19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ފީފާގެ އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވެފައި ވާއިރު ކޮރަޕްޝަންގެ އަޑުގަދަ ވެފައި


ނާއިބު ރައީސް އަމިއްލަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުވައްމުލަކަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނާއިބު ރައީސް އަލްއުސްތާޒު ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙުމަދު އަމިއްލަ ދަތުރުފުޅެއްގައި...

25 މެއި 2015 12:35

އެމެޖެންސީގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ ޓީމެއް ފުވައްމުލަކުގައި އުފައްދައިފި

އެމެޖެންސީ ހަރަކާތްތެރިވާނެ ޓީމެއް ފުވައްމުލަކުގައި އުފައްދައި އެޓީމްގެ ތަމްރީން އިއްޔެ ނިންމައިފިއެވެ....

23 މެއި 2015 15:20

މަންދު ކޮލެޖް އިން ފުވައްމުލަކަށް 100 ސްކޮލާޝިޕް

މަންދު ކޮލެޖް އިން ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުންނަށް ހާއްސަކޮށް 100 ސްކޮލާޝިޕް ދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މަންދު...

23 މެއި 2015 15:01

ޔޫތުމިނިސްޓަރުކަމުން މަލީޙު ވަކިކޮށްފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު ސަރުކާރުގެ ޔޫތު މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަޤާމުން މަލީޙު ޖަމާލު މިއަދު ހެނދުނު...

20 މެއި 2015 15:42

ޓެކްސް ނުދައްކާ ލިސްޓަށް މެންބަރު ޝާހު

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާރޓަރގެ ޖީއެސްޓީ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުގައި ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ...

18 މެއި 2015 09:03

މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެހިތަކަކާއިއެކު މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް އަޅާފައި ހުރި ރަބަރު 10 ހޮޅި ކޮޅާއި އެކު 21 އަހަރުގެ މީހަކު...

17 މެއި 2015 12:27

"އަޅުގަނޑު މިވަގުތު މިހުރީ އާގު ބޯޓެއް ޑޮކަށްލާން ބެންކޮކުގައި" – ޤާސިމް

މެއި 1 ގެ މުޒާހަރާއަށް ޚަރަދުކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރުމަށް ކޯޓު އަމުރު ނެރެފައިވާ ޖުމްހޫރީ...

14 މެއި 2015 15:03

ފުވައްމުލަކު ކުނި ގޮނޑު ހުސްކުރުމަށް އެމްއާރުޑީސީ އާއި ހަވާލުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގެ ކުނި ގޮނޑު ހުސްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް 560،000 ރުފިޔާ އަށް މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް...

13 މެއި 2015 17:00

ޝުހާދު މަރާލުމުގެ ކުށުގައި ފަރީދު މެރުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ދޫނޑިގަން އަވަށުގައި 2010 ވަނައަހަރު މަރާލި ފުވައްމުލަކު ދޫޑިގަން، އާސްމާނުގެ ޢަބްދުﷲ ޝުހާދު...

13 މެއި 2015 16:43

ގެއްލިގެން ހޯދާ ޑޮކްޓަރ ތިން ދުވަސްވީއިރުވެސް ނުފެނޭ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެތެރެހަށީގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރ ޚާލިދު ޔޫސުފް ގެއްލިގެން...

13 މެއި 2015 16:19

މަންދު ކޮލެޖްއިން ހިންގާ ކޯސްތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވަނީ

މަންދު ކޮލެޖް އިން މިއަހަރު މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ފެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކާއި ވާރޗުއަލް...

13 މެއި 2015 16:03

މޫދަށް އެރި އުޅުނު ޑޮކްޓަރު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އެތެރެ ހަށީގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރު ޚާލިދު ޔޫސުފު...

10 މެއި 2015 19:31

އަތޮޅު ކައުންސިލަރ މުޖުތަބާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަހްމަދު މުޖުތަބާ އަބްދުﷲ (މުޖޭ) 15 ދުވަސް ވަންދެން ބަންދުގައި...

03 މެއި 2015 10:38

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ބޮޑު މުޒާހަރާ -މެޑޭ 2015

މިއަދު ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރިޔަށް ގެންދާ މުޒާހަރާ، މޭޑޭ 2015 ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކާއެކު...

02 މެއި 2015 02:11
Seamaster