20 މާރޗް 2018 (އަންގާރަ)


ޚަބަރު

ޖުޒާމް ބަލި ޖެހުނު ހައްވާދީދީގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއް ހަދަނީ ...


ދެވަނައަށް އެންމެ ހިންގުންތެރި އަތޮޅު ކައުންސިލަކަށް ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލް ހޮވިއްޖެ

ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ އިން ކަންގަތި އެވޯޑްގެ ނަމުގައި ހޮވަން ފެށި އެންމެ ހިންގުންތެރި އަތަޮޅު...

07 މާރޗް 2016 08:23އެފްއެސްގެ މަސައްކަތު ދުވަހުން ބައިލައްކަ އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް (އެފްއެސް) ގެ މަސައްކަތު ދުވަހުން ބައިލައްކަ އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެއެވެ....

05 މާރޗް 2016 23:54

ކޮންމެ ހޮނިހިރު ދުވަހަކު ދިގުވާނޑުގައި ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ބާއްވަނީ

މިއަދު (05 މާޗް 2016 ) ގައި ސާފު ކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއަމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 16:00...

05 މާރޗް 2016 12:44

އެމްޖޭއެމްގެ ރީޑިންގ ކޭމްޕް ވަރަށް ކާމިޔާބު: ޒިދުނާ

އެމްޖޭއެމްގައި މިއަހަރު ބޭއްވި ރީޑިންގ ކޭމްޕް ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމަށް އެސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕްލް...

04 މާރޗް 2016 12:45

ފުވައްމުލަކުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާތީވެ، އިދިކޮޅުފަރާތްތަކަށް އެކަން ހަޖަމް ނުކުރެވޭ - މެމްބަރު ޝާޙު

ފުވައްމުލަކުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާތީވެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް އެކަން ހަޖަމް ނުކުރެވޭ...

03 މާރޗް 2016 12:08

ހޭޒްގެ ރެއިންބޯ ޔުނިޓްގެ ދަރިވަރުންނަށް ފީލްޑް ޓްރިޕެއް ބާއްވައިފި

ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލްގެ ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭ "ރެއިންބޯ ޔުނިޓް" ގެ...

29 ފެބުރުއަރީ 2016 10:58

ހާފިޒް އަހްމަދު ސުކޫލްގެ ސްކައުޓް ޕެޓްރޯލް ލީޑަރސް ކޭމްޕް ފަށައިފި

ހޭޒްގެ 35 ސްކައުޓުން ބައިވެރިވާ މިކޭމްޕަކީ އެ ސުކޫލްގެ ސުކައުޓް ޕެޓްރޯލް ލީޑަރުން ތަމްރީންކުރުމަށް ބާއްވާ...

26 ފެބުރުއަރީ 2016 16:54

ފުވައްމުލަކު ސުކޫލް އިން ބެލެނިވެރިންގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަނގަކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ސުކޫލް (އެފްއެސް) އިން ބެލެނިވެރިންގެ ފުވަސް ފާހަނގަކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ އާއި މިއަދު ކުރިއަށް...

26 ފެބުރުއަރީ 2016 14:32

އެވިޑް ކޮލެޖްގެ މާރޗް މަހު ފެށޭ ކޯސްތަކަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އެވިޑް ކޮލެޖްއިން 2016 މާރޗް މަހުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސް ތަކަށް ވަނުމުގެ ފުރުޞަތު މިހާރު...

22 ފެބުރުއަރީ 2016 11:06

މާދަރީ ބަހިގެ ދުވަހަ ފުވައްމުލަކި ސުކޫލެ ކުލަގަދަކޮހޮ ފާހަނގަކޯފީއަ

ބައިނަލް އަގޮވާމީ މާދަރީ ބަހިގެ މާދަރީ ބަހިގެ ދުވަހަ ފާހަގަ ކެރުމުގެ ގޮތެން ފުވައްމުލަކު ސުކޫލެ...

21 ފެބުރުއަރީ 2016 14:48

ކައްޓެޅި މުބާރާތި ޗެމްޕިއަންކަން "މުށިމަސް" ޓީމް ހުވާފި

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް އެން ފުވައްމުލަކި ބޭވީ ކައްޓެޅި ފޯރި މުބާރާތި ޗެމްޕިއަންކަން "މުށިމަސް" ޓީމް...

21 ފެބުރުއަރީ 2016 11:38

ކައްޓެޅި މުބާރާތް ފެށިއްޖެ!

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް އިން "ކައްޓެޅި ފޯރީ " ގެ ނަމުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ކައްޓެޅި ބޭނުމުގެ މުބާރާތް ދާދި...

20 ފެބުރުއަރީ 2016 17:35
Seamaster