22 މެއި 2018 (އަންގާރަ)


ޚަބަރު

ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި


ނެރަގަނޑު ސަރަހައްދު ދަޑިމަގު ކައުންސިިލުން ސާފުކޮށްފި

ދަޑިމަގު ކައުންސިލުން ކުރިޔަށް ގެންދާ "ތިމާވެށި ފަލަސަ" ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އިއްޔެ އެއަވަށުގެ...

06 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 16:08

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުން ހިދުމަތް ދިނުމަށް ގޮވާލާ މުޒާހަރާކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުން ޒުވާނުންނަށް ހިދުމަތް ދިނުމަށް ގޮވާލާ މުޒާހަރާކޮށްފިއެވެ. ރޭ...

05 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 11:30

އެމްޑީޕީގެ ބޮޑު ޖަލްސާއެއް ރޭ ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވައިފި

ގިނަ ދުވަސްތަކަކަކަށް ފަހު އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސީ ބޮޑު ޖަލްސާއެއް ފުވައްމުލަކުގައި ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ....

04 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 11:58

ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯޓްގައި ގޭޓެއް ބަހައްޓައިގެން ، އެއާޕޯޓަށް ވަންނަ ވެހިކަލްތަކުން ޓެކްސް ނަގަނީ

އެއާޕޯޓްގައި ގޭޓެއް ބަހައްޓައިގެން ، އެއާޕޯޓަށް ވަންނަ ވެހިކަލްތަކުން ޓެކްސް ނެގުމަށް މިހާރުގެ...

03 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 23:27

ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސްގެ އެންމެ މޮޅު ވީޑިއޯއަށް ފުވައްމުލަކު އަދި އަޑޫގެ ދެ ދަރިވަރެއްގެ ވީޑިއޯ

މިއަދު މާލޭގައި ނިމިގެންދިޔަ 3 ވަނަ ބައިނަލް އަގުވާމީ ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސްގެ ވީޑިއޯ ކޮމްޕެޓިޝަންގެ ސްކޫލް...

03 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 02:36

ފުވައްމުލަކުގެ ސެން ޔުނިޓް ތަކުގެ ވީޑިއޯ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ރަނގަޅު ތަރުޙީބެއް ލިބުނު

ބައިނަލް އަގުވާމީ ޓީޗަރސް ކޮންފަރެންސްގައި މިއަދު ހެނދުނު ދަންފަޅި ބޮޑަށް ޚާއްސަ ވެފައި އޮތީ ރާއްޖޭގެ އެކި...

03 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 02:05

ތިޖޫރީގައި ރައްކާކޮށްފައި ހުރި އެހެންމީހެއްގެ ފައިސާތަކެއް ނެގި މީހެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދައުވާ ކުރެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތް - ޕީޖީ

ވާދީ ހާއްޑްވެއަރ 1 ފިހާރައިގެ ތިޖޫރީގައި ހުރި ދޫނޑިގަން ނިއާ ނިޒާރު އަޙުމަދުގެ ފައިސާއާއި ބައެއް ތަކެތި...

01 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 23:26

ބްލެކްމެއިލް ކުރުމާއި ޖިންސީ ގޮނާ ކުރުމާއި ބޭހޭގޮތުން، ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ބްލެކްމެއިލް ކުރުމާއި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ...

30 އޯގަސްޓް 2015 12:49

ފުވައްމުލަކުގައި ވާލުގެ އުދަގުލުން ސަލާމަތްވާ އާލާތެއް ޓެެސްޓު ކުރަނީ

ގިނަ އަދަދަކަށް ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފުވައްމުލަކުގައި ފަހަކަށް އައިސް ވާލުގެ އުނދަގޫ ވަރަށް...

28 އޯގަސްޓް 2015 22:14

ތިން ސައިކަލް ޖެހި ހިނގި އެކުސިޑެންޓެއްގައި ފަސް މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކު ނައިބު ތުއްތު މަގުގައި ރޭ ތިން ސައިކަލް ޖެހި ހިނގި އެކުސިޑެންޓެއްގައި ފަސް މީހަކަށް...

27 އޯގަސްޓް 2015 12:09

އައިސްޕްލާންޓެއް ގާއިމް ކުރުމަށް މިފްކޯ އާއި ހަވާލުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގެ މަސްވެރިންނަށް އައިސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އައިސްޕްލާންޓެއް ގާއިމް ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް...

27 އޯގަސްޓް 2015 01:14

ފުވައްމުލަކުގެ މަގެއްގެ ބައެއް ހެދުމަށް 33 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އެމްއާރުޑީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގެ މަގެއްގެ އެއްބައި ހެދުމަށްޓަކައި 33 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގް އެންޑް...

24 އޯގަސްޓް 2015 16:46

ޤުރުއާން މުދައްރިސުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޑިޕްލޮމާ ކޯހެއް ފައްޓައިފި

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒު ގުޅިގެން ގުރުއާން މުދައްރިސުން ތަމްރީން...

24 އޯގަސްޓް 2015 16:41

Seamaster