20 ޖުލައި 2018 (ހުކުރު)


ޚަބަރު

ގެއްލިގެން ހޯދާ ޑޮކްޓަރ ތިން ދުވަސްވީއިރުވެސް ނުފެނޭ


މަންދު ކޮލެޖްއިން ހިންގާ ކޯސްތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވަނީ

މަންދު ކޮލެޖް އިން މިއަހަރު މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ފެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކާއި ވާރޗުއަލް...

13 މެއި 2015 16:03

މޫދަށް އެރި އުޅުނު ޑޮކްޓަރު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އެތެރެ ހަށީގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރު ޚާލިދު ޔޫސުފު...

10 މެއި 2015 19:31

އަތޮޅު ކައުންސިލަރ މުޖުތަބާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަހްމަދު މުޖުތަބާ އަބްދުﷲ (މުޖޭ) 15 ދުވަސް ވަންދެން ބަންދުގައި...

03 މެއި 2015 10:38

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ބޮޑު މުޒާހަރާ -މެޑޭ 2015

މިއަދު ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރިޔަށް ގެންދާ މުޒާހަރާ، މޭޑޭ 2015 ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކާއެކު...

02 މެއި 2015 02:11

އޭއީސީ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފެށިއްޖެ

ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ (އޭއީސީ) އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އިއްޔެ ފެށިއްޖެއެވެ. އޭއީސީގެ ހަތަރު...

28 އެޕްރީލް 2015 16:38

ކިޑުސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓަރ 2015 ނިމިއްޖެ

ސޮކަރ ވެޓެރަންސް އެސޯސިއޭޝަނާއި ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތުއްތު ކުދިންގެ...

26 އެޕްރީލް 2015 15:05

ފުވައްމުލަކު 4 ވަނަ ގުރުއާން މުބާރާތް ނިމިއްޖެ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށް ގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ 4 ވަނަ ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ...

26 އެޕްރީލް 2015 09:12

ކިޑުސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓަރ 2015 - ފައިނަލް މިއަދު ހަވީރު 1600 ގައި ފެށޭނެ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ސޮކަރ ވެޓަރެންސް ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވާ ކިޑްސް ފުޓްބޯލް...

25 އެޕްރީލް 2015 16:08

ފުވައްމުލަކު 4 ވަނަ ގުރުއާން މުބާރާތް މާދަމާ ނިމޭނެ

އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވާ 4 ވަނަ ޤްރުއާން މުބާރާތް ޏ. އޭއީސީ ހޯލުގައި އިއްޔެ (23-25 އޭޕްރީލް)...

25 އެޕްރީލް 2015 00:59

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީފައިނަލުގައި ބެޔާން އަދީ ބާސާ ބައްދަލުކުރަނީ

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސްލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ޓީމުތައް އިއްޔެ ކަށަވަރުވި އިރު މިއަދު (ހުކުރު ދުވަހު) ވަނީ ސެމީ...

25 އެޕްރީލް 2015 00:55

ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓަރ 2015 ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ ތުއްތު ކުދިންގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފެށިއްޖެ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ސޮކާ ވެޓަރަންސް ގުޅިގެން ތުއްތު ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ "ކިޑްސް...

25 އެޕްރީލް 2015 00:04

ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ 50 ޑައިވަރުން ޑައިވު ކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ފުވައްމުލަކު އަބުލެ ފަންނާއި ދިމާއިން 50...

23 އެޕްރީލް 2015 12:50

ބާސާ އާއި ބެޔާން ސެމީފައިނަލަށް

ޔޫރައޕިއަން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު 2014/2015 ގެ ކްއާރޓަރ ފައިނަލުގެ ދެވަނަ ލެގުގައި ރޭ ކުޅެވުނު ބާސެލޯނާ ޕީއެސްޖީގެ...

22 އެޕްރީލް 2015 00:00

މާލެގަމުގައި ވޮލީ ކޯޓެއް އަޅަނީ

ފުވައްމުލަކު މާލެގަން ކައުންސިލުން ވޮލީ ކޯޓެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށާނެކަމަށް އެކައުންސިލުން...

21 އެޕްރީލް 2015 14:07
Seamaster