29 މާރިޗު 2020 ( އާދީއްތަ )

banner

ޔޫތު ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2019؛ ޗެމްޕިއަން ޓީމު އެފްސީ ދަޑިމަގު

ޔޫތު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެފްސި ދަޑިމަގު ޓީމަށް

ފާއިތުވި އޮކްްޓޯބަރު މަހު 26 އިން މި ނޮވެމްބަރު 3 އަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ފުވައްމުލައް ޔޫތު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ މިއަދު ކުޅެވުނު ފައިނަލު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް އެފްސީ ދަޑިމަގު މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ. ފައިނަލުގައި އެފްސީ ދަޑިމަގު ޓީމާއި ވާދަކުރީ މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުން ޓީމެވެ.

ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށް ފަހު މިމެޗު އެފްސީ ދަޑިމަގު ޓީީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 1 ލަނޑު 0 ލަންޑުންނެވެ. މިމެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ އެފްސީ ދަޑިމަގު ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރ ޖާރޒީ ނަމްބަރު 13 އަޝްރަފު އަބްދުﷲ އެވެ.

ޔޫތު ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2019؛ ރަނަރަޕް ޓީމު މިސްކިތްމަގު އެންމެގެ ގުޅުން (އެންމެން)

މިއަދުގެ ފައިނަލް މެޗަށްފަހު މުބާރާތުގެ ވަނަތަކަށް އިނާމާއި މެޑެލް އަދި ހަނދާނީ ލިޔުން ދިނުން އޮތެވެ.

މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު 5 ކުޅުންތެރިންނަކީ:

1. އަލީ ޝަމާލް އަބްދުﷲ – އެފްސީ ދަޑިމަގު

2. އަލީފު އަޙުމަދު – މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުން

3. އިބްރާހިމް އަޖުފާން – ދަޑިމަގު ބީޓީ

4. މުހައްމަދު އަނޫޝް ޖަމްޝާދު – ދޫނޑިގަލޯނާ ޖޫނިއަރ

5. ބެސްޓް ގޯލްކީޕަރ: މަހުމޫދު ފާއިޒު – މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުން

ޔޫތު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު 5 ކުޅުންތެރިން، 2019

މުބާރާތުގެ އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖެހި ކުޅންތެރިޔާ:

އަލީފު އަޙުމަދު – މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުން

މުބާރާތުގެ އެންމެ ގިނަ ގޯލުޖެހި އަދި އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު އަލީފު އަޙުމަދު – އެންމެން ޓީމުކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު


  1. އަން ނޯން 4 ނޮވެމްބަރ 2019 09:11

    ޓޮޕް 5 ލިސްޓް އާއި ފޮޓޯ ދިމާ ނުވޭ 😂

    1. މުހައްމަދު ޝިހާބް 4 ނޮވެމްބަރ 2019 09:11

      Thanks, islaahu kurevijje.