4 އޭޕްރީލް 2020 ( ހޮނިހިރު )

banner

ޏ.އޭއީސީގެ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު އަމީން ހައުސް 2- އިމާދު ހައުސް 1

ޏ.އޭއީސީގެ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް މިއަދު ފަށައިފި

ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުޅުން މިއަދު ހެނދުނު ފަށައިފިއެވެ.

މުބާރާތުގެ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފުވެރި މެހުމާނަކީ ޕީޓީއޭގެ ނާއިބު ރައީސް މަރިޔަމް ހަމީދާއެވެ. މިމުބާރާތުގެ މެޗުތައް ކުޅެނީ ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމް (މައިލޯ ސްޓޭޑިއަމް) ގައެވެ.

ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިއަދު ހެނދުނު ކުޅުނީ އަމީނު ހައުސް (ނޫ) އާއި އިމާދު ހައުސް (ފެހި) އެވެ. މިމެޗު 2 ލަނދު 0 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކުރީ އަމީނު ހައުސް އެވެ.

މއިަދު ހަވީރު 4؛30 ގައި ކުޅޭނީ މުޟައްފަރު ހައުސް (ރަތް) އާއި ޝަނިވިރާޒާ ހައުސް (ރީނދޫ) އެވެ.

ޏ.އޭއީސީގެ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ހުޅުވުންކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު