19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ރިޕޯޓް

ރޭގެ ޖަލްސާގައި ފާރޫޤު ހަސަން ގެ އަޑެއް ނީވުނު


ފާއިތުވީ 5 އަހަރުތެރޭ 27 މީހަކު މަރާލާފައިވޭ

ރާއްޖޭގައި މީހުން މެރުން މިދަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން، ފާއިތުވީ 5 އަހަރުތެރޭ 27...

02 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 18:00

މާލޭގެ ބުރިޖު ވިސްނުން ފުރަތަމަ ގެންގުޅުއްވީ...

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާ މާލެސިޓީގެ ދެ ބައެއް ކަމަށްވާ މާލެ އާއި ހުޅުލެ ފާލަމަކުން ގުޅުވާލުމުގެ ރަސްމީ...

30 އޯގަސްޓް 2018 15:35

ރިއާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރާނެ ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކަނީ!

މިއަހަރުގެ ރިއާސީ އިންތިޚާބުގެ ފޯރި އެންމެ ގަދަވެފައިވާ އިރު ތަފާތު އެކިއެކި ތަފާސް ހިސާބުތަކުންނާއި...

18 އޯގަސްޓް 2018 14:55

ހޮހަޅައިން ކުދިން ނެރުން: ފަހު ހަތަރު ކުދިންނާއި ކޯޗު ނެރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެ

މިދިޔަ ޖޫން މަހު 23 ދުވަހު ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާންގ ހޮހަޅައިގައި ތާށިވި ޒުވާން ފުޓްބޯޅަ ޓީމު...

10 ޖުލައި 2018 10:16

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ރަނިންމޭޓް ކަމާއި ދިމާލަށް - ފައިސަލް ނަސީމު

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓަކާއި ޖޭޕީގެ ރަނިންމޭޓެއް ނެރުމަށް އެ...

08 ޖުލައި 2018 15:09

ބްރެޒިލުން ގްރޫޕްގެ އެއްވަނައަށް، ދެވަނަ ސްވިސްއަށް

ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި މިރޭކުޅުނު މެޗު 2-0ން ކާމިޔާބުކޮށް ގްރޫޕް ގެ އެއްވަނަ ބްރެޒިލުން...

28 ޖޫން 2018 01:51

ބޯން ބޭން ފައި – ގޮވާމަށް ފަހިކުރުމުގެ ހަފުލާ

ބޯން ބޭން ފައި ނުވަތަ ރޮކެޓް ފެސްޓިވަލް އަކީ ލާއޯސް ދަރިކޮޅުގެ މީހުން ފާހަގަ ކުރާ ގޮވާން ކުރުމަށް ފަހި...

28 މެއި 2018 14:28

ޓެބްލެޓާއި ނުލައި ޓެބްލެޓުން ކިޔަވައި ދިނުމަށް ހެދި ތަމްރީނު

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލަތަަކުގައި ކިޔަވައިދިނުން ޓެބްލެޓް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ސަރުކާރުން...

06 ޖޫން 2018 21:22

ފުވައްމުލަކުގެ އަލައޮޅު ދަނޑުތައް ނުރައްކަލެއްގައި

ޒަމާނުއްސުރެ ފުވައްމުލަކުގައި އެންމެ ގިނައިން ހައްދާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ އޮޅުއަލައަށް...

20 މެއި 2018 21:13

ނެތިގެން ހިގަނދާނެކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ އޮރެންގޫޓާންގެ އާވައްތަރެއް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެ

ދާދި ފާހަކާ ޖެހެންދެން ދުނިޔެއިން ނެތިގެން ހިގައިދާނެފަދަ ނާޒުކު ހާލަތެއްގައި ވާކަމަށް ކަމަށް ބެލެވިފައި...

14 މެއި 2018 15:36

ފަސްދޮޅަސް އަހަރު ކުރިން ގުނަމުން އައިގޮތް

ބަހަކީ ބަދަލުވަމުން އަންނަ އެއްޗެކެވެ. މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ބޭނުންކުރި ގިނަ ބަސްތަކެއް މިއަދު މިވަނީ...

10 މެއި 2018 13:44

މިއަދަކީ ރާއްޖެގައި 'ކޮޑޯމޯ ނޯ ހައި'

ކޮޑޯމޯ ނޯ ހައި އަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ އެއީ ޖަޕާނުގައި ފާހަގަ ކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަ...

10 މެއި 2018 00:11

މޭ ޑޭ ނުވަތަ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް 2018

މޭ ޑޭ ނުވަތަ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ހެން ކޮންމެ އަހަރަކު މޭ މަހު 1 ވަނަ ދުވަހު,...

01 މެއި 2018 17:44

ބަންގާޅު މަސައްކަތު މީހުން ކުރިމަގުގައި ބޮޑު އިޖުތިމާއީ މައްސަލައަކަށް ވެދާނެ

ބަންގާޅުން މަސައްކަތު މީހުން ގެނައުން ވަގުތީ ގޮތުން މިހާރުވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ. މީޑިއާއަށް މާބޮޑަށް...

18 އެޕްރީލް 2018 13:53
Seamaster