23 މާރޗް 2018 (ހުކުރު)


ކުޅިވަރު

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކްއާރޓަރ ފައިނަލުގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި


ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ އިންޓަރ ހައުސް ސްޕޯރޓްސް ފެސްޓިވަލް ނިންމާލައިފި

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް (އެފްއެސް) ގެ އިންޓަރ ހައުސް ސްޕޯރޓސް ފެސްޓިވަލް 2018 އިއްޔެ ނިންމާލައިފިއެވެ....

05 މާރޗް 2018 19:21

ފުޓުބޯޅައިގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ދެ ފޯރވަޑުން - މެސީ އާއި ރޮނަލްޑޯ

ފުޓުބޯޅައިގައި ކިތަންމެ މޮޅަށް ކުޅުނަސް ފޯވަޑުން ގޯލު ނުޖެހަންޏާ އެއީ ކާމީޔާބީއެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު...

18 ފެބުރުއަރީ 2018 16:03

މިސްކިތްމަގުން ގައުމީ ވޮލީ ބޯޅަ ތަށި އަނެއްކާވެސް ހޯދައިފި

ފުވައްމުލަކުގެ މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުމުން ގައުމީ ވޮލީ ބޯޅަ ތަށި އަނެއްކާވެސް ހޯދައިފިއެވެ. އިއްޔެ...

17 ޑިސެމްބަރ 2017 08:59

މިސްކިތްމަގު ގައުމީ ވޯލީބޯޅަ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ސީލައިފް ގްލޯބަލް ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ މިސްކިތްމަގު...

11 ޑިސެމްބަރ 2017 15:44

މިސްކިތްމަގު ދެވަނަ ފަހަރަށް ޕޮލިސް ބަލިކޮށް ލީގުކާމިޔާބުކުރުމާއި ގާތަށް

މާލޭގެ ސޯޝަލް ސެންޓާރ އިންޑޯކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ ގައުމީ ވޮލީ ލީގުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ހަތަރުމެޗުގައި...

07 ޑިސެމްބަރ 2017 08:42

މިސްކިތްމަގު ދެވަނަ މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށް

ސީލައިފް ގްލޯބަލް ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގައި މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުން ކުޅުނު...

05 ޑިސެމްބަރ 2017 08:27

ގައުމީ ވޮލީ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗު މިސްކިތްމަގުން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ސީލައިފް ގްލޯބަލް ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗު މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ...

04 ޑިސެމްބަރ 2017 14:45

އަންނަ އަހަރު ރަޝިއާގައި ބާއްވާ ވޯލްޑްކަޕުގެ ގުރުނަގައިފި

އަންނަ އަހަރު ޖޫންމަހު 14 ވަނަ ދުވަހު ފެށޭ ވޯލްޑްކަޕުގެ ގްރޭޕް ސްޓޭޖް އެކުލަވާލުމަށް ގުރުއަތުލައިފިއެވެ....

02 ޑިސެމްބަރ 2017 16:57

ގައުމީ ވޯލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިސްކިތްމަގު މާދަމާ ކުޅެނީ

މާލޭގެ ޔޫތު ސެންޓަރުގެ އިންޑޯ ވޮލީކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ...

02 ޑިސެމްބަރ 2017 16:20


ފައިނަލްގެ ފަހު ޖާގަ މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުމަށް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކުރިއަށްދާ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ވޮލީ ބޯޅަ ޓޯނަމެންޓްގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ...

16 ނޮވެމްބަރ 2017 10:42

ދަޑިމަގު ރަނިން އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ތަށި ގެންގޮސްފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކުރިއަށްދާ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ...

16 ނޮވެމްބަރ 2017 10:35

ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް މީދޫ ޓީމު ދަތުރުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކުރިއަށްދާ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ވޮލީ ބޯޅަ ޓޯނަމެންޓްގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ...

15 ނޮވެމްބަރ 2017 08:50

މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުން ކަޓުވާލުމަށްފަހު ރަނިން ފައިނަލަށް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކުރިއަށްދާ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ވޮލީ ބޯޅަ ޓޯނަމެންޓްގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ...

14 ނޮވެމްބަރ 2017 09:22
Seamaster