18 ޑިސެމްބަރ 2017 (ހޯމަ)


ޚަބަރު

އިންޓަރސްކޫލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު އޭއީސީ އިން ގެންގޮސްފި


ފުވައްމުލަކުގައި ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް...

10 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 12:08

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްއިން ދެ ތަމްރީން ޕްރޮގުރާމެއް ފުވައްމުލަކުގައި ފަށައިފި

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްއިން މާލެ ފިޔަވައި ރެޑް ކްރެސެންޓް ގޮތްޕެއްގައި ބާއްވާ އެންމެ ފުރަތަމަ އަދި އެންމެ...

10 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 11:44

ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

ބާރަ އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުވައްމުލަކުން މީހަކު ފުލުހުންގެ...

06 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 18:11

ނެރަގަނޑު ސަރަހައްދު ދަޑިމަގު ކައުންސިިލުން ސާފުކޮށްފި

ދަޑިމަގު ކައުންސިލުން ކުރިޔަށް ގެންދާ "ތިމާވެށި ފަލަސަ" ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އިއްޔެ އެއަވަށުގެ...

06 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 16:08

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުން ހިދުމަތް ދިނުމަށް ގޮވާލާ މުޒާހަރާކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުން ޒުވާނުންނަށް ހިދުމަތް ދިނުމަށް ގޮވާލާ މުޒާހަރާކޮށްފިއެވެ. ރޭ...

05 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 11:30

އެމްޑީޕީގެ ބޮޑު ޖަލްސާއެއް ރޭ ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވައިފި

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަކަށް ފަހު އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސީ ބޮޑު ޖަލްސާއެއް ފުވައްމުލަކުގައި ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ....

04 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 11:58

ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯޓްގައި ގޭޓެއް ބަހައްޓައިގެން ، އެއާޕޯޓަށް ވަންނަ ވެހިކަލްތަކުން ޓެކްސް ނަގަނީ

އެއާޕޯޓްގައި ގޭޓެއް ބަހައްޓައިގެން ، އެއާޕޯޓަށް ވަންނަ ވެހިކަލްތަކުން ޓެކްސް ނެގުމަށް މިހާރުގެ...

03 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 23:27

ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސްގެ އެންމެ މޮޅު ވީޑިއޯއަށް ފުވައްމުލަކު އަދި އަޑޫގެ ދެ ދަރިވަރެއްގެ ވީޑިއޯ

މިއަދު މާލޭގައި ނިމިގެންދިޔަ 3 ވަނަ ބައިނަލް އަގުވާމީ ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސްގެ ވީޑިއޯ ކޮމްޕެޓިޝަންގެ ސްކޫލް...

03 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 02:36

ފުވައްމުލަކުގެ ސެން ޔުނިޓް ތަކުގެ ވީޑިއޯ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ރަނގަޅު ތަރުޙީބެއް ލިބުނު

ބައިނަލް އަގުވާމީ ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސްގައި މިއަދު ހެނދުނު ދަންފަޅި ބޮޑަށް ޚާއްސަ ވެފައި އޮތީ ރާއްޖޭގެ އެކި...

03 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 02:05

ތިޖޫރީގައި ރައްކާކޮށްފައި ހުރި އެހެންމީހެއްގެ ފައިސާތަކެއް ނެގި މީހެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދައުވާ ކުރެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތް - ޕީޖީ

ވާދީ ހާއްޑްވެއަރ 1 ފިހާރައިގެ ތިޖޫރީގައި ހުރި ދޫނޑިގަން ނިއާ ނިޒާރު އަޙުމަދުގެ ފައިސާއާއި ބައެއް ތަކެތި...

01 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 23:26

ބްލެކްމެއިލް ކުރުމާއި ޖިންސީ ގޮނާ ކުރުމާއި ބޭހޭގޮތުން، ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ބްލެކްމެއިލް ކުރުމާއި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ...

30 އޯގަސްޓް 2015 12:49

ފުވައްމުލަކުގައި ވާލުގެ އުދަގުލުން ސަލާމަތްވާ އާލާތެއް ޓެެސްޓު ކުރަނީ

ގިނަ އަދަދަކަށް ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފުވައްމުލަކުގައި ފަހަކަށް އައިސް ވާލުގެ އުނދަގޫ ވަރަށް...

28 އޯގަސްޓް 2015 22:14

ތިން ސައިކަލް ޖެހި ހިނގި އެކުސިޑެންޓެއްގައި ފަސް މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކު ނައިބު ތުއްތު މަގުގައި ރޭ ތިން ސައިކަލް ޖެހި ހިނގި އެކުސިޑެންޓެއްގައި ފަސް މީހަކަށް...

27 އޯގަސްޓް 2015 12:09

އައިސްޕްލާންޓެއް ގާއިމް ކުރުމަށް މިފްކޯ އާއި ހަވާލުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގެ މަސްވެރިންނަށް އައިސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އައިސްޕްލާންޓެއް ގާއިމް ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް...

27 އޯގަސްޓް 2015 01:14
Seamaster