22 މެއި 2018 (އަންގާރަ)


ޚަބަރު

ހޯދަޑުގައި ރޭ ހިނގި އެސިޑެންޓެއްގައި ޒުވާނަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެ


ސިވިލް ސާރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ޓެސްޓެއް ހަދަން ޖެހޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ސިވިލް ސާރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ޓެސްޓެއް ހަދަން ޖެހޭގޮތަށް އެކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. އެގޮތުން...

15 އޮކްޓޫބަރ 2015 21:30

ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރު ހާސްކަމެއްގެ ތެރޭގައި ބާ؟

ސެޕްޓެމްބަރު 28 ގައި ރައީސް ދަތުރުކުރެއްވި ލޯންޗުކޮޅުގައި އެއްޗެއް ގޮވި ހިސާބުން ފެށިގެ ރައީސް ޔާމީނުގެ...

12 އޮކްޓޫބަރ 2015 16:43

އަންނަ އަހަރު ކިންދަގާޑެން ކްލާސްތައް ރަސްމީ ސްކޫލަތަކަށް

އަންނަ އަހަރު ފުވައްމުލަކުގެ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލްތަކަށް ކުދިން ވެއްދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައި...

12 އޮކްޓޫބަރ 2015 12:54

އެޗްއާރުސީއެމްގެ ނައިބް ރައީސަކަށް ހިސްޓޯ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) ނައިބް ރައީސަކަށް ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ...

12 އޮކްޓޫބަރ 2015 10:59

ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގި މެރިޓައިމް ދާއިރާގެ ކޯހަކީ ބަލައިގަންނަ ކޯހެއް ނޫން - ތަޖުރިބާކާރެއް

ނިމުނު ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ފުވައްމުލަކުގައި، މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ އާއި ސްޕޯރޓސް ކްލަބު ޓައިބާ ގުޅިގެން...

10 އޮކްޓޫބަރ 2015 15:07

ރައީސް ޔާމީންގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 3 ވަނަ ނާއިބް ރައީސަކަށްވާނީ މަސީހް: އާޒިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަސްވަނަ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ތިންވަނަ ނާއިބް...

07 އޮކްޓޫބަރ 2015 13:48

ބޯޓަކުން އެތެރެކުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު އުޖާލާ ބޯޓް އިން ފުވައްމުލަކަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދެ މީހަކު...

06 އޮކްޓޫބަރ 2015 10:35

ހެލްތީ ލައިފް ސްޓައިލްގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލް ގުޅިގެން ބޭއްވި "ހެލްތީ ލައިފް ސްޓައިލް" ކަސްރަތު...

06 އޮކްޓޫބަރ 2015 10:25

މަސްމާރުކޭޓް ހިންގުމަށް ބިގް ފިޝްއާއި އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލައިފި

ފުވައްމުލަކު މަސްމާރުކޭޓް ހިންގުމަށް ބިގް ފިޝް އާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި ހިލާފުވުމުގެ...

06 އޮކްޓޫބަރ 2015 08:39

އީޔޫ އަދި ވޯލްޑް ބޭންކް ހިމެނޭ ޓީމު ދަނީ އައްޑުއަށް ބާ؟ ފުވައްމުލަކަށް ބާ؟

ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫގައި ހިމެނޭ ޗަސްބިމުން އިގުތިސާދީ ނަފާ ހޯދޭނޭ މަޝްރޫއެއް މިއަދު މާލޭގައި އިފުތިތާހު...

05 އޮކްޓޫބަރ 2015 16:42

ގްރޫޕު އެގެ އެއްވަނަ ފުނާޑު ޓީމަށް 2 ވަނަ މާދަޑު ޓީމަށް

ފުވައްމުލަކުގައި މިހާރު ކުރިޔަށް ދާ އަންހެނުންގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރޫޕު އޭގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅެވުނު...

29 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 20:00

ހޯދަޑު ސްޕައިކަރސް ޓީމްގެ ކުޅުންތެރިންނާއި މެމްބަރ އަލީ ޝާހު ސަލާމެއް ނުކުރެއްވި !

ފުވައްމުލަކުގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ދެކުނު ދާއިރާގެ ގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރޫޕު ބީގައި މިމަހުގެ 27 ވަނަ...

29 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 16:27

މާދަޑު އޮމަލާސް ސެމީ ފައިނަލަށް

މިރަށުގައި ކުރިޔަށްދާ އަންހެނުންގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރޫޕު އޭގައި މިއަދު ހަވީރު މާދަޑު އޮމަލާސް ޓީމުން...

29 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 01:36

ހޭޒްގެ ސެން ކުދިންނަށް ޑެކަރޭޝަން އާއި ގުޅޭ އަމަލީ މަސައްކަތު ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި

ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލުގެ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ، (ސެން) ކުދިންނަށް މޭޒުމަތީ ޑެކަރޭޝަން އާއި ގުޅޭ އަމަލީ...

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 00:00
Seamaster