22 މެއި 2018 (އަންގާރަ)


ޚަބަރު

20 ވަނަ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުން ބައިވެރިވޭ


ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މީގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރިން ތާރުމަގު (ނާއިބު ތުއްތު ހިންގުން)ގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް...

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 14:40

އެފްއެސްއެމްގެ ފިހާރައެއް ފުވައްމުލަކުގައި ހުޅުވަނީ

ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް) ގެ ފިހަރައެއް މިއަދު ހަވީރު ފުވައްމުލަކުގައި ހުޅުވުމަށް...

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 12:06

އަންހެންކުދިންގެ ކުރިކެޓް މުބާރާތަކުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފުވައްމުލަކު ދެ ޓީމަށް

ކުރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި "ނޭޝަނަލް ވިމެންސް ޓީ...

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 11:39

ރޯހިންޔާ މުސްލިމުން މެރުމަށް ހިތްވަރުދިން ރާކޭޝް ޗެންނާ އަކީ ކާކު؟

ރާކޭޝް ޗެންނާ ނަމުގައި ހުޅުވިފައިވާ ފޭސްބުކް އެކައުންޓަކުން ބައިމަދު ރޮހިންޔާ މުސްލިމުން ގަތުލުކުރަށް...

09 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 16:16

ފުވައްމުލަކު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރަން 11 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ނަގައިފި

ފުވައްމުލަކުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއަށް 11 މިލިއަން ޑޯލަރުގެ (3.6 މިލިއަން ކްވައިތު ދީނާރު)...

09 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 15:42

އަންހެން ކުދިންގެ ފުރަތަމަ ޓީ-ޓްވެންޓީ ކްރިކެޓް މުބާރާތް ފުވައްމުލަކުގައި ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭއްވޭ އަންހެން ކުދިންގެ ޓީ-ޓްވެންޓީ ކްރިކެޓް މުބާރާތް އިއްޔެ ފުވައްމުލަކު...

05 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 22:32

ބިލަބޮން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ފިލްޑް ޓްރިޕް ފުވައްމުލަކުގައި

ބޮޑު އީދު ޗުއްޓީ އާއި ދިމާކޮށް ބިލަބޮން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް 4 ގެ ދަރިވަރުން ފިލްޑް ޓްރިޕެއްގައި...

05 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 21:20

ވިލާ ގުރޫޕްގެ ފަރާތުން ފުވައްމުލަކު ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފަހި ފުރުސަތުތަކެއް !

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުންފުނި ކަމުގައިވާ ވިލާގުރޫޕްގެ ފަރާތުން ފުވައްމުލަކުގައި ޖޮބް ފެއާރއެއް...

02 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 21:07

ފައިސާއިން ހުރިހާކަމެއް ވާނެ ކަމެއް ގަބޫލުކުރަން ހެއްޔެވެ؟

ދާދި ފަހުން ޗައިނާގެ އިރު-އުތުރު ސަހަރެއް ކަމުގައިވާ ހާބިން ޕްރޮވިންސްގެ، ހާބިން ޕްރޮވިންޝަލް...

02 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 01:22

މުޅި ފުވައްމުލައް ވަށާ ސާފުކުރުމަށްފަހު ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތް ނިންމާލައިފި

އިންތިހާއަށް ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެފައިވާ ފުވައްމުލަކުގެ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައަށް ސަމާލުކަން...

01 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 10:48

އޯޑިއޯ އެޑިޓްކޮށް ހަގީގަތް އޮޅުވާލި މައްސަލާގއި މޭޔަރ ފަލާޙު ފުލުހަށް ދާން ނިންމައިފި

ޚަބަރު ޑޮޓް އެމްވީގެ ނަމުގައި ގުޅައިގެން މީޑީއާއަށް (އޯޑިއޯއިން) ދިން މައުލޫމާތު ހަގީގަތް އޮޅޭ ގޮތަށް...

26 އޯގަސްޓް 2017 15:06

ކުށްހުރި ޤުއާން ތަރުޖަމާތައް ފޮނުވީ އުކާލާކަށް ނޫން، ތިލަފުއްޓަށް ގެންދިޔައީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން ނައްތާލުމަށް

ފާއިތުވި ހަފުތާގައި ތިލަފުށިން ފެނުނު ޤްރުއާން ތަރުޖަމާތަކަކީ ކުށް ހުރުމުގެ ސަބަބުން ނުބެހުމަށް...

26 އޯގަސްޓް 2017 13:19

ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ

ހާފިޒު އަޙުމަދު ސްކޫލު (ހޭޒް)ގެ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ (ސެން) ކުދިންނާއި އާރޓް ކްލަބުގެ ކުދިންނަށް...

22 އޯގަސްޓް 2017 20:31

ފުވައްމުލަކު ހޭޅިފަށް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތް ކުރިޔަށް!

ފުވައްމުލަކަށް ދިމާވެފައިވާ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައަށް ސަމާލުކަން ހޯދުމުގެ ގޮތުން ޒުވާނުންގެ ގްރޫޕަކުން...

22 އޯގަސްޓް 2017 17:17
Seamaster