20 ނޮވެމްބަރ 2018 ( އަންގާރަ )

banner

އަސުރު ނަމާދަށްފަހު ޝޭޙް ޝިނާން ދެއްވާ ވަރަށް ޙާއްސަ ދަރުސެއް ހޯދަޑު ނޫރު މިސްކިތްތުގައި

މިއަދު އަސުރު ނަމާދަށްފަހު ޝޭޙް ޝިނާން ދެއްވާ ވަރަށް ޙާއްސަ ދީނީ ދަރުސެއް ހޯދަޑު ނޫރު މިސްކިތްތުގައި އޮންނާނެއެވެ.

ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން މި ދަރުސް އަޑުއެހުމަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުމަކީ ހޯދަޑު ކައުންސިލްގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.

banner

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު