19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ހޭޒްގެ ފުޑް ފެއަރ އެސްކޫލުގައި މާދަމާ ބާއްވަނީ


ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމަށް ޏ.އޭއީސީގެ ގްރޭޑް 10 ގެ ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރި ކުރުވަނީ

ޏ.އޭއީސީގެ ގްރޭޑް 10 ގެ ދަރިވަރުން ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ...

08 އެޕްރީލް 2016 11:19

އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޯސްޓްގާޑާއި ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ކުޅުނު މެޗް 6-6 ން އެއްވަރު

އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޯސްޓްގާޑުގެ ޓީމަކާއި ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ޓީމަކާއި ދެމެދު އިއްޔެ ހަވީރު...

08 އެޕްރީލް 2016 10:16

އޯޓިޒަމް އަށް ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމެއް ހޭޒުން ފަށައިފި

ހާފިޒް އަހުމަދު ސްކޫލް (ހޭޒް) ގެ ބެލެނިވެރިން އޯޓިޒަމް އަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެސުކޫލުގައި...

08 އެޕްރީލް 2016 09:57

ދޫނޑިގަން ކައުންސިލް މެމްބަރު ޝަޒީމް ތިން މަހަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ލޯކަލް ގަވާމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) ވިދާޅުވީ އިން ޝަޒީމް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ނިންމީ މިދިޔަ އަހަރު...

07 އެޕްރީލް 2016 16:42

ނަޝީދުގެ ރައްޔިތުކަން ނިގުޅައިގަންނާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދީފި

ރައީސް ނަޝީދުގެ ކިބައިން ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ ޙައިސިއްޔަތު ނިގުޅައިގަންނާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ސަރުކާރުގެ...

07 އެޕްރީލް 2016 11:41

އެވިޑް ކޮލެޖުއިން މޭ އަދި ޖޫންމަހު ފެށޭ ކޯސްތަކަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އެވިޑް ކޮލެޖުއިން މޭ އަދި ޖޫންމަހު ފެށޭ ކޯސްތަކަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެވިޑް ކޮލެޖުއިން...

06 އެޕްރީލް 2016 14:18

ހޭޒްގެ ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުން އޯޓިޒަމްއަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް އެސުކޫލުގައި ބާއްވައފި

ހާފިޒް އަހުމަދު ސްކޫލް (ހޭޒް) ގެ ދަރިވަރުންނާއި މުދައްރިސުން އޯޓިޒަމް އަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ...

06 އެޕްރީލް 2016 01:08

ބޮޓްސްވާނާގައި ތަމްރީނު ހަދަމުންދާ ޒުވާން ޓީމުން ރިލޭގެ ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި

ބޮޓްސްވާނާގައި ތަމްރީނު ހަދަމުންދާ ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ އިބްރާހިމް އަޝްފާނު އަލީ އާއި އަލީ ޝާމް...

05 އެޕްރީލް 2016 08:26

އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބާއްވާ "އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުރުއާން މުބާރާތް 2016" ގައި...

02 އެޕްރީލް 2016 13:35


ކާޑުން ސަބްސިޑީ ލިބޭނީ ފަގީރު ހާލުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް އެކަނި ބާ؟

ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުން ސަބްސިޑީޒް ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ފަގީރުން، އެކަމަށް އެދި ނެޝެނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން...

25 މާރޗް 2016 20:28

ކާޑޫގެ ބާވަތްތަކުން ސަބްސިޑީ ކަނޑާލަން ތައްޔާރުވަނީ

ކާބޯތަކެތީގެ ތެރެއިން ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދެމުން އަންނަ ސަބްސިޑީޒް ކަނޑާލަން...

25 މާރޗް 2016 12:37

އެތުލެޓިކްސް: ފިރިހެން 16 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޏ.އޭއީސީއަށް

މަކިޓާ 9 ވަނަ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަން ކަން ޏ....

25 މާރޗް 2016 11:49

އެތްލެޓިކްސް: 13 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެންކުދިންގެ 1 ވަނަ އެމްޖޭއެމް ޓީމަށް

ކުޅުދުއްފުށީގައި މިއަދު ހަވީރު ނިމުނު 9 ވަނަ މަކިޓާ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި...

24 މާރޗް 2016 19:36
Seamaster