28 ޖޫން 2017 (ބުދަ)


ކުޅިވަރު

އެމްޖޭއެމްގެ އެތުލެޓިކްސް އަދި ފަން އެކްޓިވިޓީތައް ފަށައިފި


ފުވައްމުލަކު ސުކޫލްގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބުލޫ އަދި ރެޑް ހައުސްއަށް

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް (އެފްއެސް)ގެ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އެކި އުމުރު ފުރާތަކުގެ ޗެމްޕިއަންކަން...

15 ފެބުރުއަރީ 2016 19:23

ފުވައްމުލަކު ސުކޫލްގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކު ސުކޫލް (އެފްއެސް) ގެ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އިއްޔެ އެސުކޫލްގެ ކުޅިވަރު ދަނޑުގައި...

08 ފެބުރުއަރީ 2016 10:06

ފުނާޑުގެ އެންމެ މުހިންމު ތިންކުޅުންތެރިން ފިސްޑާއަށް

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ފުނާޑުގެ އެންމެ މުހިންމު...

01 ފެބުރުއަރީ 2016 19:32

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރުގައި 13 މުބާރާތް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 2016 ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކުޅިވަރު...

27 ޖެނުއަރީ 2016 09:16

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ ދިވެހި ކަސްރަތު ޓީމުގައި އައްޕި ހިމެނިއްޖެ

މިއަހަރު ކުރިއަށްދާ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ރާއްޖޭގެ ކަސްރަތު ޓީމުގައި ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ ޒުވާން...

21 ޖެނުއަރީ 2016 00:32

މެސީ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް ފަސްވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައިފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ލިއޮނަލް މެސީ ފީފާއިން ހޮވާ އަހަރުގެ...

12 ޖެނުއަރީ 2016 00:38

އަތޮޅު ކައުންސިލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދަޑިމަގަށް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި އަތޮޅު ކައުންސިލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ...

23 ޑިސެމްބަރ 2015 15:31

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް: ފިސްޑާ އަދި ދަޑިމަގު އެފްސީ ފައިނަލަށް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ފުޓް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ފިސްޑާ ނިއު...

18 ޑިސެމްބަރ 2015 19:27

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް މާދަމާ ފަށަނީ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސްޕޯރޓްސް ކޮމެޓީން އިންތިޒާމު ކުރާ އަތޮޅު ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް މާދަމާ...

15 ޑިސެމްބަރ 2015 01:12

އައިބޭ ކަޕް U17 ޗެމްޕިއަންކަން މިސްކިތްމަގު ޓީމަށް

އައިބޭ ކަޕް 17 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުން ޓީމުން...

06 ޑިސެމްބަރ 2015 17:12

އައިބޭ ކަޕް U17 ގެ ސެމީފައިނަލް މެޗްތައް މާދަމާ

މިހާރު ދަޑިމަގު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުރިޔަށްދާ އައިބޭ ކަޕް 17 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ...

02 ޑިސެމްބަރ 2015 19:21

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިއަދު ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު...

17 ނޮވެމްބަރ 2015 20:17

އަފުން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހާފްބްލެކް ހޯދައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި އަގުބޮޑު "އަފުން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން" ހާފް ބްލެކް ޓީމް ހޯދައިފިއެވެ. އިއްޔެ...

16 ނޮވެމްބަރ 2015 08:04

އަފުން މުބާރާތް ނަމުގައި އަގުބޮޑު މުބާރާތެއް ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކު ޒުވާނުންތަކެއް އިސްނަގައިގެން "އަފުން މުބާރާތް 2015" ގެ ނަމުގައި މުބާރާތެއް ފައްޓައިފިއެވެ. ...

14 ނޮވެމްބަރ 2015 08:47
Seamaster