22 މެއި 2018 (އަންގާރަ)


ޚަބަރު

ބައިނަލް އަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް، މާޗް 8


އައު ކަރިކިއުލަމް ހެދުން ރައީސް ޔާމީނާއި ގުޅުވުމުގެ މާނައެއް ނެތް - އޮފިޝަލް

ގައުމީ އައު ކަރިކިއުލަމް ހެދުން ރައީސް ޔާމީނާއި ގުޅުވުމުގެ މާނައެއް ނެތް ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން ދާއިރާގައި...

08 މާރޗް 2016 00:31

ޖުޒާމް ބަލި ޖެހުނު ހައްވާދީދީގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއް ހަދަނީ ...

މިއަދު މެންދުރު 14:00 ގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިޑޮކިއުމެންޓްރީ ހެދުމަށްޓަކައި "އަފަގެ ޕްރޯ" އާއި އެކު...

07 މާރޗް 2016 13:00

ދެވަނައަށް އެންމެ ހިންގުންތެރި އަތޮޅު ކައުންސިލަކަށް ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލް ހޮވިއްޖެ

ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ އިން ކަންގަތި އެވޯޑްގެ ނަމުގައި ހޮވަން ފެށި އެންމެ ހިންގުންތެރި އަތަޮޅު...

07 މާރޗް 2016 08:23އެފްއެސްގެ މަސައްކަތު ދުވަހުން ބައިލައްކަ އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް (އެފްއެސް) ގެ މަސައްކަތު ދުވަހުން ބައިލައްކަ އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެއެވެ....

05 މާރޗް 2016 23:54

ކޮންމެ ހޮނިހިރު ދުވަހަކު ދިގުވާނޑުގައި ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ބާއްވަނީ

މިއަދު (05 މާޗް 2016 ) ގައި ސާފު ކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއަމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 16:00...

05 މާރޗް 2016 12:44

އެމްޖޭއެމްގެ ރީޑިންގ ކޭމްޕް ވަރަށް ކާމިޔާބު: ޒިދުނާ

އެމްޖޭއެމްގައި މިއަހަރު ބޭއްވި ރީޑިންގ ކޭމްޕް ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމަށް އެސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕްލް...

04 މާރޗް 2016 12:45

ފުވައްމުލަކުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާތީވެ، އިދިކޮޅުފަރާތްތަކަށް އެކަން ހަޖަމް ނުކުރެވޭ - މެމްބަރު ޝާޙު

ފުވައްމުލަކުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާތީވެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް އެކަން ހަޖަމް ނުކުރެވޭ...

03 މާރޗް 2016 12:08

ހޭޒްގެ ރެއިންބޯ ޔުނިޓްގެ ދަރިވަރުންނަށް ފީލްޑް ޓްރިޕެއް ބާއްވައިފި

ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލްގެ ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭ "ރެއިންބޯ ޔުނިޓް" ގެ...

29 ފެބުރުއަރީ 2016 10:58

ހާފިޒް އަހްމަދު ސުކޫލްގެ ސްކައުޓް ޕެޓްރޯލް ލީޑަރސް ކޭމްޕް ފަށައިފި

ހޭޒްގެ 35 ސްކައުޓުން ބައިވެރިވާ މިކޭމްޕަކީ އެ ސުކޫލްގެ ސުކައުޓް ޕެޓްރޯލް ލީޑަރުން ތަމްރީންކުރުމަށް ބާއްވާ...

26 ފެބުރުއަރީ 2016 16:54

ފުވައްމުލަކު ސުކޫލް އިން ބެލެނިވެރިންގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަނގަކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ސުކޫލް (އެފްއެސް) އިން ބެލެނިވެރިންގެ ފުވަސް ފާހަނގަކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ އާއި މިއަދު ކުރިއަށް...

26 ފެބުރުއަރީ 2016 14:32

އެވިޑް ކޮލެޖްގެ މާރޗް މަހު ފެށޭ ކޯސްތަކަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އެވިޑް ކޮލެޖްއިން 2016 މާރޗް މަހުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސް ތަކަށް ވަނުމުގެ ފުރުޞަތު މިހާރު...

22 ފެބުރުއަރީ 2016 11:06

މާދަރީ ބަހިގެ ދުވަހަ ފުވައްމުލަކި ސުކޫލެ ކުލަގަދަކޮހޮ ފާހަނގަކޯފީއަ

ބައިނަލް އަގޮވާމީ މާދަރީ ބަހިގެ މާދަރީ ބަހިގެ ދުވަހަ ފާހަގަ ކެރުމުގެ ގޮތެން ފުވައްމުލަކު ސުކޫލެ...

21 ފެބުރުއަރީ 2016 14:48
Seamaster