21 އެޕްރީލް 2018 (ހޮނިހިރު)


ޚަބަރު

ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓާއި ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލް ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް


އެކަށީގެންވާ ހައްލެ ލިބެންދެން ކަރަންޓު ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް ފުވައްމުލަކު ވިޔަފާރިވެރިން އެދިއްޖެ!

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވިޔަފާރިވެރިން، ވަނީ ކުރިން އެންގުމަކާއި ނުލާ ކަރަންޓް ބިލަށް އެހާ ބޮޑު ބަދަލެއް...

07 އެޕްރީލް 2015 18:47

ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޏ.އޭއީސީގެ ކެޑޭޓުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޑްރިލް ކުލާސްތަކެއް ފަށައިފި

ޏ.ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ކެޑޭޓުންނަށް ހާއްސަ ޑްރިލް ކުލާސްތަކެއް...

07 އެޕްރީލް 2015 08:43

ކަރަންޓް ބިލުގެ ރޭޓްތަކަށް ގެނައި ބަދަލާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު ވިޔަފާރިވެރިން، އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކޮށްފި

ކަރަންޓް ބިލުގެ ރޭޓްތަކަށް ގެނައި ބަދަލާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު ވިޔަފާރިވެރިން، ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު...

06 އެޕްރީލް 2015 17:14

ހަކުރު ބައްޔަށް ސްކްރީން ކުރުމުގެ ކޭމްޕެއް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވައިފި

ޑައިބެޓިކް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ގުޅިގެން ހަކުރު ބައްޔަށް މީހުން...

06 އެޕްރީލް 2015 16:28

ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ގުލްފިޓް ގުޅިގެން ޚާއްސަ ޒުމްބަރ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ގުލްފިޓް ގުޅިގެން ޚާއްސަ ޒުމްބާރ ސެޝަނެއް ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގައި...

06 އެޕްރީލް 2015 14:30

ކަރަންޓްގެ އަގު އުފުލުން: ތަކެތީގެ އަގުބޮޑުވެ ވަޒީފާއިން މީހުން ވަކިކުރަން ޖެހިދާނެ - ވިޔަފާރިވެރިން

ސަބްސިޑީޒް ނުލިބި ފިއުލް ސާޗާޖް ދައްކަން ޖެހުމުން ސަބަބުން ކަރަން ބިލް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބޮޑުވެފައި ވާތީ...

05 އެޕްރީލް 2015 23:25

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ޓީމަކާއި ކައުންސިލްތަކުގެ ޓީމަކާއި ދެމެދުގައި ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅެފި

ދިވެހި ފުލުހުންނަށް 82 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތާއި ދިމާކޮށް ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހޮވާލި...

01 އެޕްރީލް 2015 16:34

އޭޝިއަން ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ސްކޮޑުގައި ފުވައްމުލަކު 13 ދަރިވަރަކު ހިމެނިއްޖެ

އޭޝިއަން ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސްކޮޑަށް ފުވައްމުލަކު 13 ދަރިވަރުން ހޮވިފައިވާ ކަމަށް އެތުލެޓިކްސް...

01 އެޕްރީލް 2015 11:33

މަކީޓާ 8 ވަނަ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފިރިހެން ބައިން 1 ވަނަ ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

މާރޗް 23 އިން 26 އަށް ހުވަދު އަތޮޅު ތިނަދޫގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މަކިޓާ 8 ވަނަ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ...

29 މާރޗް 2015 13:34

އާތުއަވަރ ފާހަނގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބައިސްކަލް ބުރަކާއި ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވަނީ

މުޅިދުނިޔޭގައި ފާހަނގަކުރަމުން އަންނަ އާތުއަވަރ ފުވައްމުލަކުގައި ފާހަނގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހޮނިހިރު ދުވަހު...

26 މާރޗް 2015 23:15

ހިސްޓޯ އަނެއްކާވެސް ޕީޕީއެމް އަށް ސޮއިކޮށްފި

ކުރިން ވެސް ޕީޕީއެމްގައި ހުންނެވުމަށް ފަހު، މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދުވަސްވަރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ...

25 މާރޗް 2015 16:05

ކުޑަ ކުއްޖަކާ ބަދުއަޚުލާޤީ އަމަލު ހިންގަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އަނެއްކާވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކާ ބަދުއަޚުލާޤީ އަމަލު ހިންގަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އަނެއްކާވެސް...

25 މާރޗް 2015 08:26


ޑައުންސިންޑްރޯމް ދުވަސް ފާހަނގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ ބައިސްކަލްބުރެއް ބާއްވައިފި

ދުނިޔާގެ އެކިކަންކޮޅުގައި ފާހަނގަކުރާ ޑައުންސިންޑްރޯމް ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ހާފިޒް އަހްމަދު ސުކޫލާއި،...

22 މާރޗް 2015 14:34
Seamaster