13 ޑިސެމްބަރ 2018 ( ބުރާސްފަތި )

banner

ދޫޑިގަލޯނާ އާއި އެމްޕީއެލް ބައްދަލުކުރި ފައިނަލް މެޗް: ފޮޓޯ: ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް

އެމްޕީއެލް އިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ފުޓްސަލް ތަށި އުފުލާލައިފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ޓޯނަމަންޓްގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފުވައްމުލަކު އެމްޕީއެލް ޓީމުން ހޯދައިފިއެވެ. ރޭ ކުޅެވުނު ފައިނަލް މެޗް އެމްޕީއެލްގެ ޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 5-6 ލަޑުން ދޫޑިގަލޯނާ ޓީމު ބަލިކޮށްފައެވެ.

ރޭ ކުޅެވުނު އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ އެފްސީއެފް ގާލްސްއެވެ.އެފްސީއެފް ގާލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ޓީމާއި ވާދަކޮށް 4-0 ލަޑުންނެވެ.

banner

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު