22 ޖޫން 2018 (ހުކުރު)


ރިޕޯޓް

ބޯން ބޭން ފައި – ގޮވާމަށް ފަހިކުރުމުގެ ހަފުލާ


ޓެބްލެޓާއި ނުލައި ޓެބްލެޓުން ކިޔަވައި ދިނުމަށް ހެދި ތަމްރީނު

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލަތަަކުގައި ކިޔަވައިދިނުން ޓެބްލެޓް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ސަރުކާރުން...

06 ޖޫން 2018 21:22

ފުވައްމުލަކުގެ އަލައޮޅު ދަނޑުތައް ނުރައްކަލެއްގައި

ޒަމާނުއްސުރެ ފުވައްމުލަކުގައި އެންމެ ގިނައިން ހައްދާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ އޮޅުއަލައަށް...

20 މެއި 2018 21:13

ނެތިގެން ހިގަނދާނެކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ އޮރެންގޫޓާންގެ އާވައްތަރެއް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެ

ދާދި ފާހަކާ ޖެހެންދެން ދުނިޔެއިން ނެތިގެން ހިގައިދާނެފަދަ ނާޒުކު ހާލަތެއްގައި ވާކަމަށް ކަމަށް ބެލެވިފައި...

14 މެއި 2018 15:36

ފަސްދޮޅަސް އަހަރު ކުރިން ގުނަމުން އައިގޮތް

ބަހަކީ ބަދަލުވަމުން އަންނަ އެއްޗެކެވެ. މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ބޭނުންކުރި ގިނަ ބަސްތަކެއް މިއަދު މިވަނީ...

10 މެއި 2018 13:44

މިއަދަކީ ރާއްޖެގައި 'ކޮޑޯމޯ ނޯ ހައި'

ކޮޑޯމޯ ނޯ ހައި އަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ އެއީ ޖަޕާނުގައި ފާހަގަ ކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަ...

10 މެއި 2018 00:11

މޭ ޑޭ ނުވަތަ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް 2018

މޭ ޑޭ ނުވަތަ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ހެން ކޮންމެ އަހަރަކު މޭ މަހު 1 ވަނަ ދުވަހު,...

01 މެއި 2018 17:44

ބަންގާޅު މަސައްކަތު މީހުން ކުރިމަގުގައި ބޮޑު އިޖުތިމާއީ މައްސަލައަކަށް ވެދާނެ

ބަންގާޅުން މަސައްކަތު މީހުން ގެނައުން ވަގުތީ ގޮތުން މިހާރުވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ. މީޑިއާއަށް މާބޮޑަށް...

18 އެޕްރީލް 2018 13:53

ބަކަރިތައް ގަހަށް އަރައި...!؟

ފޮޓޯއިން އެ ފެންނަނީ މޮރޮކޯގެ ސަހަރާތެރޭގެ ހިސާބެކެވެ. ބަކަރިތައް ގަހަށް ހަމަ އެރީ ހެއްޔެވެ؟ އާނ އެކެވެ....

09 އެޕްރީލް 2018 20:41

ޗައިނާގެ "ދަރަނި-އަދަވަޅު ޑިޕްލޮމެސީ"

ސްރީލަންކާއިން ޗައިނާއަށް ދަރާފައިވާ 1 ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ދަރަނީގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ހަމްބަންޓޯޓާގައި ހެދި...

19 މާރޗް 2018 01:05

ވާންއުޅޭ މައިދައިތަ ދަނބި ދަރިފުޅުގައިގައި ތެޅުމުގެ އާދަ-ޕެރޫ

ދެކުނު އެމެރިކާގެ ގައުމެއްކަމަށްވާ ޕެރޫގައި އަލަތު ކައިވެންޏަށް ފިރިހެންކުއްޖާ އެދޭ ހިނދު މައިދައިތަ...

17 މާރޗް 2018 20:19

އެއަރފިޝް 8 ގެ އުދުހޭ ބޯޓުތައް ރާއްޖެއަށް ކަމުދާނީ ކިހާވަރަކަށް ބާ؟

އެއަރފިޝް 8 ގެ އުދުހޭ ބޯޓުތައް ރާއްޖެއަށް ކަމުދާނީ ކިހާ ވަރަކަށް ހެއްޔެވެ؟ އެއަރފިޝް 8 ނުވަތަ އޭއެފް8 ގެ...

05 މާރޗް 2018 16:25

ހިޖާމާ ޖެހުމާއި ބޭސްވެރިކަމުގެ ރޮގުން ވަހީދުގެ ޙިދުމަތް ފުޅާކުރަނީ

ހިޖާމާ އެންޑް ޕްރޮފެޓިކް މެޑިސިން އިންސްޓިއުޓްއިން ހަޔަރ ޑިޕްލޮމާ ހައްދަވާފައިވާ ވަހީދު އަންނަނީ ޖިންސީ...

02 ފެބުރުއަރީ 2018 14:40

އަނބުގަހުގައި އަޅާފަނީގެ އުދަނގުލުން ސަލާމަތްވެވިދާނެ

މަތީގައި އެވާ ފޮޓޯއިން ތިޔަފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ2000 ވަނަ އަހަރުގެ ހޮލީވުޑް ފިލްމް "ސްޕައިޑާރސްގެ"...

23 ޖެނުއަރީ 2018 16:06

ދިރާސީ އާ އަހަރު މާދަމާ ފެށޭއިރު ހަނދާނަށް ގެނައުމަށް

ދިރާސީ އާ އަހަރު މާދަމާ ފެށްން މިވަނީ ތައްޔާރުވެފައެވެ. ސްކޫލްތައް ރީތިކުރުމާއި ފޮތްތަކުގައި ގަނޑުލައި...

13 ޖެނުއަރީ 2018 20:50
Seamaster