23 މެއި 2018 (ބުދަ)


ކުޅިވަރު

އެމްޖޭއެމް އާއި އެފް އެސްގެ މެޗުން މޮޅުވީ އެމްޖޭއެމް ގެ ޓީމު


ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަން ލީގުގެ މެޗްތައް މިރޭ ފެށެނީ

ޔޫރަޕްގެ ޗެމްޕިއަނުންގެ ގޮތުގައި ކުޅެވޭ ފުޓުބޯޅަ ލީގު މިރޭ ފެށޭނެއެވެ. މިލީގުގައި 32 ޓީމު 8 ގުރޫޕެއްގައި...

15 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 23:29

ފުވައްމުލަކު އިންޓަރ ސްކޫލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް މާދަމާ ފެށެނީ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އިންޓަރ ސްކޫލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް...

10 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 22:19

މައިލޯ ކަލާރސް އެވޯޑް އޭއީސީގެ 6 ދަރިވަރަކަށް

ސްކޫލު ފެންވަރުގެ ކުޅިވަރުތަކުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދަރިވަރުންނަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ދެމުން އަންނަ...

10 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 21:57

އަޝްފާނު 200 މީޓަރ ދުވުމުންވެސް ގައުމީ ޔޫތު ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި

ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ އުމުރުން 16އަހަރުގެ ދަރިވަރު އިބްރާހިމް އަޝްފާނު...

09 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 08:45

އަޝްފާނު އަލީ ގައުމީ ޔޫތު ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި

މިއަހަރު އޮގަސްޓްމަހު މާލޭގައި ބޭއްވި މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ 17 އަހަރުން...

07 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 13:49

އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އޭއީސީއަށް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި 13 އަހަރުން ދަށުގެ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ...

26 އޯގަސްޓް 2015 11:06

އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް: އޭއީސީގެ މޮޅާއި އެކު ފައިނަލަށް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބާއްވާ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ ދުވަހުގެ މެޗު ފަސޭހަ...

24 އޯގަސްޓް 2015 00:03

އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް: އޭއީސީ އަދި އެމްޖޭއެމް އެއްވަރުވެ އެފްއެސް މޮޅުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބާއްވާ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ފުރަތަމަ މެޗް...

23 އޯގަސްޓް 2015 11:44

އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ މެޗްތައް އެމްޖޭއެމް އަދި އޭއީސީ ކާމިޔާބުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބާއްވާ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗް އެމްޖޭއެމް އަދި...

21 އޯގަސްޓް 2015 19:13

4 އަހަރު ތެރޭގައި އަގުއެރޯގެ ގޯލް ސްކޯރިން އެންމެ މަތީގައި

ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެންމެގިން ގޯލުޖެހި އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް މަންޗެސްޓަރ...

21 އޯގަސްޓް 2015 14:44

ޏ.އޭއީސީ އަށް ލިބުނީ 4 ރަން މެޑަލް، 6 ރިހި މެޑެލް އަދި 2 ލޯ މެޑެލް

އަށާރަ ވަނަ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް މުބާރާތް މާލޭ ޓްރެކް ދަނޑުގައި ނިމިގެން ދިޔައިރު ޏ. އޭ. އީ. ސީ...

18 އޯގަސްޓް 2015 09:35

ޏ.އޭއީސީ އިން 10 ރަން މެޑަލާއި އެކު 17 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން އެންމެ މޮޅު އެތުލީޓްގެ މަގާމް ހޯދައިފި

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު (އޭއީސީ)ގެ ދަރިވަރުން 10...

17 އޯގަސްޓް 2015 13:45

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޓީމް ރަން ވަނަތަކެއް ހޯދަނީ

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު (އޭއީސީ)ގެ ދަރިވަރުން...

14 އޯގަސްޓް 2015 19:24

ސާއިދުގެ ބޫޓް ފައިސަލް ސްޕޮންސަރ ކޮށްފި

ސާއިދުގެ ބޫޓް ފައިސަލް ސްޕޮންސަރ ކޮށްފައިވަނީ ފަސް އަހަރަށް ކަމަށް ފައިސަލް ފައުންޑޭޝަންގެ އިސް...

11 އޯގަސްޓް 2015 18:38
Seamaster