19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

"އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި" ގެ ފުވައްމުލަކު އޮޑިޝަން މިއަދު ބާއްވައިފި


ހޭޒްގެ 4 ވަނަ މަދަޙަ މުބާރާތް ނިިންމާލައިފި

ހާފިޒު އަޙުމަދު ސްކޫލު(ހޭޒް)ގެ 4 ވަނަ އިންޓަރ ކްލާސް މަދަހަ މުބާރާތް ނިންމާލައިފިއެވެ. މިދިޔަ ބުރާސްފަތި...

22 މެއި 2016 01:12

ފުވައްމުލަކުގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުން ރޯޑް ކޯޕަރޭޝަނާއި ހަވާލުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގެ ކުނިކޮށި މެނޭޖު ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރްޑީސީ) އާއި...

17 މެއި 2016 23:23

ފަޔަރ އިވެކުއޭޝަން ޑްރިލްއެއް ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލުގައި ބާއްވައިފި

އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ އިން ފަޔަރ އިވެކުއޭޝަން ޑްރިލްއެއް ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލުގައި...

17 މެއި 2016 23:16

ހައިޟުގެ ދުވަސްތަކުގައި ރޯދަ އެލަވަންސް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ބުނެ ފޭކް ލިއުމެއް ދައުރުވާން ފަށައިފި

ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް އެކަބަލުންގެ ހައިޟުގެ ދުވަސްވަރަށް ހޭދަވާ...

17 މެއި 2016 23:07

ތިމާވަށީގެ ފޮޓޯ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އެންވަޔަރމެނޓް މިނިސްޓްރީން ކުރިން ހުޅުވާލާފައިވާ ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭ ފޮޓޯ މައުރަޒުގައި ބައިވެރިވުމުގެ...

12 މެއި 2016 00:23

ދިގުވާނޑު ކައުންސިލުން ލެޑް ހޮޅި ބުރިތަކެއް ޏ.އޭއީސީ އަށް ހަދިޔާ ކޮށްފި

ދިގުވާނޑު ކައުންސިލުން ފަންސާސް ލެޑް ހޮޅިބުރި ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް (އޭއީސީ) އަށް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ....

10 މެއި 2016 21:37

ދިގުވާނޑު ކައުންސިލުން ހިނަވާގެއެއް އަޅަނީ

ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު ކައުންސިލުން މައްޔިތުން ހިނެވުމަށް ހިނަވާގެއެއް ވަރަށް އަވަށް އަޅާ އެތަނުގެ...

10 މެއި 2016 09:28

އަރުއްފަންނުގައި މޮނިއުމެންޓަކާއި ބާބަކިއު އޭރިއާއެއް ހުޅުވައިފި

ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު އަވަށުގެ އަރުއްފަންނުގައި މޮނިއުމެންޓަކާއި ބާބަކިއު އޭރިއާއެއް ހުޅުވައިފިއެވެ....

09 މެއި 2016 08:48

ކަޅު ފިނިފެންމާ

ކަޅު ފިނިފެންމަލަކީ ރާއްޖޭގައިި އަދި ދުނިޔޭގައި ވެސް ފެންނަ މަލެއް ނޫނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ގުދުރަތީ ގޮތުން...

09 މެއި 2016 00:19

ހޭޒްގެ ސްޕޯރޓްސް ފެސްޓިވަލް ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރިޔަށްދަނީ

ހާފިޒު އަޙުމަދު ސްކޫލު(ހޭޒް)ގެ މިއަހަރުގެ ސްޕޯރޓްސް ފެސްޓިވަލް ފުވައްމުލަކު ސްޓެޑިއަމްގައި ފަށައިގެން...

06 މެއި 2016 17:43

އަނިޔާކޮށް އެއްލާލާފައިވާ ފުވައްމުލަކު ޒުވާނާ މަރުވެއްޖެ

ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ކުރުމަށް ފަހު، އާއިޖީއެމްއެޗްގެ އާއިމާރާތް އެޅުމަށް ބަންދުކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަށް،...

06 މެއި 2016 12:23

ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުންގެ ޒަމާންވީ އުއްމީދުގައި ކުލަ ޖެހެނީ؟

ފުވައްމުލަކު ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮއްފިއެވެ ...

05 މެއި 2016 13:10

ސްކައުޓް ޕެޓްރޯލް ލީޑަރުންގެ ކޭމްޕް ތުނޑީގައި ފަށައިފި

ސްކައުޓް ޕެޓްރޯލް ލީޑަރުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސްކައުޓުން އައުޓްޑޯ ކޭމްޕެއް...

29 އެޕްރީލް 2016 20:55

ނެޓްބޯޅަ ކޯޗުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ބުރެއް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވަނީ

ޒުވާން ނެޓްބޯޅަ ކޯޗުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ބުރެއް ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އެބަދެއެވެ....

29 އެޕްރީލް 2016 19:57
Seamaster