23 މެއި 2018 (ބުދަ)


ދީން

އިތުރު ސަހާބީންގެ ތެރެއިން: ޒައިދު ބުނު ޘާބިތު


ދޮގު ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ދޮގު ހަބަރު ފެތުރުމުގެ ނުރައްކާތެރިކަން މާ ބޮޑުވެއްޖެ – ހުކުރު ޙުތުބާ

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއި ޓީވީ އަދި ރެޑިއީ އިން ލޮލުގައި އަޅައިގަންނާނެ ގޮތްގޮތަށް ލިޔެ ފަތުރާ ހަބަރުތަކުގެ...

11 މާރޗް 2016 11:26

ތާރީޚީ ނަޒަރަކުން ކީރިތި ރަސޫލާގެ އީދުމީލާދު

ރަބީއުލް އައްވަލް މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހަކީ މާތް ދުވަހެއް ކަމަށް ދެކިގެން އެދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ތަފާތު...

23 ޑިސެމްބަރ 2015 11:09

އިސްލާމްދީނުގައި ޖިހާދު

ޖިހާދު، މިލަފްޒުގެ މާނައަކީ ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. އެއްވެސް ރޮގަކުން ގަދައަޅައި މަސައްކަތް...

12 ޖެނުއަރީ 2015 12:03

ތާރީޚީ ނަޒަރަކުން ކީރިތި ރަސޫލާގެ އީދު މީލާދު

ރަބީއުލް އައްވަލް މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހަކީ މާތް ދުވަހެއް ކަމަށް ދެކިގެން އެދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ތަފާތު...

05 ޖެނުއަރީ 2015 00:00

"ބިޓުން" ނުނަގާ ހަމަ ނުވޭތަ ؟

މީގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ގައުމަށް އުފަންނުވާ އެތައްކަމެއް މިއަދު މިވަނީ މިގައުމަށް އުފަންވެ،...

03 ޖެނުއަރީ 2015 23:37
Seamaster