18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

އާ އަހަރު ފާހަގަ ކުރުން 2018


އަބުގަހާއި އަލައޮޅަށް ޖެހޭ ބަލިތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެބައްދަލުވުމެއް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވަނީ

އަބުގަސްތަކާއި އަލައޮޅަށް ޖެހޭ ބަލިތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ...

26 ޑިސެމްބަރ 2017 12:24

މޯލްޑީވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ފުވައްމުލަކު ބްރާންޗު ހުޅުވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ގާއިމްކުރެވުނު އިސްލާމިކް ބޭންކް، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ...

25 ޑިސެމްބަރ 2017 11:42

މޯޅްޑީވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް މާދަމާ ފަށަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ގާއިމްކުރެވުނު އިސްލާމިކް ބޭންކް، މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ...

23 ޑިސެމްބަރ 2017 19:47

އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާވިއްކުމަށް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވާ ރޯޑްޝޯ މާދަމާ ނިމޭނެ

ބަދަރުހެދުމާއި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތުގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުންނާބުއުސް ކުންފުނި އެމްޓީސީސީއިން...

23 ޑިސެމްބަރ 2017 19:42

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް އިން ފުވައްމުލަކުގައި ރޯޑް ޝޯއެއް ބާއްވަނީ

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން ފުވައްމުލަކުގައި އެބޭންކުގެ ބްރާންޗެއް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން...

14 ޑިސެމްބަރ 2017 13:15

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް އިތުރު ފިއްތުންތަކެއް!

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް އިތުރު ފިއްތުންތަކެއް މިއަދު އަނެއްކާ ވެސް ކުރިމަތި ކުރުވައިފިއެވެ. ލޯކަލް...

12 ޑިސެމްބަރ 2017 03:17

މޯލްޑީވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ފުވައްމުލަކު ބްރާންޗް ހުޅުވަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ގާއިމް ކުރެވުނު އިސްލާމިކް ބޭންކްކަމަށް ވާ މޯލްޑީވްސް އިސްލާމިކް...

09 ޑިސެމްބަރ 2017 17:26

ފުވައްމުލަކު ގޮޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން އެހީ ލިބިއްޖެ

ފުވައްމުލަކުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް 10.7 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ލިބިއްޖެއެވެ. މިއެހީ ދީފައިވަނީ...

29 ނޮވެމްބަރ 2017 08:54

އަންނަ ރަބީއު މޫސުމުގައި ޕްރިންސް ހެރީ ކާވެނިފުޅު ބައްލަވައިގަންނަވަނީ

އިގިރޭސިވިލާތުގެ ތަޚުތާއި ފަސްވަނައަށް އެންމެ ގާތް ވަލީ އަހުދު ހެރީ އަންނަ ރަބީއު މޫސުމުގައި ކާވެނިފުޅު...

28 ނޮވެމްބަރ 2017 15:37

ޗުއްޓީއަށް ރަށުން ފުރައިގެން ދިއުމުގެ ކުރިން ގެދޮރާއި މުދަލުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ފުލުހުން އެދެފި

މި ދުވަސްވަރަކީ ސްކޫލުތަކުގެ ކިޔެވުން ނިމި ސްކޫލުތައް ބަންދުވުމާއެކު ލިބޭ ބޮޑު ޗުއްޓީގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ...

27 ނޮވެމްބަރ 2017 09:11

ސީނިއާ ޕޮލިސީ އެގްޒެކްޓިވްގެ މަގާމަށް ސާލިމް އައްޔަންކޮށްފި

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމަށް ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު ފުއްޓަރު އަހުމަދު...

24 ނޮވެމްބަރ 2017 10:21

ޔުނިވާސަލް ޗިލްޑްރެސްޑޭ ފާހަގަކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ޔުނިވަރސަލް ޗިލްޑްރަންސް ޑޭ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުންގެ ފެމިލީއެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން...

22 ނޮވެމްބަރ 2017 08:44

އެކްސިޑެންޓްގައި ސީރިއަސް އަނިޔާ ލިބުނު ދެކުދިން މާލެ ގެންގޮސްފި

މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ފުވައްމުލަކު ނައިބުތުއްތު ހިގުން (ތާރު މަގު) ގައި ހިގި ނުރައްކާތެރި...

22 ނޮވެމްބަރ 2017 08:39

ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ކުއްޖަކު ނިޔާވެ އިތުރު ދެމީހަކު އައިސީޔޫގައި

ފުވައްމުލަކުގައި ދެ ސައިކަލް މުޑިއަރައި ކުޑަކުއްޖަކު ނިޔާވެ އިތުރު ދެމީހަކު އައިސީޔޫގައި އެޑްމިޓް...

20 ނޮވެމްބަރ 2017 23:30
Seamaster