20 ޖުލައި 2018 (ހުކުރު)


ކުޅިވަރު

އަތޮޅު ކައުންސިލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދަޑިމަގަށް


އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް: ފިސްޑާ އަދި ދަޑިމަގު އެފްސީ ފައިނަލަށް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ފުޓް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ފިސްޑާ ނިއު...

18 ޑިސެމްބަރ 2015 19:27

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް މާދަމާ ފަށަނީ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސްޕޯރޓްސް ކޮމެޓީން އިންތިޒާމު ކުރާ އަތޮޅު ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް މާދަމާ...

15 ޑިސެމްބަރ 2015 01:12

އައިބޭ ކަޕް U17 ޗެމްޕިއަންކަން މިސްކިތްމަގު ޓީމަށް

އައިބޭ ކަޕް 17 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުން ޓީމުން...

06 ޑިސެމްބަރ 2015 17:12

އައިބޭ ކަޕް U17 ގެ ސެމީފައިނަލް މެޗްތައް މާދަމާ

މިހާރު ދަޑިމަގު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުރިޔަށްދާ އައިބޭ ކަޕް 17 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ...

02 ޑިސެމްބަރ 2015 19:21

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިއަދު ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު...

17 ނޮވެމްބަރ 2015 20:17

އަފުން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހާފްބްލެކް ހޯދައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި އަގުބޮޑު "އަފުން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން" ހާފް ބްލެކް ޓީމް ހޯދައިފިއެވެ. އިއްޔެ...

16 ނޮވެމްބަރ 2015 08:04

އަފުން މުބާރާތް ނަމުގައި އަގުބޮޑު މުބާރާތެއް ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކު ޒުވާނުންތަކެއް އިސްނަގައިގެން "އަފުން މުބާރާތް 2015" ގެ ނަމުގައި މުބާރާތެއް ފައްޓައިފިއެވެ. ...

14 ނޮވެމްބަރ 2015 08:47

މިނިވަން 50 ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފުވައްމުލަކު މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދޫނޑިގަމަށް

އިއްޔެ ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މިނިވަން 50 ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފުވައްމުލަކު ލީގްގެ ފަހު މެޗް...

14 ނޮވެމްބަރ 2015 08:23

މިނިވަން 50 ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ މެޗް މާދަމާ

މިނިވަން 50 ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފުވައްމުލަކުގައި ކުޅޭ މެޗް މާދަމާ އޮންނާނެކަމަށް އެފްއޭއެމް އިން...

12 ނޮވެމްބަރ 2015 12:06

ޖުމްހޫރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ކުޅުނު ހާއްސަ ފުޓްސަލް މެޗް ފުވައްމުލަކު ޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަނގަކުރުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ފޭދޫ ޓީމަކާއި ފުވައްމުލަކުން ހޮވާލެވުނު ޓީމަކާއި...

12 ނޮވެމްބަރ 2015 08:21

ރެޑްބުލް ވިނިންގ 5 މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަރާކެޓީފޭބީ ހޯދައިފި

ރެޑްބުލް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ "ރެޑްބުލް ވިނިންގ 5" މުބާރާތުގެ ފުވައްމުލަކު ޗެމްޕިއަންކަން...

31 އޮކްޓޫބަރ 2015 08:29

ފިރިހެން ޑިވިޒަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފިސްޑާއަށް

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް ޓޯނަމެންޓްގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު ފިރިހެން ޑިވިޒަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާދަޑު ފިސްޑާ...

22 އޮކްޓޫބަރ 2015 20:40

އައްޕި އިތުރު ތަމްރީނަށް އިންޑިޔާއަށް

ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ ބާރުދުވުންތެރިޔާ އިބްރާހިމް އަޝްފާން އަލީ (އައްޕި) އިތުރު ތަމްރީނަށް...

22 އޮކްޓޫބަރ 2015 20:40

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް ޓޯނަމެންޓްގެ އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން މިސްކިތްމަގަށް

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް ޓޯނަމެންޓްގައި ރޭ ކުޅުނު އަންހެން ޑިވިޒަންގެ ފައިނަލް މެޗް ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު...

22 އޮކްޓޫބަރ 2015 08:28
Seamaster