21 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ހުކުރު)


އެމްޕީއެލް އިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ފުޓްސަލް ތަށި އުފުލާލައިފި

ދޫޑިގަލޯނާ އާއި އެމްޕީއެލް ބައްދަލުކުރި ފައިނަލް މެޗް: ފޮޓޯ: ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް

ދޫޑިގަލޯނާ އާއި އެމްޕީއެލް ބައްދަލުކުރި ފައިނަލް މެޗް: ފޮޓޯ: ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ޓޯނަމަންޓްގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފުވައްމުލަކު އެމްޕީއެލް ޓީމުން ހޯދައިފިއެވެ. ރޭ ކުޅެވުނު ފައިނަލް މެޗް އެމްޕީއެލްގެ ޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 5-6 ލަޑުން ދޫޑިގަލޯނާ ޓީމު ބަލިކޮށްފައެވެ.

ރޭ ކުޅެވުނު އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ އެފްސީއެފް ގާލްސްއެވެ.އެފްސީއެފް ގާލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ޓީމާއި ވާދަކޮށް 4-0 ލަޑުންނެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލެއް ލިބިފައި ނެތް!