20 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުރާސްފަތި)


ރިޕޯޓް

މާދަމައަކީ ބައިނަލް އަގުވާމީ މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް: މުދައްރިސުން ބާރުވެރި ކުރެވޭ ހެއްޔެވެ؟


ނަރެންދުރަ މޯދީ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅު ލީޑަރެއް

މިސެޕްޓެމްބަރު މަހު 17 ވަނަ ދުވަހު 67 އަހަރު ފުރޭ ނަރެންދުރަ މޯދީ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމާއި...

09 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 17:08

ބޮޑު ޢީދު ފާހަގަ ކުރުން -ފުވައްމުލައް

މިއަދަކީ އެންމެހާ މުސްލިމުންނަށް މިއަހަރު، 1438 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟުޙާ ޢީދު ދުވަހެވެ. މުސްލިމުންގެ ދީނީ...

01 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 12:36

ކޮންމެ 2360 މީހަކަށް މިނިސްޓާގެ ނާއިބަކަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ސިޔާސީ މަގާމެއް

ހަތަރު ލައްކައެއްހާ މަދު މީސްކޮޅެއް ދިރިއުޅޭ މިދިވެހިރާއްޖޭގައި މިނިސްޓަރުގެ ނާއިބުގެ މަގާމުން ފެށިގެން...

06 އޯގަސްޓް 2017 23:38

52 ވަނަ މިނިވަންދުވަހުގެ ޝުޢޫރު

މިއަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަނގަ ކުރާ ޖުލައި 26 ވަނަ ދުވަހެއްވެ. ނުވަތަ 52 ވަނަ...

26 ޖުލައި 2017 15:19

އިއްޔެގެ ހުކުމާއެކު އެމްޕީ ޝާހުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ބާ؟

ސްޕްރިމް ކޯޓުން އިއްޔެ ނެރުނު ހުކުމާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންމަބަރު އަލީ ޝާހުގެ ގޮންޑި...

14 ޖުލައި 2017 13:48

އަސްލު ލަވައަކީ "ބޭވަފާ ވީމާ" ސައިއްޓޭ

ދާދި ފަހުން "ބޭވަފާ" ގެ ނަމުން މީޑިއާގައި މަޝްހޫރުވެގެން ދިޔަ ލަވައިގެ އަސްލު ނަން ވަނީ އޮޅުމެއްގެ ތެރޭގައި...

25 ޖޫން 2017 11:47

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ މަގުތައް ނުބެލެހެއްޓިފައި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ މަގުތައް ނުބެލެހެއްޓި، ރައްޔިތުން އާއްމުކޮށް ހިނގާ ބިގާވެ އުޅޭ މަގުތަކުގައި ކުނި...

21 ޖޫން 2017 18:17

ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ފުރަތަމަ ޓާރމަށްފަހު މިއަދު ބަންދުވީ

ސްކޫލަތަކުގެ ކިޔެވުން ފުރަތަމަ ޓާރމަށް ފަހު މިއަދު ބަންދުވީއެވެ. މިއަދު ވަނީ ދަރިވަރުންނަށް ނިމުނު...

09 ޖޫން 2017 00:39

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު: މިފަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި ފުވައްމުލަކުގެ ގިނަ ވޯޓު އިދިކޮޅަށް

މިދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް 3554 ވޯޓު ލިބުނު އިރު އެއީ ސައްހަ...

15 މެއި 2017 12:05

ފުވައްމުލަކުގެ 54 އިންސައްތަ ވޯޓް އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް

މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ނެގުނު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން...

13 މެއި 2017 15:12

ހަސަން އަތީޤް " އެއްލާގެން " މިދިޔައީ ކީއްވެ ؟

އަތީޤްއަށް ވެގެން އުޅެނީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންނަށް އަލަށް، އާ ފޯނެއް ލިބުނީމަ ވެގެން...

05 މެއި 2017 10:40

ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް އެކަށީގެންވާ ކުރިއެރުމެއް ނުލިބިފައި

ފުވައްމުލަކަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ތަރައްގީގެ އިސްސަފުގައި ގުނާލެވޭ ރަށެކެވެ. މާލެ ފިޔަވައި އެންމެ ފުރަތަމަ...

30 އެޕްރީލް 2017 15:23

ޓްރެކިން ޑިވައިސް ނުވަތަ އޮތްތަން އަންގާދޭ އާލާތެއް

އިންސާނުންގެ ތަބީއަތު ހުންނަ ގޮތުން ގެންގުޅޭ އެއްޗެހި ބޭއްވޭތަން ނޭނގުމާއި، އެހެން މީސްމީހުނާއި...

11 މާރޗް 2017 23:47

ފްރެންޗް ރިވިއެރާ އަކީ ކޮންތަނެއް

ފްރެންޗް ރިވިއެރާ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު ތަނަކަށް ނުވިނަމަވެސް އެތަނަކީ ހުޅަގުގެ ދަތުރުވެރިކަމަށް...

02 މާރޗް 2017 16:48
Seamaster