19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

އެއްހަފުތާ ބަންދަށްފަހު މާދަމާ ސްކޫލުތައް އަލުން ހުޅުވަނީ


އުމުރުން 101 އަހަރުގައި އަންހެނަކަށް ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ!

އިޓަލީގެ ނަޕޯލީއަށް އުފަން އަނެޓޮލިއާ ވާޓަޑެލިއާ ނަމަކަށް ކިޔާ މި އަންހެން މީހާ އެމުރުން 101 އަހަރުގައި...

27 މާރޗް 2018 20:08

ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލުގައި "ފަރުކޮއެ" ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙު ކޮށްފި

ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލު (ހޭޒް)ގައި ފަރުކޮއެ ޕްރޮގަރާމުގެ ހަރަކާތްތައް ފާއިތުވި ބުރާސްފަތި ދުވަހު...

26 މާރޗް 2018 19:55

ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލުން ޑައުން ސްންޑްރޯމް ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް

ބައިނަލް އަގުވާމީ ޑައުން ސިންޑްރޯމް ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލަކު ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލުން...

26 މާރޗް 2018 01:12

މިސަރުކާރަށް 4 އަހަރުތެރޭގައި ފުއްދުނީ ވީ ވައުދުގެ %10 - މަލީޙު

ރައީސް ޔާމީނު ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯރޓްސް މިނިސްޓަރު މަލީޙު ޖަމާލު ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރަށް 4...

26 މާރޗް 2018 00:00

ކަންގަތި އެވޯރޑްގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ 1ވަނަ ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް

ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީން އިންތިޒާމުކުރާ ކަންގަތި އެވޯޑުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ބައިން 1 ވަނަ...

25 މާރޗް 2018 23:09

ފުވައްމުލަކު ބޮޑުބަޔަކުން މާދަމާ ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ހިންގާ ފުވައްމުލަކު އިންޖީނުގޭގެ ޓްރާންސް ފޯމަރެއްގެ ސަރކިޓް ބްރޭކަރަކަށް ދިމާވި...

19 މާރޗް 2018 19:51

ރައީސް ޔާމީނާއި އެކު ތިބިކަން ދެއްކުމަށް ފުވައްމުލަކުގައި ސައިކަލު ބުރެއް

ސަރުކާރަށް ތާއިދުކުރާ ފުވައްމުލަކުގެ ފަރާތްތަކުން އެރަށުގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ސައިކަލު ބުރެއް...

16 މާރޗް 2018 17:28

"ހުއްޓުވާ" މުޒާހަރާއަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ ބާ؟

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ގުޅިގެން 'ހުއްޓުވާ" ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ ބޮޑު އެއްވުމެއް މިރޭ މާލޭގައި ބޭއްވުމަށް...

16 މާރޗް 2018 16:36

މަޖުލީހުގައި ވޯޓުލަނީ މިނިވަންކަމާއެކު ނޫން - ޝާހު

ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގައި މެންބަރުން މިހާރު ވޯޓު ލަމުންދަނީ މިނިވަންކަމާއި އެކު ނޫން ކަމަށް ދޭހަވާ...

16 މާރޗް 2018 16:03

Image not found

ރައީސް ޔާމީނުގެ އެކަންޓަށްވަން ފައިސާ ރައީސް ވަނީ ނަންގަވާފައި: އަލީ ޒާހިރު

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެސްއޯއެފުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ...

15 މާރޗް 2018 12:01

މެމްބަރުންގެ ގޮޑީ ގެއްލޭ ބިލުފާސްކުރަން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އަލީ ފަޒާދު ބައިވެރިނުވޭ

ޕާޓީ ބަދަލުކުރާ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ބިލާއި ފަނޑިޔާރުން ވަކި ކުރެވޭ ގޮތަށް ހެދުމަށް ފަނޑިޔާރުންގެ...

14 މާރޗް 2018 09:27

ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަނުން މެޑިކަލް ކޭމްޕެއް ބާއްވަނީ

ފައިސަލް ފައުނޑޭޝަނުގެ ފަރާތުން ފުވައްމުލަކުގައި މެޑިކަލް ކޭމްޕެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މި...

12 މާރޗް 2018 19:58

ޏ.އޭއީސީއަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ޖައިވަރުދަނާ ނިޔާވެއްޖެ.

ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޚިދުމަތްތަ ކުރެއްވި ޓީޗަރެއް ކަމަށްވާ މިސްޓަރ...

06 މާރޗް 2018 19:20

"ކައްތިރި" ނަމުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއިދު ކުރާކަން ދެއްކުމުގެ އެއްވުމެއް ބާއްވަނީ

"ކައްތިރި" ނަމުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއިދު ކުރާކަން ދެއްކުމުގެ އެއްވުމެއް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވަން...

06 މާރޗް 2018 16:39
Seamaster