15 އޯގަސްޓް 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ކަރަންޓް ބިލުގެ ރޭޓްތަކަށް ގެނައި ބަދަލާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު ވިޔަފާރިވެރިން، އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކޮށްފި


ހަކުރު ބައްޔަށް ސްކްރީން ކުރުމުގެ ކޭމްޕެއް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވައިފި

ޑައިބެޓިކް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ގުޅިގެން ހަކުރު ބައްޔަށް މީހުން...

06 އެޕްރީލް 2015 16:28

ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ގުލްފިޓް ގުޅިގެން ޚާއްސަ ޒުމްބަރ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ގުލްފިޓް ގުޅިގެން ޚާއްސަ ޒުމްބާރ ސެޝަނެއް ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގައި...

06 އެޕްރީލް 2015 14:30

ކަރަންޓްގެ އަގު އުފުލުން: ތަކެތީގެ އަގުބޮޑުވެ ވަޒީފާއިން މީހުން ވަކިކުރަން ޖެހިދާނެ - ވިޔަފާރިވެރިން

ސަބްސިޑީޒް ނުލިބި ފިއުލް ސާޗާޖް ދައްކަން ޖެހުމުން ސަބަބުން ކަރަން ބިލް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބޮޑުވެފައި ވާތީ...

05 އެޕްރީލް 2015 23:25

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ޓީމަކާއި ކައުންސިލްތަކުގެ ޓީމަކާއި ދެމެދުގައި ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅެފި

ދިވެހި ފުލުހުންނަށް 82 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތާއި ދިމާކޮށް ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހޮވާލި...

01 އެޕްރީލް 2015 16:34

އޭޝިއަން ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ސްކޮޑުގައި ފުވައްމުލަކު 13 ދަރިވަރަކު ހިމެނިއްޖެ

އޭޝިއަން ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސްކޮޑަށް ފުވައްމުލަކު 13 ދަރިވަރުން ހޮވިފައިވާ ކަމަށް އެތުލެޓިކްސް...

01 އެޕްރީލް 2015 11:33

މަކީޓާ 8 ވަނަ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފިރިހެން ބައިން 1 ވަނަ ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު

މާރޗް 23 އިން 26 އަށް ހުވަދު އަތޮޅު ތިނަދޫގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މަކިޓާ 8 ވަނަ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ...

29 މާރޗް 2015 13:34

އާތުއަވަރ ފާހަނގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބައިސްކަލް ބުރަކާއި ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވަނީ

މުޅިދުނިޔޭގައި ފާހަނގަކުރަމުން އަންނަ އާތުއަވަރ ފުވައްމުލަކުގައި ފާހަނގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހޮނިހިރު ދުވަހު...

26 މާރޗް 2015 23:15

ހިސްޓޯ އަނެއްކާވެސް ޕީޕީއެމް އަށް ސޮއިކޮށްފި

ކުރިން ވެސް ޕީޕީއެމްގައި ހުންނެވުމަށް ފަހު، މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދުވަސްވަރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ...

25 މާރޗް 2015 16:05

ކުޑަ ކުއްޖަކާ ބަދުއަޚުލާޤީ އަމަލު ހިންގަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އަނެއްކާވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކާ ބަދުއަޚުލާޤީ އަމަލު ހިންގަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އަނެއްކާވެސް...

25 މާރޗް 2015 08:26


ޑައުންސިންޑްރޯމް ދުވަސް ފާހަނގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ ބައިސްކަލްބުރެއް ބާއްވައިފި

ދުނިޔާގެ އެކިކަންކޮޅުގައި ފާހަނގަކުރާ ޑައުންސިންޑްރޯމް ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ހާފިޒް އަހްމަދު ސުކޫލާއި،...

22 މާރޗް 2015 14:34

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަމުންދާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުވައްމުލަކުން މީހަކު އިއްޔެ ހައްޔަރު...

21 މާރޗް 2015 15:00

Image not found

އެމްޖޭއެމް އަށް ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަޕާނުން ހަދިޔާކޮށްފި

އެމްޖޭއެމްގެ ކްލާސްރޫމްތައް އަޅައި އެތަން ބޮޑު ކުރުމަށް ތިން މިލިޔަން ރުފިޔާގެ އެހީ ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ދީފި...

19 މާރޗް 2015 12:51

ބަނގުރާ ގެންގުޅެ ބޭނުންކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދެ މީހަކާއި ކުޑަ ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބަނގުރާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ތަކެއްޗާއިއެކު އެތަކެތި ބޭނުން ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 18 އަހަރުން ދަށުގެ...

18 މާރޗް 2015 08:56
Seamaster