24 އޭޕްރީލް 2019 ( ބުދަ )

banner

ފުޓްސަލް މެޗްގައި ބައިވެރިވި ދެ ޓީމް. ފޮޓޯ: ފުވައްމުލަކު ވިމަންސް ފުޓްސަލް ޓީމް

ޖުމްހޫރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ކުޅުނު ހާއްސަ ފުޓްސަލް މެޗް ފުވައްމުލަކު ޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަނގަކުރުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ފޭދޫ ޓީމަކާއި ފުވައްމުލަކުން ހޮވާލެވުނު ޓީމަކާއި އެކު ކުޅުނު އަންހެނުންގެ ފުޓްސަލް މެޗް ފުވައްމުލަކު ޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ދޫނޑިގަން ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފުޓްސަލް މެޗް ފުވައްމުލަކު ޓީމް ކާމިޔާބުކުރީ 3-1 އިންނެވެ. ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މިމެޗްގައި ދެ ޓީމްގެ ކުޅުންތެރިންގެ ތަފާތު ހުނަރު ފެނިގެންދިޔައެވެ. މިމެޗަށްފަހު މެޗްގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފައިވެއެވެ. 

banner

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު