22 މެއި 2018 (އަންގާރަ)


ރިޕޯޓް

ފުވައްމުލަކުގެ އަލައޮޅު ދަނޑުތައް ނުރައްކަލެއްގައި


ނެތިގެން ހިގަނދާނެކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ އޮރެންގޫޓާންގެ އާވައްތަރެއް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެ

ދާދި ފާހަކާ ޖެހެންދެން ދުނިޔެއިން ނެތިގެން ހިގައިދާނެފަދަ ނާޒުކު ހާލަތެއްގައި ވާކަމަށް ކަމަށް ބެލެވިފައި...

14 މެއި 2018 15:36

ފަސްދޮޅަސް އަހަރު ކުރިން ގުނަމުން އައިގޮތް

ބަހަކީ ބަދަލުވަމުން އަންނަ އެއްޗެކެވެ. މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ބޭނުންކުރި ގިނަ ބަސްތަކެއް މިއަދު މިވަނީ...

10 މެއި 2018 13:44

މިއަދަކީ ރާއްޖެގައި 'ކޮޑޯމޯ ނޯ ހައި'

ކޮޑޯމޯ ނޯ ހައި އަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ އެއީ ޖަޕާނުގައި ފާހަގަ ކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަ...

10 މެއި 2018 00:11

މޭ ޑޭ ނުވަތަ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް 2018

މޭ ޑޭ ނުވަތަ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ހެން ކޮންމެ އަހަރަކު މޭ މަހު 1 ވަނަ ދުވަހު,...

01 މެއި 2018 17:44

ބަންގާޅު މަސައްކަތު މީހުން ކުރިމަގުގައި ބޮޑު އިޖުތިމާއީ މައްސަލައަކަށް ވެދާނެ

ބަންގާޅުން މަސައްކަތު މީހުން ގެނައުން ވަގުތީ ގޮތުން މިހާރުވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ. މީޑިއާއަށް މާބޮޑަށް...

18 އެޕްރީލް 2018 13:53

ބަކަރިތައް ގަހަށް އަރައި...!؟

ފޮޓޯއިން އެ ފެންނަނީ މޮރޮކޯގެ ސަހަރާތެރޭގެ ހިސާބެކެވެ. ބަކަރިތައް ގަހަށް ހަމަ އެރީ ހެއްޔެވެ؟ އާނ އެކެވެ....

09 އެޕްރީލް 2018 20:41

ޗައިނާގެ "ދަރަނި-އަދަވަޅު ޑިޕްލޮމެސީ"

ސްރީލަންކާއިން ޗައިނާއަށް ދަރާފައިވާ 1 ބިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ދަރަނީގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ހަމްބަންޓޯޓާގައި ހެދި...

19 މާރޗް 2018 01:05

ވާންއުޅޭ މައިދައިތަ ދަނބި ދަރިފުޅުގައިގައި ތެޅުމުގެ އާދަ-ޕެރޫ

ދެކުނު އެމެރިކާގެ ގައުމެއްކަމަށްވާ ޕެރޫގައި އަލަތު ކައިވެންޏަށް ފިރިހެންކުއްޖާ އެދޭ ހިނދު މައިދައިތަ...

17 މާރޗް 2018 20:19

އެއަރފިޝް 8 ގެ އުދުހޭ ބޯޓުތައް ރާއްޖެއަށް ކަމުދާނީ ކިހާވަރަކަށް ބާ؟

އެއަރފިޝް 8 ގެ އުދުހޭ ބޯޓުތައް ރާއްޖެއަށް ކަމުދާނީ ކިހާ ވަރަކަށް ހެއްޔެވެ؟ އެއަރފިޝް 8 ނުވަތަ އޭއެފް8 ގެ...

05 މާރޗް 2018 16:25

ހިޖާމާ ޖެހުމާއި ބޭސްވެރިކަމުގެ ރޮގުން ވަހީދުގެ ޙިދުމަތް ފުޅާކުރަނީ

ހިޖާމާ އެންޑް ޕްރޮފެޓިކް މެޑިސިން އިންސްޓިއުޓްއިން ހަޔަރ ޑިޕްލޮމާ ހައްދަވާފައިވާ ވަހީދު އަންނަނީ ޖިންސީ...

02 ފެބުރުއަރީ 2018 14:40

އަނބުގަހުގައި އަޅާފަނީގެ އުދަނގުލުން ސަލާމަތްވެވިދާނެ

މަތީގައި އެވާ ފޮޓޯއިން ތިޔަފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ2000 ވަނަ އަހަރުގެ ހޮލީވުޑް ފިލްމް "ސްޕައިޑާރސްގެ"...

23 ޖެނުއަރީ 2018 16:06

ދިރާސީ އާ އަހަރު މާދަމާ ފެށޭއިރު ހަނދާނަށް ގެނައުމަށް

ދިރާސީ އާ އަހަރު މާދަމާ ފެށްން މިވަނީ ތައްޔާރުވެފައެވެ. ސްކޫލްތައް ރީތިކުރުމާއި ފޮތްތަކުގައި ގަނޑުލައި...

13 ޖެނުއަރީ 2018 20:50

ނިމުނު 2017: ފުވައްމުލަކުގެ ތަރައްގީއަށް މާބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ނުލިބޭ

ފާއިތުވީ 2017 ވަނަ ފެށިގެން އައީ ފުވައްމުލައް އަތޮޅަކުން ސިޓީއަކަށް ބަދަލުވުމަށްފަހުގައެވެ. ސިޓީއަކަށް...

06 ޖެނުއަރީ 2018 17:27

އެކި މުޖުތަމިއުގައި އައު އަހަރު ފާހަގަ ކުރުން

އެމެރިކާ:- އެމެރިކާގައި ހިނގަމުންދާ އަހަރު 31 ޑިސެމްބަރު ދުވަހުގެ ރޭ މެންދަމުގައި ނިމުމާއެކު، އާ އަހަރު...

01 ޖެނުއަރީ 2018 02:11
Seamaster