seamaster