24 އޭޕްރީލް 2019 ( ބުދަ )

banner

އެމްޖޭއެމުގެ ޓީމުން އޭއީސީގެ ޓީމު ބަލިކުރީ ސީދާ 2-0 ން. ފޮޓޯ އަތޮޅު ކައުންސިލް

އެމްޖޭއެމުން އޭއީސީގެ ޓީމު ބަލިކޮށްފި

 ފުވައްމުލަކު ސްޕޯރޓްސް ކައުންސިލުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ސްކޫލްތަކުގެ އަންހެން ކުދިންގެ ފުރަތަމަ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ 5ވަނަ މެޗްގައި މިއަދު ހަވީރު އެމްޖޭއެމްގެ ޓީމާއި ޏ.އޭއީސީ ބައްދަލުކުރި މެޗް 2-0 ން ކާމިޔާބު ކުރީ އެމްޖޭއެމްގެ ޓީމެވެ. މި މެޗުގެ ކުއީން އޮފްދަ މެޗަކަށް ހޮވިފައި ވަނީ އެމްޖޭއެމް ޓީމުގެ ޖާޒީ ނަމްބަރ 11 ފާތިމަތު ރަފާ އިބްރާހީމެއެވެ. މިމެޗުގެ ޝަރަފުވެރި މެހުމާނާއަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ހުސެއިން ސައީދެވެ.

ފުވައްމުލަކު 4 ސްކޫލްގެ އަންހެން ކުދިންގެ މެދުގައި ކުޅެވޭ މިމުބާރާތުގެ ގްރޫޕްސްޓެޖުގެ ފަހުމެޗުގައި މާދަމާ ބައްދަލުކުރާނީ އެފްއެސްގެ ޓީމާއީ އާއިހޭޒްގެ ޓީމެވެ. ލީގު އުސޫލުން އެއްބުރު ކުޅުމަށްފަހު އެންމެ މޮޅު ދެޓީމު ފައިނަލުގަިއ ވާދަކުރާނީ 18 ސެޕްޓެމްބަރު ގައެވެ. 

banner

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު