18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ކުޅިވަރު

ފީފާ ފުޓްސަލް ވޯލްޑްކަޕްގެ ތިންވަނަ އީރާނަށް


ފުޓްސަލް ވޯލްޑްކަޕް 2016: ފޯޗްގަލް ބަލިކޮށް އާޖެންޓީނާ ފައިނަލަށް

މިއަދު ހެދުނު 5:00 ގައި ފެށުނު ފީފާ ފުޓްސަލް ވޯލްޑްކަޕްގެ ދެވަނަ ސެމީ ފައިނަލް މެޗްގައި ޕޯޗްގަލް 5-2 އިން...

29 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 08:43

ފުޓްސަލް ވޯލްޑްކަޕް 2016: ހަނިގޮތަކަށް އިރާން ބަލިކޮށް ރަޝިއާ ފައިނަލަށް

ކޮލަމްބިއާގައި ކުރިއަށްދާ ފީފާ ފުޓްސަލް ވޯލްޑްކަޕްގެ ފައިނަލަށް ރަޝިއާ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ރަޝިއާ...

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 08:36

ސްޕޯޓްސް ފޯ އޯލް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު މާދަމާ ހަމަވާނެ

ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަށް ކުޅިވަރު ޝިއާރުގެ ދަށުން ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "ސްޕޯރޓްސް ފޯ އޯލް"...

27 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 09:11

ފުޓްސަލް ވޯލްޑްކަޕް 2016: އާޖެންޓީނާ އާއި ޕޯޗްގަލް ވެސް ސެމީފައިނަލަށް

ކޮލަމްބިއާގެ ކުރިއަށްދާ ފީފާ ފުޓްސަލް ވޯލްޑްކަޕް 2016 ގައި ރޭފަތިހު ކުޅެވުނު ދެމެޗުން އާޖެންޓީނާ އާއި...

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 08:35

ފުޓްސަލް ވޯލްޑްކަޕް 2016: އީރާނާއި ރަޝިއާ ސެމީ ފައިނަލަށް

ކޮލަމްބިއާގެ މިހަރު ކުރިއަށްދާ ފީފާ ފުޓްސަލް ވޯލްޑްކަޕް 2016 ގައި ރޭފަތިހު ކުޅެވުނު ދެމެޗުން އީރާނާއި ރަޝިއާ...

25 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 15:00

ރެޑްބުލް ކެޗް ދަ ފެރީ ރޭހުގެ ގަދަ ދިހައަކަށް ޏ.އޭއީސީގެ ދަރިވަރެއް

ރެޑްބުލް ކެޗް ދަ ފެރީ ރޭހުގެ ގަދަ ދިހައަކަށް ޏ.އޭއީސީގެ ދަރިވަރަކު ހިމެނިއްޖެއެވެ. އިއްޔެ މޭލެ، ހުޅުމާލެ...

24 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 10:08

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ...

23 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 15:33

ފުޓްސަލް ވޯލްޑްކަޕް 2016: ވަރުގަދަ ބްރެޒިލް ކަޓުވާލުމަށްފަހު ކްއާޓާ އަށް އިރާން

ފުޓްބޯޅަ އެކޭ އެއްގޮތަށް ފުޓްސަލް ވޯލްޑްކަޕް ގައިވެސް އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމްކަމަށްވާ ބްރެޒިލް ޓީމް ޕެނަލްޓީ...

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 09:22

ސްޕޯރޓްސް ފޯ އޯލް ޕްރޮގްރާމަށް ވޮލަންޓިއަރުން ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފި

އަންނަ އޮކްޓޫބަރ މަހު 8 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްޕޯރޓްސް ފޯ އޯލް ޕްރޮގްރާމުގެ ކުޅިވަރު ތައް...

21 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 23:20

ފުޓްސަލް ވޯލްޑްކަޕް 2016: ރަޝިއާ އާއި ޕެރަގުއޭ ކުއާޓަ ފައިނަލަށް

ކޮލަމްބިއާގައި ކުރިއަށް ދާ ފީފާ ފުޓްސަލް ވޯލްޑްކަޕްގައި މިއަދު ފަތިހު ކުޅެވުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި...

21 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 08:48

ފީފާ ފުޓްސަލް ވޯލްޑްކަޕް ކޮލަމްބިއާ 2016: ފުރަތަމަ ބުރު ނިމި ދެވަނަ ބުރު މާދަމާ ފަތިހު ފެށޭނެ

ދެކުނު އެމެރިކާގެ ކޮލަމްބިއާ ގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފީފާ ފުޓްސަލް ވޯލްޑްކަޕް ގެ ފުރަތަމަ ބުރު ނިމި ދެވަނަ...

19 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 22:40

ދޫޑިގަމް ޓީމް ބަލިކޮށް ޒޯން 8 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފޭދޫ ޓީމުން ހޯދައިފި

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޒޯން އަށެއްގެ ފައިނަލްމެޗުގައި ދޫޑިގަމް ޓީމުގެ...

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 13:54

ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ޏ.އޭއީސީގެ ހަތަރު ދަރިވަރުން

ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ދާން ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވުނު 10 ފިރިހެން އެތްލީޓުނާއި 10 އަންހެން...

14 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 20:02

އެމްޖޭއެމް ބަލި ކޮށް ގޮއިދޫ ސްކޫލުން ތަށި އުފުލާލައިފި

މާލޭގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 14 ވަނަ އިންޓަރ ސްކޫލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ކުދިންގެ 14 އަހަރުންދަށުގެ...

08 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 09:27
Seamaster