23 މެއި 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ހިސްޓޯ އަނެއްކާވެސް ޕީޕީއެމް އަށް ސޮއިކޮށްފި


ކުޑަ ކުއްޖަކާ ބަދުއަޚުލާޤީ އަމަލު ހިންގަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އަނެއްކާވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކާ ބަދުއަޚުލާޤީ އަމަލު ހިންގަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އަނެއްކާވެސް...

25 މާރޗް 2015 08:26


ޑައުންސިންޑްރޯމް ދުވަސް ފާހަނގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ ބައިސްކަލްބުރެއް ބާއްވައިފި

ދުނިޔާގެ އެކިކަންކޮޅުގައި ފާހަނގަކުރާ ޑައުންސިންޑްރޯމް ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ހާފިޒް އަހްމަދު ސުކޫލާއި،...

22 މާރޗް 2015 14:34

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަމުންދާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުވައްމުލަކުން މީހަކު އިއްޔެ ހައްޔަރު...

21 މާރޗް 2015 15:00

Image not found

އެމްޖޭއެމް އަށް ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަޕާނުން ހަދިޔާކޮށްފި

އެމްޖޭއެމްގެ ކްލާސްރޫމްތައް އަޅައި އެތަން ބޮޑު ކުރުމަށް ތިން މިލިޔަން ރުފިޔާގެ އެހީ ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ދީފި...

19 މާރޗް 2015 12:51

ބަނގުރާ ގެންގުޅެ ބޭނުންކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދެ މީހަކާއި ކުޑަ ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބަނގުރާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ތަކެއްޗާއިއެކު އެތަކެތި ބޭނުން ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 18 އަހަރުން ދަށުގެ...

18 މާރޗް 2015 08:56

ތިންހާސް މެމްބަރުން ހަމަނުވާ ޕާޓީ އުވާލާ 10 ހާސް ހަމަނުވާ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާނުދޭން ހުށަހަޅައިފި

ތިން ހާސް މީހުން ހަމަނުވާ ޕާޓީތައް އުވޭ ގޮތަށާއި 10،000 މެމްބަރުން ހަމަ ނުވާ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުން ފައިސާ...

17 މާރޗް 2015 08:46

އިސްލާމިކް ސްޓޭޓްގެ ތައުލީމީ ނިޒާމާ ގުޅޭ ވީޑިއޯއެއް އާންމުކޮށްފި

އިސްލާމީ ދައުލަތުގެ ނަމުގައި އިރާގާއި ސީރިއާގައި ހަރަކާތްތެރި ވަމުންދާ ޖަމާއަތުން އެޖަމާއަތުގެ...

15 މާރޗް 2015 09:16

ފުވައްމުލައް ސާފު ތާހިރު ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުން އަފުން އެންމެންގެ ޒިންމާއެއް !!

"ފުވައްމުލައް ސާފު ތާހިރު ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭއްވުން އަފުން އެންމެންގެ ޒިންމާއެއް " މި ޝިއާރުގެ ދަށުން، 1...

12 މާރޗް 2015 14:39

ސަލަފް ގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ގެ ޓްވީޓަށް އަދާލަތުގެ ރައީސް އިމްރާން ރައްދު ދެއްވައިފި

ޖަމްއިއްޔަތުއް ސަލަފުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ބިން މުހައްމަދު އިބްރާހިމް ގެ، "އަދާލަތު ގެ ނިންމުމަކު ހަރުދަނާ...

11 މާރޗް 2015 13:18

ދެކުނު ސަރަހައްދުގެ ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒު ހުޅުވައިފި

ފުވައްމުލަކާއި އައްޑުސިޓީއަށް އަމާޒުކޮށްގެން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އިން އައްޑޫސިޓީގައި ގާއިމްކުރި...

11 މާރޗް 2015 08:40

ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލުން ބާއްވާ 4 ވަނަ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 4 ވަނަ މުބާރާތުގައި...

10 މާރޗް 2015 16:50

މީރާ ކަލެކްޝަން ޕޮއިންޓެއް ފުވައްމުލަކުގައި ގާއިމް ކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ ކަލެކްޝަން ޕޮއިންޓެއް ފުވައްމުލަކުގައި ހުޅުވައިފި އެވެ....

08 މާރޗް 2015 20:05

ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އުމުރުން 13 އަހަރު ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުވައްމުލަކުން މީހަކު...

08 މާރޗް 2015 19:51
Seamaster