18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ގަސްކާނާ އުފެއްދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި


"ޅެންވެރިޔާ 2016" ގެ އެއްވަނަ ޅެންވެރިއަކަށް ފަތުހުﷲ ސާލިހު

ލިއުންތެރިންގެ ގުޅުމުގެ ފަރާތުން 2015 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި “ޅެންވެރިޔާ 2016”ގެ އެއްވަނަ ޅެންވެރިއަކަށް...

14 އެޕްރީލް 2016 19:14

ދެކުނު އަތޮޅުތަކުގެ ބަހުރުވައިގައި ހިމެނޭ "ނަވިޔަނި" (ނ ބަރުކޮށް ކިޔާގޮތަށް) ދިވެހި ބަހުގައި ހިމަނައި ދިނުމަށް ހިސްޓޯ އެދިއްޖެ

ދެކުނު އަތޮޅުތަކުގެ ބަހުރުވައިގައި ހިމެނޭ "ނަވިޔަނި (ބަރު ނ)" ދިވެހި ބަހުގައި ހިމަނައި ދިނުމަށް ޝިފާގް...

11 އެޕްރީލް 2016 16:40

ސިއްހަތު ދުވަސް ކުލަގަދަގޮތެއްގައި ފާހަނގަކޮށްފި

އިއްޔެ އާއި މިއަދު ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ސުކޫލްތަކުގައި ދުވަހާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމާއި...

08 އެޕްރީލް 2016 18:27

ހޭޒްގެ ފުޑް ފެއަރ އެސްކޫލުގައި މާދަމާ ބާއްވަނީ

ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލުގެ ޕީޓީއޭ (ޕޭރެންޓް ޓީޗަރ އެސޯސިއެޝަން) އިން މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ...

08 އެޕްރީލް 2016 12:32

ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމަށް ޏ.އޭއީސީގެ ގްރޭޑް 10 ގެ ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރި ކުރުވަނީ

ޏ.އޭއީސީގެ ގްރޭޑް 10 ގެ ދަރިވަރުން ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ...

08 އެޕްރީލް 2016 11:19

އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޯސްޓްގާޑާއި ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ކުޅުނު މެޗް 6-6 ން އެއްވަރު

އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޯސްޓްގާޑުގެ ޓީމަކާއި ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ޓީމަކާއި ދެމެދު އިއްޔެ ހަވީރު...

08 އެޕްރީލް 2016 10:16

އޯޓިޒަމް އަށް ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމެއް ހޭޒުން ފަށައިފި

ހާފިޒް އަހުމަދު ސްކޫލް (ހޭޒް) ގެ ބެލެނިވެރިން އޯޓިޒަމް އަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެސުކޫލުގައި...

08 އެޕްރީލް 2016 09:57

ދޫނޑިގަން ކައުންސިލް މެމްބަރު ޝަޒީމް ތިން މަހަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ލޯކަލް ގަވާމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) ވިދާޅުވީ އިން ޝަޒީމް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ނިންމީ މިދިޔަ އަހަރު...

07 އެޕްރީލް 2016 16:42

ނަޝީދުގެ ރައްޔިތުކަން ނިގުޅައިގަންނާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދީފި

ރައީސް ނަޝީދުގެ ކިބައިން ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ ޙައިސިއްޔަތު ނިގުޅައިގަންނާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ސަރުކާރުގެ...

07 އެޕްރީލް 2016 11:41

އެވިޑް ކޮލެޖުއިން މޭ އަދި ޖޫންމަހު ފެށޭ ކޯސްތަކަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އެވިޑް ކޮލެޖުއިން މޭ އަދި ޖޫންމަހު ފެށޭ ކޯސްތަކަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެވިޑް ކޮލެޖުއިން...

06 އެޕްރީލް 2016 14:18

ހޭޒްގެ ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުން އޯޓިޒަމްއަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް އެސުކޫލުގައި ބާއްވައފި

ހާފިޒް އަހުމަދު ސްކޫލް (ހޭޒް) ގެ ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުން އޯޓިޒަމް އަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ...

06 އެޕްރީލް 2016 01:08

ބޮޓްސްވާނާގައި ތަމްރީނު ހަދަމުންދާ ޒުވާން ޓީމުން ރިލޭގެ ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި

ބޮޓްސްވާނާގައި ތަމްރީނު ހަދަމުންދާ ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ އިބްރާހިމް އަޝްފާނު އަލީ އާއި އަލީ ޝާމް...

05 އެޕްރީލް 2016 08:26

އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބާއްވާ "އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުރުއާން މުބާރާތް 2016" ގައި...

02 އެޕްރީލް 2016 13:35

Seamaster