22 މެއި 2018 (އަންގާރަ)


ކުޅިވަރު

ފުނާޑުގެ އެންމެ މުހިންމު ތިންކުޅުންތެރިން ފިސްޑާއަށް


އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރުގައި 13 މުބާރާތް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 2016 ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކުޅިވަރު...

27 ޖެނުއަރީ 2016 09:16

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ ދިވެހި ކަސްރަތު ޓީމުގައި އައްޕި ހިމެނިއްޖެ

މިއަހަރު ކުރިއަށްދާ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ރާއްޖޭގެ ކަސްރަތު ޓީމުގައި ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ ޒުވާން...

21 ޖެނުއަރީ 2016 00:32

މެސީ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް ފަސްވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައިފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ލިއޮނަލް މެސީ ފީފާއިން ހޮވާ އަހަރުގެ...

12 ޖެނުއަރީ 2016 00:38

އަތޮޅު ކައުންސިލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދަޑިމަގަށް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި އަތޮޅު ކައުންސިލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ...

23 ޑިސެމްބަރ 2015 15:31

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް: ފިސްޑާ އަދި ދަޑިމަގު އެފްސީ ފައިނަލަށް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ފުޓް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ފިސްޑާ ނިއު...

18 ޑިސެމްބަރ 2015 19:27

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް މާދަމާ ފަށަނީ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސްޕޯރޓްސް ކޮމެޓީން އިންތިޒާމު ކުރާ އަތޮޅު ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް މާދަމާ...

15 ޑިސެމްބަރ 2015 01:12

އައިބޭ ކަޕް U17 ޗެމްޕިއަންކަން މިސްކިތްމަގު ޓީމަށް

އައިބޭ ކަޕް 17 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުން ޓީމުން...

06 ޑިސެމްބަރ 2015 17:12

އައިބޭ ކަޕް U17 ގެ ސެމީފައިނަލް މެޗްތައް މާދަމާ

މިހާރު ދަޑިމަގު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުރިޔަށްދާ އައިބޭ ކަޕް 17 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ...

02 ޑިސެމްބަރ 2015 19:21

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިއަދު ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު...

17 ނޮވެމްބަރ 2015 20:17

އަފުން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހާފްބްލެކް ހޯދައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި އަގުބޮޑު "އަފުން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން" ހާފް ބްލެކް ޓީމް ހޯދައިފިއެވެ. އިއްޔެ...

16 ނޮވެމްބަރ 2015 08:04

އަފުން މުބާރާތް ނަމުގައި އަގުބޮޑު މުބާރާތެއް ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކު ޒުވާނުންތަކެއް އިސްނަގައިގެން "އަފުން މުބާރާތް 2015" ގެ ނަމުގައި މުބާރާތެއް ފައްޓައިފިއެވެ. ...

14 ނޮވެމްބަރ 2015 08:47

މިނިވަން 50 ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފުވައްމުލަކު މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދޫނޑިގަމަށް

އިއްޔެ ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މިނިވަން 50 ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފުވައްމުލަކު ލީގްގެ ފަހު މެޗް...

14 ނޮވެމްބަރ 2015 08:23

މިނިވަން 50 ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ މެޗް މާދަމާ

މިނިވަން 50 ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފުވައްމުލަކުގައި ކުޅޭ މެޗް މާދަމާ އޮންނާނެކަމަށް އެފްއޭއެމް އިން...

12 ނޮވެމްބަރ 2015 12:06

ޖުމްހޫރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ކުޅުނު ހާއްސަ ފުޓްސަލް މެޗް ފުވައްމުލަކު ޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަނގަކުރުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ފޭދޫ ޓީމަކާއި ފުވައްމުލަކުން ހޮވާލެވުނު ޓީމަކާއި...

12 ނޮވެމްބަރ 2015 08:21
Seamaster