22 ޖޫން 2018 (ހުކުރު)


ޚަބަރު

"އަޅުގަނޑު މިވަގުތު މިހުރީ އާގު ބޯޓެއް ޑޮކަށްލާން ބެންކޮކުގައި" – ޤާސިމް


ފުވައްމުލަކު ކުނި ގޮނޑު ހުސްކުރުމަށް އެމްއާރުޑީސީ އާއި ހަވާލުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގެ ކުނި ގޮނޑު ހުސްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް 560،000 ރުފިޔާ އަށް މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް...

13 މެއި 2015 17:00

ޝުހާދު މަރާލުމުގެ ކުށުގައި ފަރީދު މެރުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ދޫނޑިގަން އަވަށުގައި 2010 ވަނައަހަރު މަރާލި ފުވައްމުލަކު ދޫޑިގަން، އާސްމާނުގެ ޢަބްދުﷲ ޝުހާދު...

13 މެއި 2015 16:43

ގެއްލިގެން ހޯދާ ޑޮކްޓަރ ތިން ދުވަސްވީއިރުވެސް ނުފެނޭ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެތެރެހަށީގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރ ޚާލިދު ޔޫސުފް ގެއްލިގެން...

13 މެއި 2015 16:19

މަންދު ކޮލެޖްއިން ހިންގާ ކޯސްތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވަނީ

މަންދު ކޮލެޖް އިން މިއަހަރު މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ފެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކާއި ވާރޗުއަލް...

13 މެއި 2015 16:03

މޫދަށް އެރި އުޅުނު ޑޮކްޓަރު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އެތެރެ ހަށީގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރު ޚާލިދު ޔޫސުފު...

10 މެއި 2015 19:31

އަތޮޅު ކައުންސިލަރ މުޖުތަބާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަހްމަދު މުޖުތަބާ އަބްދުﷲ (މުޖޭ) 15 ދުވަސް ވަންދެން ބަންދުގައި...

03 މެއި 2015 10:38

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ބޮޑު މުޒާހަރާ -މެޑޭ 2015

މިއަދު ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރިޔަށް ގެންދާ މުޒާހަރާ، މޭޑޭ 2015 ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކާއެކު...

02 މެއި 2015 02:11

އޭއީސީ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފެށިއްޖެ

ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ (އޭއީސީ) އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އިއްޔެ ފެށިއްޖެއެވެ. އޭއީސީގެ ހަތަރު...

28 އެޕްރީލް 2015 16:38

ކިޑުސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓަރ 2015 ނިމިއްޖެ

ސޮކަރ ވެޓެރަންސް އެސޯސިއޭޝަނާއި ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތުއްތު ކުދިންގެ...

26 އެޕްރީލް 2015 15:05

ފުވައްމުލަކު 4 ވަނަ ގުރުއާން މުބާރާތް ނިމިއްޖެ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށް ގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ 4 ވަނަ ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ...

26 އެޕްރީލް 2015 09:12

ކިޑުސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓަރ 2015 - ފައިނަލް މިއަދު ހަވީރު 1600 ގައި ފެށޭނެ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ސޮކަރ ވެޓަރެންސް ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވާ ކިޑްސް ފުޓްބޯލް...

25 އެޕްރީލް 2015 16:08

ފުވައްމުލަކު 4 ވަނަ ގުރުއާން މުބާރާތް މާދަމާ ނިމޭނެ

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވާ 4 ވަނަ ޤްރުއާން މުބާރާތް ޏ. އޭއީސީ ހޯލުގައި އިއްޔެ (23-25 އޭޕްރީލް)...

25 އެޕްރީލް 2015 00:59

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީފައިނަލުގައި ބެޔާން އަދީ ބާސާ ބައްދަލުކުރަނީ

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސްލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ޓީމުތައް އިއްޔެ ކަށަވަރުވި އިރު މިއަދު (ހުކުރު ދުވަހު) ވަނީ ސެމީ...

25 އެޕްރީލް 2015 00:55

ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓަރ 2015 ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ ތުއްތު ކުދިންގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފެށިއްޖެ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ސޮކާ ވެޓަރަންސް ގުޅިގެން ތުއްތު ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ "ކިޑްސް...

25 އެޕްރީލް 2015 00:04
Seamaster