22 ޖޫން 2018 (ހުކުރު)


ޚަބަރު

އެޗްއާރުސީއެމްގެ ނައިބް ރައީސަކަށް ހިސްޓޯ


ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގި މެރިޓައިމް ދާއިރާގެ ކޯހަކީ ބަލައިގަންނަ ކޯހެއް ނޫން - ތަޖުރިބާކާރެއް

ނިމުނު ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ފުވައްމުލަކުގައި، މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ އާއި ސްޕޯރޓސް ކްލަބު ޓައިބާ ގުޅިގެން...

10 އޮކްޓޫބަރ 2015 15:07

ރައީސް ޔާމީންގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 3 ވަނަ ނާއިބް ރައީސަކަށްވާނީ މަސީހް: އާޒިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަސްވަނަ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ތިންވަނަ ނާއިބް...

07 އޮކްޓޫބަރ 2015 13:48

ބޯޓަކުން އެތެރެކުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު އުޖާލާ ބޯޓް އިން ފުވައްމުލަކަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދެ މީހަކު...

06 އޮކްޓޫބަރ 2015 10:35

ހެލްތީ ލައިފް ސްޓައިލްގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލް ގުޅިގެން ބޭއްވި "ހެލްތީ ލައިފް ސްޓައިލް" ކަސްރަތު...

06 އޮކްޓޫބަރ 2015 10:25

މަސްމާރުކޭޓް ހިންގުމަށް ބިގް ފިޝްއާއި އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލައިފި

ފުވައްމުލަކު މަސްމާރުކޭޓް ހިންގުމަށް ބިގް ފިޝް އާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި ހިލާފުވުމުގެ...

06 އޮކްޓޫބަރ 2015 08:39

އީޔޫ އަދި ވޯލްޑް ބޭންކް ހިމެނޭ ޓީމު ދަނީ އައްޑުއަށް ބާ؟ ފުވައްމުލަކަށް ބާ؟

ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫގައި ހިމެނޭ ޗަސްބިމުން އިގުތިސާދީ ނަފާ ހޯދޭނޭ މަޝްރޫއެއް މިއަދު މާލޭގައި އިފުތިތާހު...

05 އޮކްޓޫބަރ 2015 16:42

ގްރޫޕު އެގެ އެއްވަނަ ފުނާޑު ޓީމަށް 2 ވަނަ މާދަޑު ޓީމަށް

ފުވައްމުލަކުގައި މިހާރު ކުރިޔަށް ދާ އަންހެނުންގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރޫޕު އޭގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅެވުނު...

29 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 20:00

ހޯދަޑު ސްޕައިކަރސް ޓީމްގެ ކުޅުންތެރިންނާއި މެމްބަރ އަލީ ޝާހު ސަލާމެއް ނުކުރެއްވި !

ފުވައްމުލަކުގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ދެކުނު ދާއިރާގެ ގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރޫޕު ބީގައި މިމަހުގެ 27 ވަނަ...

29 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 16:27

މާދަޑު އޮމަލާސް ސެމީ ފައިނަލަށް

މިރަށުގައި ކުރިޔަށްދާ އަންހެނުންގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރޫޕު އޭގައި މިއަދު ހަވީރު މާދަޑު އޮމަލާސް ޓީމުން...

29 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 01:36

ހޭޒްގެ ސެން ކުދިންނަށް ޑެކަރޭޝަން އާއި ގުޅޭ އަމަލީ މަސައްކަތު ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި

ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލުގެ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ، (ސެން) ކުދިންނަށް މޭޒުމަތީ ޑެކަރޭޝަން އާއި ގުޅޭ އަމަލީ...

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 00:00

ގައްދޫ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ފުވައްމުލަކު ހުދުމާ ދޯނީގައި ރޯވި އަލިފާން ނިއްވާލައިފި

ގައްދޫ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ފުވައްމުލަކު ހުދުމާ ދޯނީގައި މިއަދު ހެނދުނު އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިގައި ދޯނީގެ...

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 14:50

ޓިއުނީޝިއާގެ އަނދިރި މީހަކަށް އަރަފާތުގައި ލޮލުގެ ފެނުން އަނބުރާ ލިބިއްޖެ!

އަށާރަ މަސްދުވަހުގެ ކަނު އަނދިރި ކަމަށް ފަހު ޓިއުނީޝިއާ (ތޫނިސް) އިން މިފަހަރު ހައްޖަށް ދިޔަ ނަފީސާ...

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 00:29

އަންނަ އަހަރު ފެށެންވާއިރަށް ހުރިހާ ޓީޗަރުން ރެޖިސްޓްރީ ކުރަން ޖެހޭ

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ ހުރިހާ ޓީޗަރުންނަކީ ވެސް ޓީޗަރސް ލައިސަންސްގެ...

23 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 22:58

ދަޑިމަގާއި ހޯދަޑުގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގެ މައްސަލަ އަނެއްކާވެސް ހިލެނީ ބާ؟

ދަޑިމަގާއި ހޯދަޑު އިން ވަކިކުރުމުގެ ގޮތުން ގެންމިސްކިތުގެ އިރު އުތުރު ފަރާތުގައި ދަޑިމަގު ކައުންސިލުން...

23 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 12:57
Seamaster