20 މާރޗް 2018 (އަންގާރަ)


ކުޅިވަރު

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވެޓެރަންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި 8 ޓީމު


ފީފާ ރޭންކިންގެ އެއްވަނަ އާޖެންޓިނާއަށް

އެންމެ ފަހުގެ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕްގެ ރަނަރަޕް އާޖެންޓީނާ ފިފާ ރޭންކިންގެ އެއްވަނަށް އަރައިފިއެވެ. ކޮޕާ އެމެރިކާ...

04 ޖުލައި 2016 18:15

ފަސޭހަކަމާއެކު ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ފުރާންސަށް

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ފްރާންސުގައި ބޭއްވޭ 3 ވަނަ ފަހަރު އެގައުމުން 4 ވަނަ ފަހަރަށް ސެމީ ފައިނަލަށް...

04 ޖުލައި 2016 17:51

ގިނަ ޕެނަލްޓީތަކަކަށް ފަހު ސެމީ ފައިނަލުގެ 3 ވަނަ ޖާގަ ޖަރުމަނަށް

މިރޭ ކުޅެވުނު ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާރޓަރ ފައިނަލް ތިންވަނަ މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތުގައި 1-1ން...

03 ޖުލައި 2016 03:15

ވޭލްސް އަލަށް ކުޅުނު ޔޫރޯގެ ސެމީ ފައިނަލަށް

މިރޭ ކުޅެވުނު ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާރޓަރ ފައިނަލް ދެވަނަ މެޗު ގިނަ ބަޔަކު ލަފާކުރި ގޮތާއި ޚިލާފަށް...

02 ޖުލައި 2016 03:07

ސެމީގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ޕޯޗުގަލް އަށް

ފްރާންސްގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ކުޅެވުނު ކުއާރޓަރ ފައިނަލް ފުރަތަމަ މެޗު 1-1 ...

01 ޖުލައި 2016 17:54

ވަރުގަދަ ސްޕޭނާއި އިނގިރޭސިން ކަޓައިފި

ފްރާންސްގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ކުޅެވުނު ފޯރިގަދަ ދެ މެޗުގައި ވެސް ގިނަ...

28 ޖޫން 2016 20:38

މެސީ އާއެކު ހަތަރު ފައިނަލްގައި އާޖެންޓީނާ ބަލިވެ ޗެމްޕިއަންކަން ޗިލީއަށް

ކޮޕާ އެމެރެިކާ ސެންޓެނާރިއޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ރޭފަތިހު އާޖެންޓީނާއާއި ޗިލީ ބައްދަލުކުރި...

27 ޖޫން 2016 18:02

ފްރާންސާއި ޖަރުމަން އަދި ބެލްޖިއަމް ކުއަރޓަރ ފައިނަލަށް

ޔޫރޯ 2016ގައި މިރޭ ކުޅެވުނު ދެވަނަ ބުރުގެ މެޗުތަކުން މޮޅުވެގެން ފްރާންސާއި ޖަރުމަން އަދި ބެލްޖިއަމް ކުއާރޓަރ...

27 ޖޫން 2016 02:22

ޔޫރޯ 2016ގެ ގަދަ 16ގެ ސްޓޭޖުގެ މެޗުތައް ކުރިޔަށް ދަނީ

ޔޫރޯ 2016 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 ނުވަތަ 2 ވަނަ ބުރުގެ ކުޅުން ރޭ ފަށއިފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު 6 ޖެހިއިރު ކުޅުނު...

26 ޖޫން 2016 15:48

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ވެޓެރަންސް ފުޓްސެލް މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސްޕޯރޓްސް ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން "ވެޓެރަންސް ފުޓްސެލް މުބާރާތް...

25 ޖޫން 2016 17:23

ކޮޕާ އެމެރިކާގެ 3 ވަނަ ހޮވާ މެޗު މިރޭ ފަތިހު

ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް 100 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބާއްވާ ޚާއްސަ މުބާރާތް "ކޮޕާ އެމެރިކާ...

25 ޖޫން 2016 16:50

ފަހު ވަގުތު އުތުރު އަޔަލޭންޑް ވެސް ދެވަނަ ބުރަށް

ޔޫރޯ 2016 ގެ ގުރޫޕް އީ ގައި މިރޭ ކުޅޭވުނު ފަހު ދެމެޗުގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ސްވިޑްން ގެ މެޗު 10-0ން މޮޅުވެ...

23 ޖޫން 2016 02:42

ދަތި އުދަގޫތަކަކަށްްފަހު ހަނިގޮތަކަށް ރޮނަލްޑޯގެ ޕޯޗުގަލް ދެވަނ ބުރަށް

ޔޫރޯ 2016 ގެ ގުރޫޕް އެފްގައި މިރޭ ކުޅޭވުނު ފަހު ދެމެޗުގެ ނަތިޖާ ނުކުތްގޮތުން ހަނި ފުރުސަތަކުން ކްރިސްޓިއާނާ...

23 ޖޫން 2016 01:12

100% ރެކޯޑާއެކު އާޖެންޓީނާ ފައިނަލަށް

މިއަދު ހެނދުނު ކުޅެވުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2016 ސެންޓެނާރިއޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލް މެޗުގައި 4-0ން...

22 ޖޫން 2016 17:49
Seamaster