18 އޮކްޓޫބަރ 2017 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ހަ މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅީ ތިން ކައުންސިލުން


ފުވައްމުލަކުގެ މުހިންމު ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި ބިންތައް ވިއްކާލަނީ

ފުވައްމުލަކުގެ މުހިންމު ބިންތަކެއް ސަރުކާރުން ވިއްކުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް...

11 އޯގަސްޓް 2015 23:56

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކު 19 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކު 19 އަހަރުގެ މީހަކު ފުވައްމުލަކުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ...

11 އޯގަސްޓް 2015 16:06

ކުށްމަދު އަމާން ވެށްޓެއް ޤާއިމްކުރުމުގެގޮތުން ޕޮލިހާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގުޅިގެން މަޝްވަރާކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި ކުށްމަދު އަމާން ވެށްޓެއް ޤާއިމްކުރުމުގައި ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުވައްމުލަކު...

11 އޯގަސްޓް 2015 15:55

ހިސްޓޯ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް އައްޔަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފި

ފުވައްމުލަކު މެދުދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން ކުރިން ކޮށްފައިވާ ޝިފާގު މުފީދު (ހިސްޓޯ) ހިއުމަން ރައިޓްސް...

11 އޯގަސްޓް 2015 15:53

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސަވައިފި

ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ....

10 އޯގަސްޓް 2015 21:07

ފުވައްމުލަކުގެ އަލަޗިޕްސް އެއަރޕޯރޓް ޑިއުޓީ ފްރީން

ފުނާޑު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސއިޓީން އުފައްދާ އަލަ ޗިޕްސް އިތުރަށް މާކެޓްކުރުމަށާއި ވިއްކުމަށް އެއަރޕޯރޓްގެ ޑިއުޓީ...

10 އޯގަސްޓް 2015 16:10

އޯލެވެލް ގަދަ 10 އެއްގައި ޏ.އޭއީސީގެ 11 ދަރިވަރަކު، މުޅިރާއްޖެއިން 1 ވަނަގައި ޒިދާން

މިދިޔަ އަހަރު ސާނަވީ އިމްތިހާނުގެ ގަދަ 10 އެއްގައި ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު (އޭއީސީގެ) 11 ދަރިވަރަކު ހިމެނި...

06 އޯގަސްޓް 2015 22:45

11 އަހަރުގެ ދަރިފުޅަށް ޖިންސީގޯނާކޮށްގެން 57 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި 11 އަހަރުގެ ދަރިފުޅަށް ޖިންސީގޯނާކޮށްގެން 57 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ....

06 އޯގަސްޓް 2015 18:53

މިނިވަން ފަންސާހުގެ މުނާސަބަތުގައި ފުލުހުންނަށް ދެވޭ މެޑަލް މަޖިލިސް ރައީސަށް

މިނިވަން ފަންސާހުގެ މުނާސަބަތުގައި ފުލުހުންނަށް ދެވޭ މެޑަލް ރައްޔިތުންގެ ޖަލީހުގެ ރައީސް އަދި...

06 އޯގަސްޓް 2015 18:44

ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުން އަދި ވައްކެއް ނުކުރޭ - ވަޒީފާ އުވުނީ - އާމިނަތު

ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލްގެ މަގާމުން ވަކިވިކަން ސިވިލް ސާވިސް ކަމިޝަނުން އަންގާފައި ނުވާކަމަށާއި ނަމަވެސް...

04 އޯގަސްޓް 2015 00:51

މަންދު ކޮލެޖްއިން ސެޕްޓެމްބަރު އަދި އޮކްޓޯބަރު މަހު ފަށާކޯސްތަކަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު އަދި އޮކްޓޯބަރު މަހު މަންދު ކޮލެޖުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކަށް ވަނުމުގެ...

03 އޯގަސްޓް 2015 18:49

ފުނާޑު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޕީޕީއެމްއަށް ސޮއިކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ފުނާޑު ރަށު ކައުންސިލަށް އެމްޑީޕީ ޓިކެޓްގައި އިންތިހާބުވި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ވަސީމް...

03 އޯގަސްޓް 2015 14:15

ޕާކިސްތާނުން ދިގުވާޑު ލައިބްރަރީ އަށް ފޮތް ހަދިޔާކޮށްފި

ދިގުވާޑު ކައުންސިލުން ހިންގާ ފުވައްމުލަކު ލައިބްރަރީ އަށް ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުން ފޮތް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ....

03 އޯގަސްޓް 2015 13:30

އެމްޑީޕީ ރަނގަޅަށް ހައްލުވާލެވިއްޖެ!

ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕީއެމުން މައި އިދިކޮޅު ޕާޓީ އެމްޑީޕީ ރަނގަޅަށް ހައްލުވާލާއި އެމީހުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ...

28 ޖުލައި 2015 15:03
Seamaster