19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ރަނިންމޭޓަކަށް ފައިސަލް ނަސީމް


ހޮހަޅައިގައި ތާށިވި ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ސަލާމަތްކޮށްފި

މިދިޔަ ޖޫން މަހު 23 ދުވަހު ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާންގ ހޮހަޅައިގައި ތާށިވި ޒުވާން ފުޓްބޯޅަ ޓީމު 12...

11 ޖުލައި 2018 00:44

ކުޑަކުދިންގެ 'ސުޖޫދު' ނަމާދު ވޯކްޝޮޕް މިފަހަރު ފުވައްމުލަކުގައި

މާލޭގެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމުގައިވާ، ޕީސްފައުންޑޭޝަނުން ކުޑަކުދިންނަށް އަމާޒުކޮއްގެން ނަމާދު ވޯކްޝޮޕެއް...

05 ޖުލައި 2018 07:27

އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން އެޕާޓީގެ މެނިފެސްޓޯއެއް ނެރެފި

ކުރިޔަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ މެނިފެސްޓޯ ހާމަކުރަން ފަށައިފިއެވެ....

02 ޖުލައި 2018 00:19

އިދިކޮޅު ހިޔަނި ކެބިނެޓްގައި ފުވައްމުލަކުގެ 2 ބޭފުޅުން

އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގުޅެގެން ވާދަކުރުމަށް ނިންމައި އެ ސަރުކާރެއްގެ ހިޔަނި...

01 ޖުލައި 2018 23:26

އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އިބުރާހިމް މުޙާއްމަދު ސޯލިޙު

އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ރިއާސީ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެޕާޓީގެ ޕާލާމެންޓާރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު...

29 ޖޫން 2018 14:50

ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ފުވައްމުލަކު މީހަކު ސިވިލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރަން ހުކުމް ކޮށްފި

ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ފުވައްމުލަކު މީހަކު ސިވިލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ސިވިލް...

25 ޖޫން 2018 02:20

ޖޭޕީގެ ކެބިނެޓް ލިސްޓްގައި ނަން އޮތީ އަޅުގަނޑަށް އެނގިގެނެއް ނޫން - ޑރ.ޝައުޤީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އާއްމުުކުރި ހިޔަނި ކެބިނެޓް ލިސްޓުގައި ޑރ. މަހުމޫދު ޝައުގީގެ ނަން އޮތީ އެ...

19 ޖޫން 2018 22:55

ޖޭޕީގެ ކެބިނެޓްގައި ފުވައްމުލަކުގެ ދެމީހުން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ވެރިކަމެއްގައި އެޕާޓީން އެކުލަވާލާ ކެބިނެޓްގައި ފުވައްމުލަކުގެ ދެ މީހުން ހިމެނިއްޖެއެވެ....

19 ޖޫން 2018 22:27

ދަމަގު ޢީދު ކުޅިވަރު މިފަހަރު ވެސް ވަރަށް ފޯރި ގަދަ

ފިތުރު ޢީދު ދުވަހުގެ އުފަލާއި މިފަހަރު ވެސް ދަޑިމަގުގައި ވަރަށް ފޯރިއާއި އެކު ކުރިޔަށް އެބަ ދެއެވެ....

17 ޖޫން 2018 20:26

ގޭގެއިން ވައްކަން ކުރުމަށް ބަޔަކު ވަންނަަނީ

މި ދުވަސްވަރު ފުވައްމުލަކުގެ ގޭގެއަށް ބަޔަކު ވައްކަން ކުރުމަށް ވަންނަމުންދާ ކަމަށް މިހުން ބުނަމުން ދެއެވެ....

17 ޖޫން 2018 14:37

ވަރުގަދަ ދެ ޓީމުގެ މެޗު ނިމުނީ އެއްވަރުވެގެން

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ގްރޫޕް ސްޓެޖްގެ މެޗުތައް ފެށިގެން ކުރިޔަށް ދާއިރު ރޭ ކުޅެވުނު ގްރޫޕް ބީ ގެ ވަރުގަދަ...

16 ޖޫން 2018 21:37

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ސެޕްޓެމްބަރ 23، އާދީއްތާގައި ބާއްވާނީ ކީއްވެބާ؟

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކުރީ 7 ޖޫން ވީ ބުރާސްފަތި...

11 ޖޫން 2018 02:26

ސްކޫލްތައް މެދުޓާމަށް މިއަދުން ފެށިގެން ބަންދުވީ

މިއަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރު ދެބައިވެ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާމު ނިމި ސްކޫލްތައް މިއަދު ބަންދު ވީއެވެ. މިއަދު...

07 ޖޫން 2018 17:50

ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން އެއްކޮށްގެން ރޯދަވީއްލުމެއް ބާއްވަނީ؟

ފުވައްމުލަކުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުން އެއްކުށްގެން ރޯދަވީއްލުމެއް ބާއްވަން އެޑިއުކޭޝަން...

06 ޖޫން 2018 02:15
Seamaster