19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ކުޅިވަރު

ކޮޕާ އެމެރިކާ 2016 މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލުން އެމެރިކާ ޖާގަ ހޯދައިފި


ފޯރިގަދަ މެޗުތަކަކަށް ފަހު ގިނަޓީމުތައް ގަދަ 16ގެ އިންތިޒާރުގައި

ޔޫއެފާ ޔޫރޯ 2016 ފުޓުބޯޅާ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ބީ އަދި ސީ ގެ ދެވަނަ މެޗުތައް މިރޭ ކުޅުނުއިރު، އިނގިރޭސި ވިލާތަށް...

17 ޖޫން 2016 02:18

ޔޫރޯ 2016 ގެ ގަދަ 16ގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ފްރާންސަށް

ޔޫއެފާ ޔޫރޯ 2016 ފޫޓުބޯޅާ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ދެވަނަ މެޗުތައް މިރޭ ފެށިއިރު، މިރޭގެ މޮޅާ އެކު އެންމެ...

15 ޖޫން 2016 21:16

ކޮޕާ އެމެރީކާ ސެންޓެނާރިއީ 2016ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުތައް މިއަދު ނިމިއްޖެ

ކޮޕާ އެމެރިކާ ސެންޓެނާރިއޯ 2016ގެ ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުތައް މިއަދު ހެނދުނު ކުޅެފިއެވެ. މިއަދުގެ ފުރަތަމަ...

15 ޖޫން 2016 15:28

ރަޝިއާ ޓީމު ޔޫރޯ2016 އިން ވަކިކުރުމުގެ އިންޒާރު ޔޫއެފާ އިން ދީފި

ރަޝިއާ ސަޕޯޓަރުންގެ ފަރާތުން އިތުރަށް ހަމަނުޖެހުން އުފައްދައިފި ނަމަ ޔޫރޯ 2016 މުބާރާތުން ވަކިކުރާނެ ކަމުގެ...

15 ޖޫން 2016 12:29

ގްރޫޕް ސީގެ އެއްވަނަ މެކްސިކޯ އަށް

މިއަދު ކުޅެވުނު ކޯޕާ އެމެރިކާ ސެންޓެނާރީއޯ 2016 ގެ ގްރޫޕް ސީގެ މެޗުގައި ވާދަވެރިކަން އޮތީ ގްރޫޕުގެ އެއްވަނަ...

14 ޖޫން 2016 14:27

ބޮޑު ޓީމުތަކުން މިރޭ މޮޅެއް ހޯދި

ޔޫރޯ 2016ގައި މިރޭ ކުޅުނު 3 މެޗުން ބޮޑު ދެޓީމު ކަމަށްވާ އިޓަލީއާއި ސްޕޭން މޮޅުވިއިރު އަޔަލޭންޑާއި ސްވިޑްން...

14 ޖޫން 2016 02:34

ވަރުގަދަ ބްރެޒިލް ގުރޫޕް ސްޓޭޖުން ކެޓީ އަތުން ޖެހި ގޯލަކުން

ކޮޕާ އެމެރިކާ 2016 ސެންޓެނާރިއޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވަރުގަދަ ބްރެޒިލް ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ކަޓައިގެން ދިޔައީ...

13 ޖޫން 2016 13:11

ޔޫރޯ 2016: މިހާތަނަށް ދެ ލަނޑުގެ ތަފާތުންވީ ހަމައެކަނި މޮޅު ޖަރުމަނަށް

ޔޫރޯ 2016ގެ ތިންވަނަ ދުވަހު ކުޅުނީ ގްރޫޕް ސީގެ ދެމެޗާއި ގްރޫޕް ޑީގެ މެޗެކެއެވެ. މިއަދުގެ ފުރަތަމަ ކުޅުނު...

13 ޖޫން 2016 02:58

އުނދަގޫ މެޗަކަށްފަހު އެމެރިކާއަށް ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ.

މިއަދު ކުޅުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ ސެންޓެނާރިއޯ 2016 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ އޭ ގުރޫޕުގައި އުނދަގޫ މެޗަކަށްފަހު...

12 ޖޫން 2016 19:30

ޔޫރޯ 2016: ވޭލްސް މޮޅުވި އިރު އިނގިރޭސިންނަށް މޮޅެއް ނުވެވުނު

ޔޫރޯ 2016ގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ކުޅުން ނިމުނުއިރު ގްރޫޕް އޭ އިން ފްރާންސާއި ސްވިޒަރލޭންޑް މޮޅުވެ އަދި ގްރޫޕް ބީން...

12 ޖޫން 2016 04:00

މެސީގެ ހެޓްރިކާއެކު އާޖެންޓީނާ ކުއަރޓަރ ފައިނަލަށް

ކޮޕާ އެމެރިކާ ސެންޓެނާރިއޯ 2016 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅެވުނު ގްރޫޕް ޑީގެ އާޖެންޓީނާ ޕެނަމާ...

11 ޖޫން 2016 11:42

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް 2016 މިރޭ ފެށެނީ

ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ކުޅެވޭ އެންމެ ޝަރަފުވެރި މުބާރާތް، ޔޫއެފާ ޔޫރަޕިއަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2016،...

10 ޖޫން 2016 18:06

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް 2016 މިރޭ ފެށެނީ - 2

ޔޫރޯ 2016 ޚާއްސަވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބަޔަކު ފުޓުބޯޅައަށް ކުރާ ސަޕޯޓް ހިމެނެއެވެ. އަދި...

10 ޖޫން 2016 16:27

ކޮޕާ އެމެރިކާ: މެކްސިކޯ އަދި ވެނެޒުއެލާ ކްއަރޓަރ ފައިނަލަށް

ކޮޕާ އެމެރިކާ ސެންޓެނާރީއޯ ފުޓްބާޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅެވުނު ގްރޫޕް ސީގެ ދެމެޗުން މޮޅުވެގެން މެކްސިކޯ...

10 ޖޫން 2016 15:55
Seamaster