22 ޖުލައި 2019 ( ހޯމަ )

ފީފާ 2018 ސަޕޯރޓަރުން ހޮވި އެންމެ މޮޅު 11 ކުޅުންތެރިން. ފޮޓޯ: ފީފާ

ފީފާ ސަޕޯޓަރުންގެ ގަދަ 11 ހޮވައިފި

ނިމިދިޔަ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް 2018ގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ގަދަ 11 ކުޅުންތެރިން ހޮވައި އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ. ބެލުންތެރިންގެ ވޯޓުން ހޮވި މި 11 ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ބްރެޒިލްގެ 3 ކުޅުންތެރިންނާއި، ފްރާނސްގެ 2 ކުޅުންތެރިންނާއި ބެލްޖިއަމްގެ 2 ކުޅުންތެރިން ހިމެނެއެވެ.

ފީފާ 11، މިފަހަރު އެއްވެސް ސަޕޯޓަރަކަށް އެއްކޮށް ދިމާކުރެވޭ ގޮތެއް ނިވިއެވެ. ނަމަވެސް 5 ސަޕޯރޓަރަކު ވަނީ 10 ކުޅުންތެރިން ދިމާކޮށްގެން 1 ވަނަ އިނާމަށް ކޮލިފައިވެފައެވެ. މި މީހުންގެ ތެރެއިން ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ހައިސެންސް 4 ކޭ 65 އިންޗީގެ ޓީވީއެއް ފީފާއިން ދޭގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

މީގެ އިތުރުން 2 ވަނަ އަށް ހޮވުނު 50 ސަޕޯޓަރަކަށް ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް އެޑިޑާސް ބޯޅައަކާއި ރަޝިއާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ މެސްކޮޓްގެ ސޮފްޓް ޓޮއީއެއް ދޭ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

ސަޕޯޓަރުންގެ ފީފާ ގަދަ 11 ގެ 1 ވަނަ ލިބިފައި ވަނީ ފީފާ ގޯލްޑެން ބޯލް ހާސިލް ކުރި ކްރޮއޭޝިއާގެ ލޫކާ މޮޑަރިޗަށެވެ.

މިފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ސަޕޯރޓަރުންގެ ގަދަ 11 ކުޅުންތެރިން.

1. ލޫކާ މޮޑަރިޗް (ކްރޮއޭޝިއާ) %49

2. ފިލިޕް ކޫޓީނޯ (ބްރެޒިލް) %45.5

3. ކީލިއަން އެމްބާޕޭ (ފްރާންސް) %41.1

4. ހެރީ ކޭން (އިންގްލޭންޑް) %36.3

5. ރަފޭލް ވެރާން (ފްރާންސް) %31.5

6. ކެވިން ޑި ބްރޭނާ (ބެލްޖިއަމް) %30.6

7. ތިއާގޯ ސިލްވާ ބްރެޒިލް) %29.3

8. ޑިއެގޯ ގޯޑިން (އުރުގުއޭ) %25.8

9. ކްރިސްޓިއާނާ ރޮނަލްޑޯ (ޕޯރޗުގަލް) %25.2

10. ތިބޯ ކޯޓޯސް (ބެލްޖިއަމް) %19

11. މާސެލޯ (ބްރެޒިލް) %18


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު