18 ޑިސެމްބަރ 2017 (ހޯމަ)


ޚަބަރު

އޭއީސީ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފެށިއްޖެ


ކިޑުސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓަރ 2015 ނިމިއްޖެ

ސޮކަރ ވެޓެރަންސް އެސޯސިއޭޝަނާއި ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތުއްތު ކުދިންގެ...

26 އެޕްރީލް 2015 15:05

ފުވައްމުލަކު 4 ވަނަ ގުރުއާން މުބާރާތް ނިމިއްޖެ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށް ގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ 4 ވަނަ ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ...

26 އެޕްރީލް 2015 09:12

ކިޑުސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓަރ 2015 - ފައިނަލް މިއަދު ހަވީރު 1600 ގައި ފެށޭނެ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ސޮކަރ ވެޓަރެންސް ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވާ ކިޑްސް ފުޓްބޯލް...

25 އެޕްރީލް 2015 16:08

ފުވައްމުލަކު 4 ވަނަ ގުރުއާން މުބާރާތް މާދަމާ ނިމޭނެ

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވާ 4 ވަނަ ޤްރުއާން މުބާރާތް ޏ. އޭއީސީ ހޯލުގައި އިއްޔެ (23-25 އޭޕްރީލް)...

25 އެޕްރީލް 2015 00:59

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީފައިނަލުގައި ބެޔާން އަދީ ބާސާ ބައްދަލުކުރަނީ

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސްލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ޓީމުތައް އިއްޔެ ކަށަވަރުވި އިރު މިއަދު (ހުކުރު ދުވަހު) ވަނީ ސެމީ...

25 އެޕްރީލް 2015 00:55

ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓަރ 2015 ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ ތުއްތު ކުދިންގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފެށިއްޖެ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ސޮކާ ވެޓަރަންސް ގުޅިގެން ތުއްތު ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ "ކިޑްސް...

25 އެޕްރީލް 2015 00:04

ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ 50 ޑައިވަރުން ޑައިވު ކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ފުވައްމުލަކު އަބުލެ ފަންނާއި ދިމާއިން 50...

23 އެޕްރީލް 2015 12:50

ބާސާ އާއި ބެޔާން ސެމީފައިނަލަށް

ޔޫރައޕިއަން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު 2014/2015 ގެ ކްއާރޓަރ ފައިނަލުގެ ދެވަނަ ލެގުގައި ރޭ ކުޅެވުނު ބާސެލޯނާ ޕީއެސްޖީގެ...

22 އެޕްރީލް 2015 00:00

މާލެގަމުގައި ވޮލީ ކޯޓެއް އަޅަނީ

ފުވައްމުލަކު މާލެގަން ކައުންސިލުން ވޮލީ ކޯޓެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށާނެކަމަށް އެކައުންސިލުން...

21 އެޕްރީލް 2015 14:07

މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އެކު ތިން މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި ފިލްމް ހުސްކުރި ދަޅާކާއި ބަނގުރާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ...

21 އެޕްރީލް 2015 09:40

ދިގުވާނޑު ކައުންސިލުން ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއިން ދެ އެވޯޑެއް ދޭން ނިންމައިފި

ދިގުވާނޑު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ތިމާވެށިގެ ދާއިރާއިން ސްކޫލްތަކާއި، ސްކޫލް ދަރިވަރުން ކުރާ އެކި...

19 އެޕްރީލް 2015 17:26

ބާސާ އާއި ޕޯރޓޯ ފުރަތަމަ ލެގް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ކްއާރޓަރ ފައިނަލް ގެ މެޗްތައް: ...

16 އެޕްރީލް 2015 00:00

އިމަޖެންސީ ސެންޓަރަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހަވާލުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކުގައި ގާއިމްކުރާ އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރަށް ބޭނުންވާ މުވާސަލާތީ ބައެއް ތަކެއްޗާއި...

15 އެޕްރީލް 2015 15:28

މެސީ އަދި ރޮނަލްޑޯ މުގުރާލަން ހުރި ރެކޯޑުތައް

ކްރިސްޓިއާނާ ރޮނަލްޑޯ އާއި ލިއޮނަލް މެސީގެ ގޯލު ސްކޯކުރުމުގެ ވާދަވެރިކަމަކީ ފަހަރުގައި މިޖީލުގެ...

15 އެޕްރީލް 2015 10:11
Seamaster