16 އޮކްޓޯބަރ 2018 ( އަންގާރަ )

banner

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ޓޯނަމަންޓްގެ ސެމީފައިނަލް މެޗުގައި އެމްޕީއެލް ދިރާގުމައްޗަށް ކާމިޔާބު ހޯދައިފައިވަނީ 6-2 ލަޑުން، ފޮޓޯ: ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ފައިނަލަށް އެމްޕީއެލް އާއި ދޫޑިގަލާނޯ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ޓޯނަމަންޓްގެ ފައިނަލަށް އެމްޕީއެލް އާއި ދޫޑިގަލާނޯ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މިރޭ 09:00 ގައި ވާދަކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ ފައިނަލް މެޗަށް އެމްޕީއެލް ދަތުރުކުރީ ސެމީ ފައިނަލް މެޗްގައި ދިރާގުގެ (މަމެން) އާއި ވާދަކޮށް 6-2 އިން މޮޅުވެގެނެވެ. 

ދޫޑިގަލާނޯ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ސައުތު ޕޮލިސް ޑިވިޝަނާއި ވާދަކޮށް 5-3 ލަޑުން މޮޅުވެގެނެވެ. ފައިނަލް މެޗް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ 09:00 ގައެވެ.

banner

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު