18 އޮކްޓޫބަރ 2017 (ބުދަ)


ޚަބަރު

އިމަޖެންސީ ސެންޓަރަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހަވާލުވެއްޖެ


މެސީ އަދި ރޮނަލްޑޯ މުގުރާލަން ހުރި ރެކޯޑުތައް

ކްރިސްޓިއާނާ ރޮނަލްޑޯ އާއި ލިއޮނަލް މެސީގެ ގޯލު ސްކޯކުރުމުގެ ވާދަވެރިކަމަކީ ފަހަރުގައި މިޖީލުގެ...

15 އެޕްރީލް 2015 10:11

އަމީނިއްޔާއަށް ގެއްލުންވެދާނެ ކަމަށް ބުނެ ޕްރިންސިޕަލް އާތިޔާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި

އަމީނިއްޔާ ސުކޫލަށް ގެއްލުންވެދާނެ ކަމަށް ބުނެ އެސުކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ފުވައްމުލަކު ހަޒާރުމާގެ އައިޝަތު...

14 އެޕްރީލް 2015 08:42

މަރުގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު ދެ މީހަކު ފުލުހުން ހޯދަނީ

އައިޖީއެމްއެޗް ކައިރިން މިދިޔަ މަހު 28 ވަނަ ދުވަހު ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލަދީ މީހަކު...

13 އެޕްރީލް 2015 19:17

އައިއޯއައި ގޭމްސް ގައި ވާދަކުރުމަށް ނެގި ގައުމީ ކަސްރަތު ސްކޮޑުގައި ފުވައްމުލަކުގެ އެތުލީޓެއް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ވާދަކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކުލަވާލި ގައުމީ ކަސްރަތު...

12 އެޕްރީލް 2015 16:33

ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން މަސައްކަތު ދުވަހެއް ފާހަނގަކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގެ ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ދުވަސް ފާހަގަކޮށްގިނަ އަދަދަކަށް...

12 އެޕްރީލް 2015 11:51

ދިގުވާނޑު އަވަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ އަގުގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދްމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު އަވަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ އަގުގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދްމަތް ފޯރުވައިދޭނެ ފަރާތެއް...

11 އެޕްރީލް 2015 00:52

ވަގަށް ނަގާފައިހުރި ފޯނުތަކަކާއި ފައިސާތަކެއް ހޯދާ 4 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން 20 އަހަރުގެ މީހާ ފިިޔަވައި ދެން ތިބި 3 މީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް...

09 އެޕްރީލް 2015 09:33

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓު ޏ.ބްރާންޗް އިން ފުރަތަމަ އެހީގެ ތަމްރީންތަކެއް ފަށައިފި

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓު ޏ.ބްރާންޗްގެ ފަރާތުން ފުރަތަމަ އެހީގެ ތަމްރީންތަކެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ދިވެހި...

07 އެޕްރީލް 2015 19:59

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓާއި ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލް ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓް ޏ. ބްރާންޗާއި ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލް ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަ...

07 އެޕްރީލް 2015 19:48

އެކަށީގެންވާ ހައްލެ ލިބެންދެން ކަރަންޓު ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް ފުވައްމުލަކު ވިޔަފާރިވެރިން އެދިއްޖެ!

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވިޔަފާރިވެރިން، ވަނީ ކުރިން އެންގުމަކާއި ނުލާ ކަރަންޓް ބިލަށް އެހާ ބޮޑު ބަދަލެއް...

07 އެޕްރީލް 2015 18:47

ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޏ.އޭއީސީގެ ކެޑޭޓުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޑްރިލް ކުލާސްތަކެއް ފަށައިފި

ޏ.ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ކެޑޭޓުންނަށް ހާއްސަ ޑްރިލް ކުލާސްތަކެއް...

07 އެޕްރީލް 2015 08:43

ކަރަންޓް ބިލުގެ ރޭޓްތަކަށް ގެނައި ބަދަލާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު ވިޔަފާރިވެރިން، އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކޮށްފި

ކަރަންޓް ބިލުގެ ރޭޓްތަކަށް ގެނައި ބަދަލާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު ވިޔަފާރިވެރިން، ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު...

06 އެޕްރީލް 2015 17:14

ހަކުރު ބައްޔަށް ސްކްރީން ކުރުމުގެ ކޭމްޕެއް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވައިފި

ޑައިބެޓިކް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ގުޅިގެން ހަކުރު ބައްޔަށް މީހުން...

06 އެޕްރީލް 2015 16:28

ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ގުލްފިޓް ގުޅިގެން ޚާއްސަ ޒުމްބަރ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ގުލްފިޓް ގުޅިގެން ޚާއްސަ ޒުމްބާރ ސެޝަނެއް ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގައި...

06 އެޕްރީލް 2015 14:30
Seamaster