19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ކުޅިވަރު

އަންހެނުންގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ފުނާޑުޓީމާއި ހޯދަޑު ޓީމު


އެމްޖޭއެމް ޓީމު ފައިނަލަށް

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ސްކޫލް ކުދިންގެ 13 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅެވުނު މެޗު...

10 މާރޗް 2016 21:07

އޭއީސީއަށް އަނެއްކާވެސް ފަސޭހަ މޮޅެއް

އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ 13 އަހަރުން ދަށުގެ ސުކޫލް ކުދިންގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ...

10 މާރޗް 2016 08:33

ހޭޒް ބަލިކޮށް އޭއީސީގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ 13 އަހަރުން ދަށުގެ ސުކޫލް ކުދިންގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ...

09 މާރޗް 2016 08:57

އައްޕި އާއި ޝާމް އިތުރު ތަމްރީނު ތަކަށް ބޮޓްސްވާނާ އަށް

ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ އުއްމީދީ ދެވުންތެރިން ކަމަށްވާ އިބްރާހިމް އަޝްފާނު އަލީ (އައްޕި) އާއި އަލީ ޝާމް،...

26 ފެބުރުއަރީ 2016 21:18

އެމްޖޭއެމްގެ އެތުލެޓިކްސް އަދި ފަން އެކްޓިވިޓީތައް ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކު މަދަރަސަތުއް ޝައިޚް މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީން (އެމްޖޭއެމް) ގެ އިންޓަރ ހައުސް އެތުލެޓިކްސް މީޓް...

25 ފެބުރުއަރީ 2016 09:56

ފުވައްމުލަކު ސުކޫލްގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބުލޫ އަދި ރެޑް ހައުސްއަށް

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް (އެފްއެސް)ގެ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އެކި އުމުރު ފުރާތަކުގެ ޗެމްޕިއަންކަން...

15 ފެބުރުއަރީ 2016 19:23

ފުވައްމުލަކު ސުކޫލްގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކު ސުކޫލް (އެފްއެސް) ގެ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އިއްޔެ އެސުކޫލްގެ ކުޅިވަރު ދަނޑުގައި...

08 ފެބުރުއަރީ 2016 10:06

ފުނާޑުގެ އެންމެ މުހިންމު ތިންކުޅުންތެރިން ފިސްޑާއަށް

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ފުނާޑުގެ އެންމެ މުހިންމު...

01 ފެބުރުއަރީ 2016 19:32

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރުގައި 13 މުބާރާތް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 2016 ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކުޅިވަރު...

27 ޖެނުއަރީ 2016 09:16

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ ދިވެހި ކަސްރަތު ޓީމުގައި އައްޕި ހިމެނިއްޖެ

މިއަހަރު ކުރިއަށްދާ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ރާއްޖޭގެ ކަސްރަތު ޓީމުގައި ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ ޒުވާން...

21 ޖެނުއަރީ 2016 00:32

މެސީ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް ފަސްވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައިފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ލިއޮނަލް މެސީ ފީފާއިން ހޮވާ އަހަރުގެ...

12 ޖެނުއަރީ 2016 00:38

އަތޮޅު ކައުންސިލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދަޑިމަގަށް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި އަތޮޅު ކައުންސިލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ...

23 ޑިސެމްބަރ 2015 15:31

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް: ފިސްޑާ އަދި ދަޑިމަގު އެފްސީ ފައިނަލަށް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ފުޓް ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ފިސްޑާ ނިއު...

18 ޑިސެމްބަރ 2015 19:27

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް މާދަމާ ފަށަނީ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސްޕޯރޓްސް ކޮމެޓީން އިންތިޒާމު ކުރާ އަތޮޅު ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް މާދަމާ...

15 ޑިސެމްބަރ 2015 01:12
Seamaster