18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ޚަބަރު

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް އިހުމާލުވެފައިވާ ރަށަކީ ފުވައްމުލައް: ޝާހު


އަލީ ޝާހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ޝާހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން...

01 ނޮވެމްބަރ 2017 08:53

ކަލްޗަރަލް މަޒުމޫނު ލިޔެގެން ޗައިނާގެ ކަލްޗަރަލް އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ޗައިނާ-މޯލްޑިވިއަން ކަލްޗަރަލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދާ ކަލްޗަރަލް އެކްސްޗޭންޖް...

26 އޮކްޓޫބަރ 2017 17:02

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކު ކުޑަކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރުކުރާކަމަށް ބެލެވޭ ކުޑަކުއްޖަކު ފުވައްމުލަކުން...

17 އޮކްޓޫބަރ 2017 13:40

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފިޒިއޮތެރަޕީ ޔުނިޓެއްގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފިޒިއޮތެރަޕީ ޔުނިޓެއް މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ. މިއަދު އެހޮސްޕިޓަލުގައި...

15 އޮކްޓޫބަރ 2017 16:43

ސެމީ ފައިނަލުގައި ވާދަކުރަނީ ދަޑިމަގާއި ހޯދަޑު އަދި މާލެގަމާއި ދޫނޑިގަން ޓީމު

ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ބުޗާ ކަޕް 2017ގެ ގުރޫޕް ބީގެ ފަހުމެޗާއި އެކު ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ...

05 އޮކްޓޫބަރ 2017 00:20

ދަޑިމަގު ޒުވާނުންގެ ޖަމްމިއްޔާއިން 16 ނަންބަރ ޖާރޒީ ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަނީ

ދަޑިމަގު ޒުވާނުންގެ ޖަމްމިއްޔާ އިން ބައިވެރިވާ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ޖާރޒީގެ 16 ވަނަ...

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 11:25

"ނެސްލޭ މައިލޯ ކަލަރސް އެވޯޑް" ފުވައްމުލަކު ހަތް ދަރިވަރަކަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ދޭ "ނެސްލޭ މައިލޯ ކަލަރސް އެވޯޑް" ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ ހަތް...

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 11:16

ބުޗާ ކަޕްގެ ދެވަނަ މެޗް ހޯދަޑު ޕީއާރުއެސް ޓީމަށް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކުރިއަށްދާ ބުޗާކަޕްގެ ދެވަނަ މެޗް ޕީސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ސޮސައިޓީ (ހޯދަޑު) އިން...

27 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 11:37

ސައުދީ އަންހެނުންނަށް އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ހުއްދަދޭން އަމަރު ނެރެފި

ޒަމާނުއްސުރެ ސައުދީގައި މަނާވެފައިވާ އަންހެނުން އުޅަނދު ދުއްވުން މިއަދު ސައުދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާނު...

27 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 00:53

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް ޑރ. ފަޟީލް ނަޖީބް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓްގެ މަޤާމަށް މާފަންނު ފަށަލަ ޑޮކްޓަރ ފަޟީލް ނަޖީބް ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފިއެވެ....

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 17:01

ބުޗާކަޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗް ފަހު ވަގުތު ދޫނޑިގަން މޮޅުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި އިއްޔެފެއްޓި ބުޗާކަޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗް ފުވައްމުލަކު ޒުވާނުންގެ ރޫހް (ދިގުވާނޑު) އާއި...

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 16:51

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްގައި އައްޑުއަށް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްގައި އައްޑުއަށް ގޮސްފިއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ...

25 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 13:10

ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްތަކުގެ އިމާމުންގެ އެއް ދުވަހުގެ މުސާރަ ރޮހިންޔާ ފަންޑަށް

މިޔަންމާގައި ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ރޮހިންޏާ ދަރިކޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މުޅި...

25 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 12:56

"ހެލްޕް ރޮހިންޔާ" ކެމްޕެއިންގައި ގިނަ ރެސްޓޯރަންޓްތަކުން ބައިވެރިވެ، ފަންޑް އޮޑިޓްކުރުން ކްރޯ ހޯތަން އަށް

މިޔަންމާގައި ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ރޮހިންޏާ ދަރިކޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މުޅި...

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 08:46
Seamaster