19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ސިޓީި ކައުންސިލުގެ މުބާރާތްތައް ސްޕޮންސަރ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި


ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވެޓަރަންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވީ 7 ޓީމު

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮސްގެން ބާއްވާ ވެޓެރަންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި މިފަހަރުވެސް...

26 އެޕްރީލް 2018 19:56

ހޭޒްގެ 14 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް މާދަމާ ބާއްވަނީ

ހާފިޒް އަޙުމަދު ސްކޫލުގެ 14 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ...

25 އެޕްރީލް 2018 18:21

އައްޑޫގައި ކުރިޔަށްދާ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުން ހޭޒްގެ ޓީމު ދެ މެޗުން މޮޅު ވެއްޖެ

މިހާރު އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިޔަށްދާ ސްކޫލްތަކުގެ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އައްޑޫގެ ސްކޫލްތަކުގެ އިތުރުން...

25 އެޕްރީލް 2018 17:59

ފުވައްމުލަކު ކްރިކެޓް ދަނޑަށް ބަޔަކު ގެއްލުން ދީފީ

ފުވައްމުލަކު ކްރިކެޓް ދަނޑަށް ރޭގައި ބަޔަކު ގެއްލުން ދީފިއެވެ. މިކަލް ނޫހާއި ވާހަކަދައްކަމުން...

25 އެޕްރީލް 2018 17:17

ގާނޫނުތަކުގެ މައުލޫމާތު އެޓާނީޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދެނީ

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އަމަލުކުރެވެމުން ދާ ބައެއް ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފުވައްމުލަކުގެ...

23 އެޕްރީލް 2018 21:13

މިއަދު ވެސް ފުވައްމުލަކަށް އުދައަރާފާނެ

މިއަދު ވެސް ފުވައްމުލަކަށް އުދަ އަރާފާނެ ކަމަށް މޫސުމީ މައުލޫމާތުތައް ބުނެއެވެ. އައްޑުއަތޮޅުގެ ދެކުނުން...

22 އެޕްރީލް 2018 17:53

ފުވައްމުލަކަށް އުދައަރައި ބައެއް މުދަލަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

މިހާރު ކުރަމުން ދާ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރައާއެކު އިއްޔެ ވަނީ ފުވައްމުލަަކަށް މިފަހަކުން ދުވަހަކު ވެސް...

22 އެޕްރީލް 2018 09:41

ކޮޑަކިޅީގެ ހަޓް - 8 މިލިޔަން ރުފިޔާ ހެއްޔެވެ؟

އޭރިއަލް ވިއުއެއްގައި ޑްރޯން އަކުން ނަގާފައިވާ ކޮޑަކިޅީގެ ހަޓް ގެ މަންޒަރަކީ މިދުވަސްކޮޅު ސޯޝަލް...

19 އެޕްރީލް 2018 00:28

ކެބިން ކްރޫ ކޯހެއް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ހިންގަނީ

އެވިއޭޝަން ދާއިރާއަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ސިޓީ ކައުންސިލް މެދުވެރިވެގެން ޚާއްސަ ކެބިން ކުރޫ ކޯހެއް...

18 އެޕްރީލް 2018 23:13

ސީރިއާގެ ހަނގުރާމަ ދުނިިޔޭގެ ބޮޑު ހަނގުރާމައަކަށް ވަނީ ބާ؟

އެމެރިކާއާއި ޔޫރަޕުގެ ބައެއް ގައުމުތައް ގުޅިގެން ސީރިއާއަށް އިސްވެ ހަމަލާ ދިނުމުން މެދުއިރުމަތީގެ...

16 އެޕްރީލް 2018 20:34

ފުވައްމުލަކުގައި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ދަނޑެއް ނެތްކަން ސަރުކާރުގެ ކަމާއިގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އެނގޭނެ - އެމްޕީ ޝާހު

ފުވައްމުލަކުގައި އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ދަނޑެއް ނެތްކަން ސަރުކާރުގެ ކަމާ ގުޅޭ ހުރިހާ އިދާރާތަކަށް ވެސް...

16 އެޕްރީލް 2018 20:00

ޔޫތު މިނިސްޓަރަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސިޓީއެއް

ފުވައްމުލަކުގެ އާއްމު ފަރާތަކުން ޔޫތު މިނިސްޓަރު އިރުތިޝާމު އާދަމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސިޓީ އެއް މިއަދު...

16 އެޕްރީލް 2018 00:39

ފުވައްމުލަކުގެ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްރިވާނެ ޓުއަރ ގައިޑުން ތަމްރީންކުރަނީ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ޓުއާ ގައިޑުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ...

10 އެޕްރީލް 2018 13:33

އޯޓިޒަމް ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިން ސްކޫލުތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ބައިނަލް އަގުވާމީ އޯޓިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިސް...

09 އެޕްރީލް 2018 00:55
Seamaster