22 މެއި 2018 (އަންގާރަ)


ޚަބަރު

ކައްޓެޅި މުބާރާތި ޗެމްޕިއަންކަން "މުށިމަސް" ޓީމް ހުވާފި


ކައްޓެޅި މުބާރާތް ފެށިއްޖެ!

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް އިން "ކައްޓެޅި ފޯރީ " ގެ ނަމުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ކައްޓެޅި ބޭނުމުގެ މުބާރާތް ދާދި...

20 ފެބުރުއަރީ 2016 17:35އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނާއިބު ރައީސް ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފި

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނާއިބު ރައީސް ފުވައްމުލަކު މާހުގޭ އަލީ ޒާހިރު ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިވުމަށް ކުރިމިނަލް...

18 ފެބުރުއަރީ 2016 18:45

ދެކުނުގެ ހަތަރު އަތޮޅުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރާ ސެންޓަރު މިއަހަރުތެރޭގައި ގާއިމުކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރު

ދެކުނުގެ ހަތަރު އަތޮޅުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރާ ސެންޓަރުތައް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ގައިމުކުރެވިގެން ދާނެކަމަށް...

13 ފެބުރުއަރީ 2016 21:58

މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ ކަރަންޓް ރޭޓް އެއްހަމަ ކުރެވޭކަށް ނެތް: މިނިސްޓަރ ތޯރިގް

މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ބޭނުުން ކުރާ ކަރަންޓަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ ރޭޓް...

13 ފެބުރުއަރީ 2016 00:26

މީރާގެ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

މިއަދު ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކުރިމަތީގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މީރާގެ...

11 ފެބުރުއަރީ 2016 19:42

ސުކޫލް ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް އާރކް އިން ހިންގަނީ

އާކްގެ އިސްއޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ފުވައްމުލަކުގެ ހަތަރު ސުކޫލަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިއަދު ފެއްޓި...

11 ފެބުރުއަރީ 2016 19:12

އަސޭލާ ކަމަށް ބުނާ މީހަކު ބްރޮޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސަށް ގުޅައިފި

ދާދި ފަހުން އާއްމުވެގެން ދިޔަ ސްރީލަންކާގެ ސިހުރުވެރިޔާ އަސޭލާ ކަމަށް ބުނާ މީހަކު ރާއްޖޭގެ ބްރޮޑްކާސްޓިން...

11 ފެބުރުއަރީ 2016 14:24

ސިޔާސަތު ހާމަކުރެއްވުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ފުވައްމުލަކަށް

ސަރުކާރުގެ ތައުލީމީ ސިޔާސަތު ހާމަކުރުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ރޭ ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގެން ފިއެވެ....

11 ފެބުރުއަރީ 2016 11:01

މާލޭގެ މަގުމައްޗަށް ކުނިއަޅައިގެން ފުރަތަމަފަހަރަށް ސްލިޕް ދީފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީގެ ގެ ގެކޮޅު ގ.ދޫވެހި ކުރިމައްޗަށް ޑޮލަރުގޮތަށް ރައީސް ޔާމީނުގެ ފޮޓޯ ހިމަނައިގެން...

10 ފެބުރުއަރީ 2016 20:17

ހޭޒްގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް ޒިދުނާ އެމްޖޭއެމަށް

ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލް (ހޭޒް) ގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް ޒިދުނާ ވަހީދު އެމްޖޭއެމް އަށް އެޑިއުކޭޝަން...

10 ފެބުރުއަރީ 2016 19:36

Image not found

...

10 ފެބުރުއަރީ 2016 19:00

ދަތުރުވެރިޔާ ގައްބެއަށް ފުވައްމުލަކުގެ ޚާއްސަ ކައްޓެޅި ފަރިއްކޮޅެއް ދީފި

ކަތަމަރާނުގައި ރާއްޖެ ވަށައި ބުޖެހުމަށް މިހާރު ދަތުރު ކުރަމުންދާ އަބްދުލްޢަފޫރު (ގައްބެ)އަށް...

09 ފެބުރުއަރީ 2016 00:14
Seamaster