20 ޖުލައި 2018 (ހުކުރު)


ކުޅިވަރު

ވީ.އޭ.އެމް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ މެޗްތައް މިސްކިތްމަގާއި ދަޑިމަގަށް


ގަލަން ކޮއްޓާ، 2 ވަނަ މުބާރާތް މި މަހު 26 ގައި...

ޓިއުޝަން ކްލާސް ތަކާއި، ސްކޫލް ގަޑިތައް ފަޅު ފިލުވާލަދިން އެއް ކަމެއް ކަމުގައިވާ، ގަލަން ކޮއްޓާ، 2 ވަނަ...

15 މާރޗް 2016 21:29

އަންހެނުންގެ ފުޓުސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފުނާޑު ޓީމަށް

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބާއްވާ އަންހެނުންގެ ފުޓުސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފުނާޑު އެފް.އެސް.ސީ ޔުނިކޯން...

12 މާރޗް 2016 12:05

އަންހެނުންގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ފުނާޑުޓީމާއި ހޯދަޑު ޓީމު

މެދުދާއިރާގެ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އަންހެނުންގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ފުނާޑު...

11 މާރޗް 2016 02:28

އެމްޖޭއެމް ޓީމު ފައިނަލަށް

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ސްކޫލް ކުދިންގެ 13 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅެވުނު މެޗު...

10 މާރޗް 2016 21:07

އޭއީސީއަށް އަނެއްކާވެސް ފަސޭހަ މޮޅެއް

އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ 13 އަހަރުން ދަށުގެ ސުކޫލް ކުދިންގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ...

10 މާރޗް 2016 08:33

ހޭޒް ބަލިކޮށް އޭއީސީގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ 13 އަހަރުން ދަށުގެ ސުކޫލް ކުދިންގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ...

09 މާރޗް 2016 08:57

އައްޕި އާއި ޝާމް އިތުރު ތަމްރީނު ތަކަށް ބޮޓްސްވާނާ އަށް

ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ އުއްމީދީ ދެވުންތެރިން ކަމަށްވާ އިބްރާހިމް އަޝްފާނު އަލީ (އައްޕި) އާއި އަލީ ޝާމް،...

26 ފެބުރުއަރީ 2016 21:18

އެމްޖޭއެމްގެ އެތުލެޓިކްސް އަދި ފަން އެކްޓިވިޓީތައް ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކު މަދަރަސަތުއް ޝައިޚް މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީން (އެމްޖޭއެމް) ގެ އިންޓަރ ހައުސް އެތުލެޓިކްސް މީޓް...

25 ފެބުރުއަރީ 2016 09:56

ފުވައްމުލަކު ސުކޫލްގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބުލޫ އަދި ރެޑް ހައުސްއަށް

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް (އެފްއެސް)ގެ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އެކި އުމުރު ފުރާތަކުގެ ޗެމްޕިއަންކަން...

15 ފެބުރުއަރީ 2016 19:23

ފުވައްމުލަކު ސުކޫލްގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކު ސުކޫލް (އެފްއެސް) ގެ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އިއްޔެ އެސުކޫލްގެ ކުޅިވަރު ދަނޑުގައި...

08 ފެބުރުއަރީ 2016 10:06

ފުނާޑުގެ އެންމެ މުހިންމު ތިންކުޅުންތެރިން ފިސްޑާއަށް

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ފުނާޑުގެ އެންމެ މުހިންމު...

01 ފެބުރުއަރީ 2016 19:32

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރުގައި 13 މުބާރާތް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 2016 ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކުޅިވަރު...

27 ޖެނުއަރީ 2016 09:16

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ ދިވެހި ކަސްރަތު ޓީމުގައި އައްޕި ހިމެނިއްޖެ

މިއަހަރު ކުރިއަށްދާ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ރާއްޖޭގެ ކަސްރަތު ޓީމުގައި ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ ޒުވާން...

21 ޖެނުއަރީ 2016 00:32

މެސީ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް ފަސްވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައިފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ލިއޮނަލް މެސީ ފީފާއިން ހޮވާ އަހަރުގެ...

12 ޖެނުއަރީ 2016 00:38
Seamaster