19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ގުރުއާން ކިޔަވައިދިނުމުގެ ކޯސްތަކެއް ފުވައްމުލަކުގައި ފެށެނީ


މުޖުތަބާގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ބައިސްކަލަކާއި 500 ރުފިޔާ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މުޖުތަބާ އަބްދުﷲ (މުޖޭ)ގެ މާލީ ބަޔާން މީޑިއާއަށް...

08 މާރޗް 2016 09:20

ސްކޫލްތަކުގެ 13 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް އިއްޔެ ހަވީރު ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ 13 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓުބާޅަ މުބާރާތް އިއްޔެ ހަވީރު ފުވައްމުލަކު...

08 މާރޗް 2016 02:49

ބައިނަލް އަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް، މާޗް 8

މިއަދަކީ ބައިނަލް އަގުވާމީ ގޮތުން ފާހަނގަކުރާ ދުނިޔޭގެ އަންހެންނެގ ދުވަހެވެ. މާރޗް 8 ވަނަ ދުވަސް ފާހަނގަ...

08 މާރޗް 2016 01:40

އައު ކަރިކިއުލަމް ހެދުން ރައީސް ޔާމީނާއި ގުޅުވުމުގެ މާނައެއް ނެތް - އޮފިޝަލް

ގައުމީ އައު ކަރިކިއުލަމް ހެދުން ރައީސް ޔާމީނާއި ގުޅުވުމުގެ މާނައެއް ނެތް ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން ދާއިރާގައި...

08 މާރޗް 2016 00:31

ޖުޒާމް ބަލި ޖެހުނު ހައްވާދީދީގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއް ހަދަނީ ...

މިއަދު މެންދުރު 14:00 ގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިޑޮކިއުމެންޓްރީ ހެދުމަށްޓަކައި "އަފަގެ ޕްރޯ" އާއި އެކު...

07 މާރޗް 2016 13:00

ދެވަނައަށް އެންމެ ހިންގުންތެރި އަތޮޅު ކައުންސިލަކަށް ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލް ހޮވިއްޖެ

ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ އިން ކަންގަތި އެވޯޑްގެ ނަމުގައި ހޮވަން ފެށި އެންމެ ހިންގުންތެރި އަތަޮޅު...

07 މާރޗް 2016 08:23އެފްއެސްގެ މަސައްކަތު ދުވަހުން ބައިލައްކަ އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް (އެފްއެސް) ގެ މަސައްކަތު ދުވަހުން ބައިލައްކަ އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެއެވެ....

05 މާރޗް 2016 23:54

ކޮންމެ ހޮނިހިރު ދުވަހަކު ދިގުވާނޑުގައި ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ބާއްވަނީ

މިއަދު (05 މާޗް 2016 ) ގައި ސާފު ކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއަމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 16:00...

05 މާރޗް 2016 12:44

އެމްޖޭއެމްގެ ރީޑިންގ ކޭމްޕް ވަރަށް ކާމިޔާބު: ޒިދުނާ

އެމްޖޭއެމްގައި މިއަހަރު ބޭއްވި ރީޑިންގ ކޭމްޕް ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމަށް އެސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕްލް...

04 މާރޗް 2016 12:45

ފުވައްމުލަކުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާތީވެ، އިދިކޮޅުފަރާތްތަކަށް އެކަން ހަޖަމް ނުކުރެވޭ - މެމްބަރު ޝާޙު

ފުވައްމުލަކުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާތީވެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް އެކަން ހަޖަމް ނުކުރެވޭ...

03 މާރޗް 2016 12:08

ހޭޒްގެ ރެއިންބޯ ޔުނިޓްގެ ދަރިވަރުންނަށް ފީލްޑް ޓްރިޕެއް ބާއްވައިފި

ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލްގެ ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭ "ރެއިންބޯ ޔުނިޓް" ގެ...

29 ފެބުރުއަރީ 2016 10:58

ހާފިޒް އަހްމަދު ސުކޫލްގެ ސްކައުޓް ޕެޓްރޯލް ލީޑަރސް ކޭމްޕް ފަށައިފި

ހޭޒްގެ 35 ސްކައުޓުން ބައިވެރިވާ މިކޭމްޕަކީ އެ ސުކޫލްގެ ސުކައުޓް ޕެޓްރޯލް ލީޑަރުން ތަމްރީންކުރުމަށް ބާއްވާ...

26 ފެބުރުއަރީ 2016 16:54
Seamaster