22 ޖޫން 2018 (ހުކުރު)


ޚަބަރު

މިނިވަން ފަންސާހުގެ މުނާސަބަތުގައި ފުލުހުންނަށް ދެވޭ މެޑަލް މަޖިލިސް ރައީސަށް


ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުން އަދި ވައްކެއް ނުކުރޭ - ވަޒީފާ އުވުނީ - އާމިނަތު

ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލްގެ މަގާމުން ވަކިވިކަން ސިވިލް ސާވިސް ކަމިޝަނުން އަންގާފައި ނުވާކަމަށާއި ނަމަވެސް...

04 އޯގަސްޓް 2015 00:51

މަންދު ކޮލެޖްއިން ސެޕްޓެމްބަރު އަދި އޮކްޓޯބަރު މަހު ފަށާކޯސްތަކަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު އަދި އޮކްޓޯބަރު މަހު މަންދު ކޮލެޖުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކަށް ވަނުމުގެ...

03 އޯގަސްޓް 2015 18:49

ފުނާޑު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޕީޕީއެމްއަށް ސޮއިކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ފުނާޑު ރަށު ކައުންސިލަށް އެމްޑީޕީ ޓިކެޓްގައި އިންތިހާބުވި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ވަސީމް...

03 އޯގަސްޓް 2015 14:15

ޕާކިސްތާނުން ދިގުވާޑު ލައިބްރަރީ އަށް ފޮތް ހަދިޔާކޮށްފި

ދިގުވާޑު ކައުންސިލުން ހިންގާ ފުވައްމުލަކު ލައިބްރަރީ އަށް ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުން ފޮތް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ....

03 އޯގަސްޓް 2015 13:30

އެމްޑީޕީ ރަނގަޅަށް ހައްލުވާލެވިއްޖެ!

ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕީއެމުން މައި އިދިކޮޅު ޕާޓީ އެމްޑީޕީ ރަނގަޅަށް ހައްލުވާލާއި އެމީހުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ...

28 ޖުލައި 2015 15:03

އިބުރާހިމް ނާސިރު ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ ގައުމީ ބަތަލެއް - 1

އިބްރާހިމް ނާސިރު ރަންނަބަޑޭރި ކިލެގެފާނުންގެ މައިކަބަލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަސްކަންކުރެއްވި ދިޔަމިގިލީ...

27 ޖުލައި 2015 10:17

ރިއާސީ އިންތިޚާބުގެ އެންމެ މުހިންމު ދުވަސްވަރު ނިހާން އުޅުއްވީ ފޮތިވިއްކަން - މަލީހު

މިދިޔަ ރިއާސީ އިންތިޚާބުގެ އެންމެ މުހިންމު ދުވަސްކޮޅު ނިހާން ނުނިދާ އުޅުއްވީ ސްރީލަންކާއިން ފޮތި ގެނެސް...

24 ޖުލައި 2015 21:15

މަލީހު ޖަމާލް ޕީޕީއެމްއިން ވަކިވެވަޑައިގެންފި !

ޕީޕީއެމް ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް ކަން ކުރެއްވި، މަލީޙް ޖަމާލް ޕީޕީއެމްއިން...

23 ޖުލައި 2015 14:23

ޑރ. ޖަމީލު ވަކިކޮށް އަދީބު ނާއިބު ރައީސް ކަމަށް

ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ރައީސް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުން ހޮވާފައިވާ، ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ ޑރ....

22 ޖުލައި 2015 15:25

ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗުން މޮޅުވީ ސީކްއީން ޓީމު

ފިތުރު އީދުގެ އުފަލުގައި ސ.ފޭދޫ އަންހެން ވޮލީ ޓީމަކާއި ފުވައްމުލަކު ހޯދަޑު ސީކްއީން އަންހެން ވޮލީޓީމު...

18 ޖުލައި 2015 13:16

ހޯދަޑު ޢީދު ކުޅިވަރު 1436

ފިޠުރު ޢީދާއެކު ހޯދަޑު އަވަށުން ވަނީ "ހޯދަޑު ޢީދު އުފާ 1436" ގެ ނަމުގައި މިއަހަރުގެ ޢީދު ކުޅިވަރުތައް...

18 ޖުލައި 2015 12:40

ސިޔާސީ ކުށްވެރިންގެ ލިސްޓުގައި ފުވައްމުލަކުގެ 53 މީހަކު

އެމްޑީޕީން އާއްމުކޮށްފައިވާ ސިޔާސީ ކުށްވެރިންގެ ލިސްޓުގައި ފުވައްމުލަކުގެ 53 މީހަކު ހިމެނެއެވެ....

17 ޖުލައި 2015 22:03

ހަށިވިއްކި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުވައްމަލުގައި 16 އަހަރާއި 14 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ލައްވާ ހަށިވިއްކުވި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އިތުރު މީހަކު...

12 ޖުލައި 2015 17:05

މަންދުކޮލެޖުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޔުނިވަރސިޓީތަކާއިއެކު އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

މަންދުކޮލެޖުންވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޔުނިވަރސިޓީތަކާއިއެކު އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ...

12 ޖުލައި 2015 15:20
Seamaster