20 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުރާސްފަތި)


ކުޅިވަރު

ފީފާ ޒުވާނުންގެ ވޯލަޑްކަޕް އިނގިރޭސިން ކާމިޔާބުކޮށްފި


އެއްމިނިޓްގެ ސުކޫތަށް ސައުދީ ޓީމުން އިހުތިރާމެއް ނުކުރި

މިރޭ އޮސްޓްރޭލިއާގެ އެޑެލައިޑްގައި ކުޅެވުނު ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިން މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިން ހަމަޖެހިފައި...

09 ޖޫން 2017 02:28

ޔޫރަޕުގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު މިފަހަރުވެސް ރީއާލް އަށް

ޔޫރަޕުގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި މުބާރާތް ކަމަށްވާ ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ރިއލް މެޑްރިޑުން...

04 ޖޫން 2017 02:33
ވީއޭއެމް ޔޫތް ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ދެވަނަ މެޗުންވެސް މޮޅުވެ، ފިސްޑާ ފައިނަލަށް

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ވީއޭއެމް ޔޫތް...

11 މެއި 2017 12:05


ފުޓްބޯޅަ އެކަޑަމީއެއް ފުވައްމުލަކުގައި ހުޅުވަނީ

ފުވައްމުލަކުގެ މަދަނީ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ފުވައްމުލަކު ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް ޑެވެލޮޕްމަންޓް...

24 އެޕްރީލް 2017 22:49

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ 2 ވަނަ ޑިވިޒަނުގެ ތިންވަނަ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ސިޓީ ހޯދައިފި

މާލޭގެ ޔޫތު ސެންޓަރުގެ އިންޑޯ ހޯލުގައި ކުރިއަށްދާ ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ 2 ވަނަ ޑިވިޒަނުގެ ތިންވަނަ...

22 ޖެނުއަރީ 2017 12:30

ކުރިކެޓް ދެ މެޗު މިއަދު ފުވައްމުލަކުގައި ކުޅެވޭނެ

ފުވައްމުލަކު ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމްގައި މިއަދު ކްރިކެޓް ދެމެޗު ކުޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިަފއެވެ. ފުރަތަމަ މެޗު...

13 ޖެނުއަރީ 2017 16:51

ވޮލީ ވާލްޑްކަޕް ކޮލިފައިން މެޗުތައް ބާއްވާ ޤައުމަކަށް ރާއްޖެ ހަމަޖެހިއްޖެ

2018 ވަނަ އަހަރު އޮންނަ ދުނިޔޭގެ އަންހެނުންގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިން ބާއްވާ ޤައުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ...

29 ޑިސެމްބަރ 2016 14:25

އަންހެނުންގެ ކްރިކެޓް ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވަނީ

ފުވައްމުލަކުގައި އަންހެނުން ކުދިންގެ ކްރިކެޓް ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވަން ތައްޔާރުވަމުން އެބަދެއެވެ....

26 ޑިސެމްބަރ 2016 20:03

ގޮޑުދޮށަށް ލެއްގި ހިލަ ހޮވުމުން ތިމާވެއްޓަށް ވާނީ ގެއްލުން ބާ؟

ފުވައްމުލަކު ފަރަށް އުކާލި ހިލަތައް، ރަށުގެ ގޮޑުދޮށަށް ލައްގަން ފެށިތާ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން، އެހިލަތައް...

23 ޑިސެމްބަރ 2016 01:16

ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯގެ ދަރިފުޅަށް ކާލޯސް ތެވޭޒްގެ ޚާއްސަ ހަދިޔާއެއް

ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯގެ ދަރިފުޅު ބެންޔަމިން އަގުއޭރޯ އަށް ކާލޯސް ތެވޭޒްގެ ޚާއްސަ ހަދިޔާއެއް އާދީއްތަ ދުވަހު...

20 ޑިސެމްބަރ 2016 12:48
Seamaster