18 ޑިސެމްބަރ 2017 (ހޯމަ)


ޚަބަރު

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކު 19 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި


ކުށްމަދު އަމާން ވެށްޓެއް ޤާއިމްކުރުމުގެގޮތުން ޕޮލިހާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގުޅިގެން މަޝްވަރާކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި ކުށްމަދު އަމާން ވެށްޓެއް ޤާއިމްކުރުމުގައި ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުވައްމުލަކު...

11 އޯގަސްޓް 2015 15:55

ހިސްޓޯ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް އައްޔަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފި

ފުވައްމުލަކު މެދުދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން ކުރިން ކޮށްފައިވާ ޝިފާގު މުފީދު (ހިސްޓޯ) ހިއުމަން ރައިޓްސް...

11 އޯގަސްޓް 2015 15:53

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސަވައިފި

ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ....

10 އޯގަސްޓް 2015 21:07

ފުވައްމުލަކުގެ އަލަޗިޕްސް އެއަރޕޯރޓް ޑިއުޓީ ފްރީން

ފުނާޑު ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސއިޓީން އުފައްދާ އަލަ ޗިޕްސް އިތުރަށް މާކެޓްކުރުމަށާއި ވިއްކުމަށް އެއަރޕޯރޓްގެ ޑިއުޓީ...

10 އޯގަސްޓް 2015 16:10

އޯލެވެލް ގަދަ 10 އެއްގައި ޏ.އޭއީސީގެ 11 ދަރިވަރަކު، މުޅިރާއްޖެއިން 1 ވަނަގައި ޒިދާން

މިދިޔަ އަހަރު ސާނަވީ އިމްތިހާނުގެ ގަދަ 10 އެއްގައި ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު (އޭއީސީގެ) 11 ދަރިވަރަކު ހިމެނި...

06 އޯގަސްޓް 2015 22:45

11 އަހަރުގެ ދަރިފުޅަށް ޖިންސީގޯނާކޮށްގެން 57 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި 11 އަހަރުގެ ދަރިފުޅަށް ޖިންސީގޯނާކޮށްގެން 57 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ....

06 އޯގަސްޓް 2015 18:53

މިނިވަން ފަންސާހުގެ މުނާސަބަތުގައި ފުލުހުންނަށް ދެވޭ މެޑަލް މަޖިލިސް ރައީސަށް

މިނިވަން ފަންސާހުގެ މުނާސަބަތުގައި ފުލުހުންނަށް ދެވޭ މެޑަލް ރައްޔިތުންގެ ޖަލީހުގެ ރައީސް އަދި...

06 އޯގަސްޓް 2015 18:44

ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުން އަދި ވައްކެއް ނުކުރޭ - ވަޒީފާ އުވުނީ - އާމިނަތު

ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލްގެ މަގާމުން ވަކިވިކަން ސިވިލް ސާވިސް ކަމިޝަނުން އަންގާފައި ނުވާކަމަށާއި ނަމަވެސް...

04 އޯގަސްޓް 2015 00:51

މަންދު ކޮލެޖްއިން ސެޕްޓެމްބަރު އަދި އޮކްޓޯބަރު މަހު ފަށާކޯސްތަކަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު އަދި އޮކްޓޯބަރު މަހު މަންދު ކޮލެޖުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކަށް ވަނުމުގެ...

03 އޯގަސްޓް 2015 18:49

ފުނާޑު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޕީޕީއެމްއަށް ސޮއިކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ފުނާޑު ރަށު ކައުންސިލަށް އެމްޑީޕީ ޓިކެޓްގައި އިންތިހާބުވި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ވަސީމް...

03 އޯގަސްޓް 2015 14:15

ޕާކިސްތާނުން ދިގުވާޑު ލައިބްރަރީ އަށް ފޮތް ހަދިޔާކޮށްފި

ދިގުވާޑު ކައުންސިލުން ހިންގާ ފުވައްމުލަކު ލައިބްރަރީ އަށް ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުން ފޮތް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ....

03 އޯގަސްޓް 2015 13:30

އެމްޑީޕީ ރަނގަޅަށް ހައްލުވާލެވިއްޖެ!

ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕީއެމުން މައި އިދިކޮޅު ޕާޓީ އެމްޑީޕީ ރަނގަޅަށް ހައްލުވާލާއި އެމީހުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ...

28 ޖުލައި 2015 15:03

އިބުރާހިމް ނާސިރު ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ ގައުމީ ބަތަލެއް - 1

އިބްރާހިމް ނާސިރު ރަންނަބަޑޭރި ކިލެގެފާނުންގެ މައިކަބަލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަސްކަންކުރެއްވި ދިޔަމިގިލީ...

27 ޖުލައި 2015 10:17

ރިއާސީ އިންތިޚާބުގެ އެންމެ މުހިންމު ދުވަސްވަރު ނިހާން އުޅުއްވީ ފޮތިވިއްކަން - މަލީހު

މިދިޔަ ރިއާސީ އިންތިޚާބުގެ އެންމެ މުހިންމު ދުވަސްކޮޅު ނިހާން ނުނިދާ އުޅުއްވީ ސްރީލަންކާއިން ފޮތި ގެނެސް...

24 ޖުލައި 2015 21:15
Seamaster