22 މެއި 2018 (އަންގާރަ)


ކުޅިވަރު

ފީފާ ފުޓްސަލް ވޯލްޑްކަޕް ކޮލަމްބިއާ 2016: ފުރަތަމަ ބުރު ނިމި ދެވަނަ ބުރު މާދަމާ ފަތިހު ފެށޭނެ


ދޫޑިގަމް ޓީމް ބަލިކޮށް ޒޯން 8 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފޭދޫ ޓީމުން ހޯދައިފި

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޒޯން އަށެއްގެ ފައިނަލްމެޗުގައި ދޫޑިގަމް ޓީމުގެ...

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 13:54

ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ޏ.އޭއީސީގެ ހަތަރު ދަރިވަރުން

ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ދާން ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވުނު 10 ފިރިހެން އެތްލީޓުނާއި 10 އަންހެން...

14 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 20:02

އެމްޖޭއެމް ބަލި ކޮށް ގޮއިދޫ ސްކޫލުން ތަށި އުފުލާލައިފި

މާލޭގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 14 ވަނަ އިންޓަރ ސްކޫލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ކުދިންގެ 14 އަހަރުންދަށުގެ...

08 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 09:27

އިންޓަރ ސްކޫލް 14 އަހަރުން ދަށުގެ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ގައި އެމްޖޭއެމް މިއަދު ވާދަކުރާނެ

މާލޭގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 14 ވަނަ އިންޓަރ ސްކޫލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ކުދިންގެ 14 އަހަރުން ދަށު ގެ...

07 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 08:38

އޭއީސީ ގެ 17 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ޓީމަށް ޗެމްޕިއަންކަން

މިއަދު އިރުއޮސުނު އިރު މާލޭ ޓްރެކް ދަނޑުގައި ނިމުނު 19 ވަނަ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް...

05 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 22:22

މައިލޯ އިންޓަރސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ފުވައްމުލަކު 5 ސްކޫލް ބައިވެރިވޭ

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު 2 ވަނަ ދުވަހުން 5 ވަނަ ދުވަހަށް މާލޭގައި ބާއްވާ މައިލޯ 19 ވަނަ އިންޓަރ ސްކޫލް...

13 އޯގަސްޓް 2016 15:15

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސެލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސެލް މުބާރާތް "ގޯލްޑަން ފުޓްސެލް ޗެލެންޖް2016 " ގައި ބައިވެރިވުމުގެ...

30 ޖުލައި 2016 15:59

ޔޫރޯ 2016ގެ ޗެމްޕިއަކަން ޕޯޗުގަލްއަށް

ފުރާންސްގައި ރޭ ކުޅެވުނު ފޫރޯ 2016ގެ ފައިނަލް މެޗުގައި މުބާރާތް ބާއްވާ ފްރާންސް 1-0ން ބަލިކޯށް މުބާރާތުގެ...

11 ޖުލައި 2016 21:46

ދޫނޑިގަން އެކުވެރި ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިސްކިތްމަގު ޓީމަށް

ދެކުނު ދާއިރާގެ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅެވުނު ދޫނޑިގަން އެކުވެރި ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން...

08 ޖުލައި 2016 21:34

ވަރުގަދަ ޖާރުމަން 2-0ން ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ފްރާންސް

ޔޫރޯ 2016 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލް ދެވަނަ މެޗުގައި ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ޖަރުމަނު 0-2 ބަލިކޮށް...

08 ޖުލައި 2016 02:57

ޔޫރޯ 2016ގެ ފައިނަލަށް ޕޯޗުގަލް

ރޭ ކުޅެވުނު ޔޫރޯ 2016 ސެމީ ފައިނަލް ފުރަތަމަ މެޗުކާމިޔާބުކޮށްގެން ޕޯޗުގަލް ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ....

07 ޖުލައި 2016 17:37

ޓެކްސް އަށް މަކަރު ހެދި މައްސަލާގައި މެސީއަށް ޖަލު ހުކުމެއް

މަޝަހޫރު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިއާ ލިއޮނެލް މެސީ ގެމައްޗަށް ޓެކުސްއަށް މަކަރު ހެދިކަމުގެ ކުށް ސާިތުވެ 21...

06 ޖުލައި 2016 20:25

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވެޓެރަންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި 8 ޓީމު

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސްޕޯރޓްސް ކައުންސިލުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވެޓެރަސްން ފުޓްސަލް...

05 ޖުލައި 2016 18:00

ފީފާ ރޭންކިންގެ އެއްވަނަ އާޖެންޓިނާއަށް

އެންމެ ފަހުގެ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕްގެ ރަނަރަޕް އާޖެންޓީނާ ފިފާ ރޭންކިންގެ އެއްވަނަށް އަރައިފިއެވެ. ކޮޕާ އެމެރިކާ...

04 ޖުލައި 2016 18:15
Seamaster