18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ސުކޫލް ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް އާރކް އިން ހިންގަނީ


އަސޭލާ ކަމަށް ބުނާ މީހަކު ބްރޮޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސަށް ގުޅައިފި

ދާދި ފަހުން އާއްމުވެގެން ދިޔަ ސްރީލަންކާގެ ސިހުރުވެރިޔާ އަސޭލާ ކަމަށް ބުނާ މީހަކު ރާއްޖޭގެ ބްރޮޑްކާސްޓިން...

11 ފެބުރުއަރީ 2016 14:24

ސިޔާސަތު ހާމަކުރެއްވުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ފުވައްމުލަކަށް

ސަރުކާރުގެ ތައުލީމީ ސިޔާސަތު ހާމަކުރުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ރޭ ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގެން ފިއެވެ....

11 ފެބުރުއަރީ 2016 11:01

މާލޭގެ މަގުމައްޗަށް ކުނިއަޅައިގެން ފުރަތަމަފަހަރަށް ސްލިޕް ދީފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީގެ ގެ ގެކޮޅު ގ.ދޫވެހި ކުރިމައްޗަށް ޑޮލަރުގޮތަށް ރައީސް ޔާމީނުގެ ފޮޓޯ ހިމަނައިގެން...

10 ފެބުރުއަރީ 2016 20:17

ހޭޒްގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް ޒިދުނާ އެމްޖޭއެމަށް

ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލް (ހޭޒް) ގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް ޒިދުނާ ވަހީދު އެމްޖޭއެމް އަށް އެޑިއުކޭޝަން...

10 ފެބުރުއަރީ 2016 19:36

Image not found

...

10 ފެބުރުއަރީ 2016 19:00

ދަތުރުވެރިޔާ ގައްބެއަށް ފުވައްމުލަކުގެ ޚާއްސަ ކައްޓެޅި ފަރިއްކޮޅެއް ދީފި

ކަތަމަރާނުގައި ރާއްޖެ ވަށައި ބުޖެހުމަށް މިހާރު ދަތުރު ކުރަމުންދާ އަބްދުލްޢަފޫރު (ގައްބެ)އަށް...

09 ފެބުރުއަރީ 2016 00:14

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ފިސްޑާއިން ދަތުރުވެރިޔާ ގައްބެއަށް ޚާއްސަ މަރުޙަބާއެއް

ރާއްޖޭގެ އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ރިޔަލުގައި ދަތުރު ކުރަމުންދާ އަބްދުލްޢަފޫރު (ގައްބެ) މިއަދު ހަވީރު...

08 ފެބުރުއަރީ 2016 20:10

ގައްބެ މިއަދު ފުވައްމުލަކަށް އަންނަނީ

ރާއްޖޭގެ އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ރިޔަލުގައި ދަތުރު ކުރަމުންދާ އަބްދުލްޢަފޫރު (ގައްބެ) މިއަދު ހަވީރު...

08 ފެބުރުއަރީ 2016 08:20

އަންނަ އަހަރު ހަލް އިންޝުއަރެންސް މަޖުބޫރުވަނީ

މިއަހަރު އަމަލު ކުރަން ފެށުނު ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ސަލާމަތާ ބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަނޑުގައި ދުއްވާ...

07 ފެބުރުއަރީ 2016 15:33

ނާއިބު ރައީސްގެ މަގާމަށް ޖަމީލު އަބުރާ ގެނައުމަށް އަދާލަތު ޕާޓީއިން ގޮވާ ލައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގުމަށްފަހު މަގާމުން ދުރުކުރެވިފައިވާ ކުރީގެ ނާއިބު...

06 ފެބުރުއަރީ 2016 22:26

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުވައްމުލަކުން ބިދޭސީއަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ...

02 ފެބުރުއަރީ 2016 18:22

ފުވައްމުލަކު ސުކޫލްގެ ކުދިންނަށް މޭވާ ކެއުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ހާއްސަ ކެމްޕެއިނެއް

ފުވައްމުލަކު ސުކޫލް (އެފްއެސް) ގެ ދަރިވަރުން މޭވާ ކެއުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ހާޢްސަ ކެމްޕެއިނެއް...

02 ފެބުރުއަރީ 2016 11:37

ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ޕަމްޕު ސްޓޭޝަން ބަހައްޓާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ރުއްގަހުގެ ވެރިފަރާތްތައް ހޯދަނީ

ފުވައްމުލަކުގައި ގާއިމްކުރާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ޕަމްޕު ސްޓޭޝަން ބަހައްޓާ ސަރަހައްދުގައި ހުރި...

01 ފެބުރުއަރީ 2016 20:43

ރަންދިހަ ފަހެއް ނޫޓް ސީރީސް ލުމަށް އެންމެ ފައްކާ ވޮލެޓަކީ ފަރުގާލު ފޮށި؟

ވޮލެޓްގެ ބަދަލުގައި ސޫކްލް ކުދިން ގެންގުޅޭ ދަނގަޑު ފަރުގާލު ފޮށި ގެންގުޅެން ބައެއް މީހުން މިހާރު ވަނީ...

30 ޖެނުއަރީ 2016 15:58
Seamaster