21 އެޕްރީލް 2018 (ހޮނިހިރު)


ޚަބަރު

Image not found

ފުވައްމުލަކުގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ދެމީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ


މަލްޓްގްރޭޑް ޓީޗަރުންނަށް ޚާއްސަ އެލަވަންސެއް ދެނީ

މަލްޓިގްރޭޑް ޓީޗަރުންނަށް ޚާއްސަ އެލަވަންސެއްގެ ގޮތުގައި ގާތްގަޑަކަށް މަހަކު 2000 ރުފިޔާ ދޭން އެޑުކޭޝަން...

11 ޖޫން 2015 21:43

ނާއިބު ރައީސް ކަމުން ޖަމީލު ވަކިކުރަނީ...

ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނާއިބު ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙުމަދު...

11 ޖޫން 2015 12:41

އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރުކަމަށް ހިސްޓޯގެ ނަން ހުށަހަޅައިފި

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) ގެ މެމްބަރު ކަމަށް ހޮވުމަށްޓައި ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ...

10 ޖޫން 2015 15:26

ރޯދަމަހުގެ އެލަވަންސަށް ބަދަލު ގެނައުން- އާއްމުންގެ ޚިޔާލު

ރޯދަމަހުގެ އެލަވަންސް އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ ކުރަން ފެށި މަސައްކަތް ނިމެނީ ބިދޭސީ މަސައްކަތުމީހުންނަށް...

09 ޖޫން 2015 15:11

މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 26 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ބަލެވޭ ތަކެތި އަޅާފައި ހުރި 6 ޕެކެޓު ގެންގުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އާދީއްތަ ދުވަހު...

09 ޖޫން 2015 14:58

ދެކުނު ޕްރޮވިންސް ގެ ދަތުރު ފަތުރު ޚިދުމަތް އެމްޕީއެލް އާއި ހަވާލުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކާއި އައްޑު އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރު ފަތުރު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެމްޕީއެލް...

03 ޖޫން 2015 08:46

ފިފާގެ ރައީސަކު ހޮވުން 2015

މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި ސްވިޒަރލޭންޑްގެ ޒިއުރިކްގައި ފީފާގެ ރައީސަކު ހޮވުމުގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވޭނެއެވެ....

29 މެއި 2015 17:44

ފީފާގެ އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވެފައި ވާއިރު ކޮރަޕްޝަންގެ އަޑުގަދަ ވެފައި

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަ ޖެހިފައިވާ ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅަ ޖަމްއިއްޔާ (ފީފާ) ގެ އިންތިޚާބާއި...

27 މެއި 2015 23:35

ނާއިބު ރައީސް އަމިއްލަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުވައްމުލަކަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނާއިބު ރައީސް އަލްއުސްތާޒު ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙުމަދު އަމިއްލަ ދަތުރުފުޅެއްގައި...

25 މެއި 2015 12:35

އެމެޖެންސީގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ ޓީމެއް ފުވައްމުލަކުގައި އުފައްދައިފި

އެމެޖެންސީ ހަރަކާތްތެރިވާނެ ޓީމެއް ފުވައްމުލަކުގައި އުފައްދައި އެޓީމްގެ ތަމްރީން އިއްޔެ ނިންމައިފިއެވެ....

23 މެއި 2015 15:20

މަންދު ކޮލެޖް އިން ފުވައްމުލަކަށް 100 ސްކޮލާޝިޕް

މަންދު ކޮލެޖް އިން ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުންނަށް ހާއްސަކޮށް 100 ސްކޮލާޝިޕް ދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މަންދު...

23 މެއި 2015 15:01

ޔޫތުމިނިސްޓަރުކަމުން މަލީޙު ވަކިކޮށްފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު ސަރުކާރުގެ ޔޫތު މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަޤާމުން މަލީޙު ޖަމާލު މިއަދު ހެނދުނު...

20 މެއި 2015 15:42

ޓެކްސް ނުދައްކާ ލިސްޓަށް މެންބަރު ޝާހު

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާރޓަރގެ ޖީއެސްޓީ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ...

18 މެއި 2015 09:03

މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެހިތަކަކާއިއެކު މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް އަޅާފައި ހުރި ރަބަރު 10 ހޮޅި ކޮޅާއި އެކު 21 އަހަރުގެ މީހަކު...

17 މެއި 2015 12:27
Seamaster