19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ކުޅިވަރު

ޔޫއެފާ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް މޮޑަރިޗް


ގްރޫޕްގެ ދެވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ހޯދަޑު ސްޕޯރޓަސް ކުއާރޓަރ ފައިނަލަށް

މިހާރު އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިޔަށްދާ އެވިޑު-ވަގުތު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ފުވައްމުލަކު ބައިވެރިވި ހޯދަޑު...

03 އޯގަސްޓް 2018 12:34

ބޮޑު ތަފާތަކުން ހޯދަޑު ސްޕޯރޓސް މޮޅުވެއްޖެ.

މިހާރު އައްޑު ސިޓިަގއި ކުރިޔަށްދާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ފުވައްމުލަކު ކުޅެ ހަމައެކަނި ޓީމު ކަމަށް ވާ ހޯދަޑު...

29 ޖުލައި 2018 14:32

މިއަދު ނިމުނު އެތުލެޓިކްސް މީތުގެ ބައެއް ވަަނަތައް

މިއަދު ހަވީރު ފުވައްމުލަކުގައި ނިމުނު މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް 21 ވަނަ އެތުލެޓިކްސް މީޓުގެ ގިނަ...

27 ޖުލައި 2018 00:27

ފުވައްމުލައް: ދިގު ފުންމުމުން ގައުމީ ރެކޯޑު މުގުރާލައިފި

މިއަދު ހަވީރު ފުވައްމުލަކުގައި ނިމުނު އިންޓަރ ސްކޫލް 21 ވަނަ އެތުލެޓިކްސް މީޓުގައި ގައުމީ ރެކޯޑެއް...

26 ޖުލައި 2018 23:39

ފުވައްމުލައް: އެތުލެޓިކްސް މީޓުގެ އެންމެ މޮޅީ ޏ.އޭއީސީ އާއި ހޭޒް

މިއަދު ހަވީރު ނިމުނު މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް 21 ވަނަ އެތުލެޓިކްސް މީޓް ގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ދެ ސްކޫލަށް ޏ.އަތޮޅޫ...

26 ޖުލައި 2018 23:12

އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓުގައި ފުވައްމުލަކުގެ ސްކޫލްތަކުން ރަނގަޅު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދަމުން ދޭ

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް 21 ވަނަ އެތުލެޓިކްސް މީޓްގެ އިވެންޓްތައް މިއަދުގެ ނިޔަލަށް ނިމުނު އިރު ފުވައްމުލަކުގެ...

26 ޖުލައި 2018 01:14

ރަސްމީކޮށް އެތުލެޓިކްސް މީޓުގެ ފެށުން މިއަދު ހަވީރު ބާއްވައިފި

މިމަހު 23ގައި އިވެންޓްތައް ފެށި މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް 21 ވަނަ އެތްލެޓިކްސް މީޓު ރަސްމީކޮށް ފެށުމުގެ...

26 ޖުލައި 2018 00:25

ފީފާ ސަޕޯޓަރުންގެ ގަދަ 11 ހޮވައިފި

ނިމިދިޔަ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް 2018ގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ގަދަ 11 ކުޅުންތެރިން ހޮވައި އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ. ބެލުންތެރިންގެ...

25 ޖުލައި 2018 11:29

އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތް މިއަދު ފަށަނީ

މައިލޯ 21 ވަނަ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓް މިއަދު ފުވައްމުލަކުގައި ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ....

23 ޖުލައި 2018 00:39

ފްރާންސް ގައުމީ ޓީމުގައި ހިމެނޭ 7 މުސްލިމް ކުޅުންތެރިން

ދިހަ އަހަރަށްފަހު ވޯލްޑް ކަޕް ފްރާންސް އިން ދެވަނަ ފަހަރަށް އުފުލާލިއިރު އެޓީމުގައި ނިސްބަތުން ގިނަ...

20 ޖުލައި 2018 23:50

ޑެމްބެލޭއަށް ވޯލްޑްކަޕާއި ގުޅިގެން ލިބުނު އާމްދަނީ އިން މިސްކިތް ބިނާކުރުމަށް ހޭދަކުރަނީ

ފްރާންސްގެ ޓީމާއިއެކު މިފަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕް ކާމިޔާބުކުރި އޮސްމާނޭ ޑެމްބެލޭ އޭނާއަށް ވޯލްޑްކަޕާއި...

20 ޖުލައި 2018 23:23

ފްރާންސުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ވޯލްޑް ކަޕް ތަށި އުފުލާލައިފި

މިރޭ މޮސްކޯގެ ލުޒްނިކީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅެވުނު ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ގެ ފައިނަލް މެޗު 4-2ން ކާމިޔާބުކޮށް...

16 ޖުލައި 2018 00:00

މިފަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕްގެ 3 ވަނަ ބެލްޖިއަމަށް

މިރޭ ރަޝިއާގެ ސެންޓް ޕީޓަރސްބާރގްގައި ކުޅެވުނު ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް 3 ވަނަ ހޮވާމެޗު 2-0 ން އިނގިރޭސިން ބަލިކޮށް...

15 ޖުލައި 2018 02:02

ހިތްދަތި ގޮތަކަށް އިނގިރޭސިން ބަލިކޮށް ކްރޮއޭޝިއާއިން ފައިނަލަށް

ރޭ މޮސްކޯގެ ލުޒްނިކީ ސްޓޭޑިއަމް ގަި ކުޅެވުނު ފިފާ ވޯލްޑްކަޕް 2018 ގެ ސެމީ ފަިއނަލ ދެވަނަ މެޗުގައި...

12 ޖުލައި 2018 19:05
Seamaster