26 މެއި 2017 (ހުކުރު)


ޚަބަރު

ހުނުބޮލި އަބްދުﷲ މިނިސްޓަރުގެ ނާއިބު ކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި


އައިޑިއަލް ސްކޫލުން ތަފާތު ގޮތަކަށް ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި

އާންމުކޮށް ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތްތަކާއި ތަފާތުގޮތަކަށް، މިޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ކޮންމެ...

15 އޮކްޓޫބަރ 2016 18:20ފުވައްމުލަކުގައި އެހާ ރީތި އަންހެންކުދިން، ތިބި ކަމަށްވަންޏާ، ހިތުގެ ބަލިތައް އުފެދޭނެ -ރައީސް ޔާމީން

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އެހާ ރީތި އަންހެންކުދިން، ޖިންސުއްލަޠީފުން ތިބި ކަމަށްވަންޏާ، ހިތުގެ ބަލިތައް...

15 އޮކްޓޫބަރ 2016 00:48

ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވާން ރާއްޖޭގެ ގިނަބަޔަކު ތާއިދު ކުރޭ ބާ؟

ރާއްޖެ ބައިވެރިވާ ދެވަނައަށް އެންމެބޮޑު ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމާއަތް، ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވުމުން ރާއްޖޭގެ...

15 އޮކްޓޫބަރ 2016 00:05


ފުވައްމުލަކު ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފައްޓަވާ ދެއްވައިފިއެވެ. ދާދި...

10 އޮކްޓޫބަރ 2016 21:07ރައީސް ޔާމިން މާދަމާ ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މާދަމާ (ހޯމަ) ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ....

09 އޮކްޓޫބަރ 2016 10:31

ވެސްޓް ބޭންކް ދޫކޮށް ފަލަސްތީނު މީހުން ފައިބާން ސައުދީ ޕްރިންސް ގޮވާލައްވައިފި!

ސައުދީ ދުވަހު ނޫސް އަލްވަތަން އިން ހާމަކުރި ގޮތުން، ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ވެސްޓް ބޭންކު އިޒުރޭލަށް...

08 އޮކްޓޫބަރ 2016 18:57

ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "ސްޕޯރޓްސް ފޯ އޯލް" ޕްރޮގްރާމުގެ ފެށުން މިއަދު ހަވީރު ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގައި

"ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަށް ކުޅިވަރު" ޝިއާރުގެ ދަށުން ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "ސްޕޯރޓްސް ފޯ އޯލް"...

07 އޮކްޓޫބަރ 2016 15:43

މިއަދު ހެނދުނު ފުވައްމުލަކަށް ދަތުރުކުރި ފްލައިޓް އިމަޖެންސީގައި ކައްދުއަށް ޖައްސައިިފި

މިއަދު ހެނދުނު ޔޫތު މިނިސްޓަރާއި އެމިނިޓްރީގެ އިސް އޮފިޝަލުންނާއެކު ފުވައްމުލަކަށް ދަތުރުކުރި ޚާއްސަ...

07 އޮކްޓޫބަރ 2016 14:29

ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ ޓިކެޓް ހޯދުމަށް ޕީޕީއެމް އިން ޕްރައިމަރީއަށް ހުޅުވާލައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯޑިވްސް (ޕީޕީއެމް) ގެ...

07 އޮކްޓޫބަރ 2016 12:47
Seamaster