19 ފެބުރުއަރީ 2018 (ހޯމަ)


ޚަބަރު

ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ 50 ޑައިވަރުން ޑައިވު ކޮށްފި


ބާސާ އާއި ބެޔާން ސެމީފައިނަލަށް

ޔޫރައޕިއަން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު 2014/2015 ގެ ކްއާރޓަރ ފައިނަލުގެ ދެވަނަ ލެގުގައި ރޭ ކުޅެވުނު ބާސެލޯނާ ޕީއެސްޖީގެ...

22 އެޕްރީލް 2015 00:00

މާލެގަމުގައި ވޮލީ ކޯޓެއް އަޅަނީ

ފުވައްމުލަކު މާލެގަން ކައުންސިލުން ވޮލީ ކޯޓެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށާނެކަމަށް އެކައުންސިލުން...

21 އެޕްރީލް 2015 14:07

މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އެކު ތިން މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރި ފިލްމް ހުސްކުރި ދަޅާކާއި ބަނގުރާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ...

21 އެޕްރީލް 2015 09:40

ދިގުވާނޑު ކައުންސިލުން ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއިން ދެ އެވޯޑެއް ދޭން ނިންމައިފި

ދިގުވާނޑު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ތިމާވެށިގެ ދާއިރާއިން ސްކޫލްތަކާއި، ސްކޫލް ދަރިވަރުން ކުރާ އެކި...

19 އެޕްރީލް 2015 17:26

ބާސާ އާއި ޕޯރޓޯ ފުރަތަމަ ލެގް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ކްއާރޓަރ ފައިނަލް ގެ މެޗްތައް: ...

16 އެޕްރީލް 2015 00:00

އިމަޖެންސީ ސެންޓަރަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހަވާލުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކުގައި ގާއިމްކުރާ އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރަށް ބޭނުންވާ މުވާސަލާތީ ބައެއް ތަކެއްޗާއި...

15 އެޕްރީލް 2015 15:28

މެސީ އަދި ރޮނަލްޑޯ މުގުރާލަން ހުރި ރެކޯޑުތައް

ކްރިސްޓިއާނާ ރޮނަލްޑޯ އާއި ލިއޮނަލް މެސީގެ ގޯލު ސްކޯކުރުމުގެ ވާދަވެރިކަމަކީ ފަހަރުގައި މިޖީލުގެ...

15 އެޕްރީލް 2015 10:11

އަމީނިއްޔާއަށް ގެއްލުންވެދާނެ ކަމަށް ބުނެ ޕްރިންސިޕަލް އާތިޔާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި

އަމީނިއްޔާ ސުކޫލަށް ގެއްލުންވެދާނެ ކަމަށް ބުނެ އެސުކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ފުވައްމުލަކު ހަޒާރުމާގެ އައިޝަތު...

14 އެޕްރީލް 2015 08:42

މަރުގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު ދެ މީހަކު ފުލުހުން ހޯދަނީ

އައިޖީއެމްއެޗް ކައިރިން މިދިޔަ މަހު 28 ވަނަ ދުވަހު ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލަދީ މީހަކު...

13 އެޕްރީލް 2015 19:17

އައިއޯއައި ގޭމްސް ގައި ވާދަކުރުމަށް ނެގި ގައުމީ ކަސްރަތު ސްކޮޑުގައި ފުވައްމުލަކުގެ އެތުލީޓެއް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ވާދަކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކުލަވާލި ގައުމީ ކަސްރަތު...

12 އެޕްރީލް 2015 16:33

ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން މަސައްކަތު ދުވަހެއް ފާހަނގަކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގެ ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ދުވަސް ފާހަގަކޮށްގިނަ އަދަދަކަށް...

12 އެޕްރީލް 2015 11:51

ދިގުވާނޑު އަވަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ އަގުގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދްމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު އަވަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ އަގުގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދްމަތް ފޯރުވައިދޭނެ ފަރާތެއް...

11 އެޕްރީލް 2015 00:52

ވަގަށް ނަގާފައިހުރި ފޯނުތަކަކާއި ފައިސާތަކެއް ހޯދާ 4 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން 20 އަހަރުގެ މީހާ ފިިޔަވައި ދެން ތިބި 3 މީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް...

09 އެޕްރީލް 2015 09:33

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓު ޏ.ބްރާންޗް އިން ފުރަތަމަ އެހީގެ ތަމްރީންތަކެއް ފަށައިފި

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓު ޏ.ބްރާންޗްގެ ފަރާތުން ފުރަތަމަ އެހީގެ ތަމްރީންތަކެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ދިވެހި...

07 އެޕްރީލް 2015 19:59
Seamaster