23 މާރޗް 2018 (ހުކުރު)


ރިޕޯޓް

ޗައިނާގެ "ދަރަނި-އަދަވަޅު ޑިޕްލޮމެސީ"


ވާންއުޅޭ މައިދައިތަ ދަނބި ދަރިފުޅުގައިގައި ތެޅުމުގެ އާދަ-ޕެރޫ

ދެކުނު އެމެރިކާގެ ގައުމެއްކަމަށްވާ ޕެރޫގައި އަލަތު ކައިވެންޏަށް ފިރިހެންކުއްޖާ އެދޭ ހިނދު މައިދައިތަ...

17 މާރޗް 2018 20:19

އެއަރފިޝް 8 ގެ އުދުހޭ ބޯޓުތައް ރާއްޖެއަށް ކަމުދާނީ ކިހާވަރަކަށް ބާ؟

އެއަރފިޝް 8 ގެ އުދުހޭ ބޯޓުތައް ރާއްޖެއަށް ކަމުދާނީ ކިހާ ވަރަކަށް ހެއްޔެވެ؟ އެއަރފިޝް 8 ނުވަތަ އޭއެފް8 ގެ...

05 މާރޗް 2018 16:25

ހިޖާމާ ޖެހުމާއި ބޭސްވެރިކަމުގެ ރޮގުން ވަހީދުގެ ޙިދުމަތް ފުޅާކުރަނީ

ހިޖާމާ އެންޑް ޕްރޮފެޓިކް މެޑިސިން އިންސްޓިއުޓްއިން ހަޔަރ ޑިޕްލޮމާ ހައްދަވާފައިވާ ވަހީދު އަންނަނީ ޖިންސީ...

02 ފެބުރުއަރީ 2018 14:40

އަނބުގަހުގައި އަޅާފަނީގެ އުދަނގުލުން ސަލާމަތްވެވިދާނެ

މަތީގައި އެވާ ފޮޓޯއިން ތިޔަފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ2000 ވަނަ އަހަރުގެ ހޮލީވުޑް ފިލްމް "ސްޕައިޑާރސްގެ"...

23 ޖެނުއަރީ 2018 16:06

ދިރާސީ އާ އަހަރު މާދަމާ ފެށޭއިރު ހަނދާނަށް ގެނައުމަށް

ދިރާސީ އާ އަހަރު މާދަމާ ފެށްން މިވަނީ ތައްޔާރުވެފައެވެ. ސްކޫލްތައް ރީތިކުރުމާއި ފޮތްތަކުގައި ގަނޑުލައި...

13 ޖެނުއަރީ 2018 20:50

ނިމުނު 2017: ފުވައްމުލަކުގެ ތަރައްގީއަށް މާބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ނުލިބޭ

ފާއިތުވީ 2017 ވަނަ ފެށިގެން އައީ ފުވައްމުލައް އަތޮޅަކުން ސިޓީއަކަށް ބަދަލުވުމަށްފަހުގައެވެ. ސިޓީއަކަށް...

06 ޖެނުއަރީ 2018 17:27

އެކި މުޖުތަމިއުގައި އައު އަހަރު ފާހަގަ ކުރުން

އެމެރިކާ:- އެމެރިކާގައި ހިނގަމުންދާ އަހަރު 31 ޑިސެމްބަރު ދުވަހުގެ ރޭ މެންދަމުގައި ނިމުމާއެކު، އާ އަހަރު...

01 ޖެނުއަރީ 2018 02:11

ޒިންބާބުވޭގެ ޒަމާންވީ ލީޑަރު ރޮބަޓް މުގާބޭ އަކީ ކާކު؟

މިދިޔަ އަންގާރަ އެހެން އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތިގެން ވެރިކަމުން އިސްތިއުފާދެއްވި ރޮބަޓް މުގާބޭ ދުނިޔޭގެ...

22 ނޮވެމްބަރ 2017 09:49

ބަޖެޓް 2018: ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލަށް ތިންގުނަ ކުޑަ ބަޖެޓެއް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަކަށްވުމާއިއެކު ފުރަތަމަ އެކުލަވާލި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބަޖެޓް...

19 ނޮވެމްބަރ 2017 16:14

ބަޖެޓް 2018: ޏ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ދެވަނައަށް އެންމެ ކުޑަ ބަޖެޓް

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ވާގޮތުން ދެވަނަ އަށް އެންމެ ކުޑަ ބަޖެޓެއް ކަނޑައަޅާފައި އޮތީ ޏ.އަތޮޅު...

16 ނޮވެމްބަރ 2017 15:26

ޔަމަނަށްފަހު ސައޫދީގެ އަމާޒަކީ ލުބުނާނު ނޫންބާ!

ގިނަ ބަޔަކު ޝައްކުކުރަނީ ހަރީރީ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވަނީ ސައޫދީގެ ފިއްތުންތަކާއި ގުޅިގެންކަމަށެވެ. އަދި...

13 ނޮވެމްބަރ 2017 17:34

ނަމޫނާ އައިޑިއަލް ސްކޫލެއް

އައިޑިއަލް ސްކޫލަކީ، ފުވައްމުލަކުގައި މަޝްހޫރު ނަމެކެވެ. މިސްކޫލަކީ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އެންމެ...

17 އޮކްޓޫބަރ 2017 19:17

"ޓާރގެޓެޑް ސެންކްޝަންސް" އަކީ ކޮބާ؟

ޓާރގެޓެޑް ސެންކްޝަންސް ނުވަތަ ސްމާރޓް ސެންކްޝަންސް އަކީ ބައިނަލް އަގުވާމީ އިދާރާއަކުން (ތަކުން) ގައުމެއްގެ...

06 އޮކްޓޫބަރ 2017 12:48

މާދަމައަކީ ބައިނަލް އަގުވާމީ މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް: މުދައްރިސުން ބާރުވެރި ކުރެވޭ ހެއްޔެވެ؟

މާދަމައަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެސް ފާހަގަ ކުރާ މުދައްރިސުންގެ ދުވަހެވެ. ނުވަތަ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޓީޗަރުންގެ...

05 އޮކްޓޫބަރ 2017 02:06
Seamaster