24 މެއި 2018 (ބުރާސްފަތި)


ކުޅިވަރު

މިނިވަން 50: އެޓޯލް ޗެމްޕިއަން ޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް މިރޭ އިފްތިތާޙުކޮށްފި


ޔޫރަޕުގެ އެންމެ މޮޅު 10 ކުޅުންތެރިން

ނިމުނު ޔޫރަޕުގެ ފުޓުބޯޅަ ސީޒަނު (2014-2015)ގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކު ހޮވުމަށް ޔޫއެފާއިން ވަނީ 10...

23 ޖުލައި 2015 18:15

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން: ދިވެހިރާއްޖެ ގަތަރު މެޗު - 0-1

ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެއާއި ޤަތަރު ބައްދަލުކުރި ފުރަތަމަ މެޗު ނިމުނީ 0-1ން ޤަތަރު ޓީމު މޮޅުވެގެން...

12 ޖޫން 2015 18:41

ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިން މާސްކުގައި

ޔޫރަޕުގެ ބޮޑެތި ލީގުތައް ނިމެމުން ދާއިރު މާސްކްގައި ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންނަކީ ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހޭ ބައެކެވެ....

20 މެއި 2015 23:45

އޭޝިއަން ޔޫތު އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ފުވައްމުލަކު ހަތަރު ދަރިވަރަކު ގަތަރަށް ފުރައިފި

ގަތަރުގެ ދޯހާގައި މިމަހު 8 އިން 11 އަށް ބާއްވާ އޭޝިއަން ޔޫތު އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ދިވެހިރާއްޖޭގެ...

06 މެއި 2015 10:02

އޭއީސީގެ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މުޟައްފަރު ހޯދައިފި

ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު (އޭއީސީ) ގެ އިންޓަރ ހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 15 އަހަރުން މަތީގެ ޗެމްޕިއަންކަން...

04 މެއި 2015 08:47

ފުވައްމުލަކު ޒުވާނުންނަށް މިލިބުނީ އެމެރިކާ އަދި ޔޫރަޕް ފެންވަރުގެ ފުޓްސަލް ދަނޑެއް

ފުވައްމުލަކު ޒުވާނުންނަށް މިލިބުނީ އެމެރިކާ އަދި ޔޫރަޕް ފެންވަރުގެ ފުޓްސަލް ދަނޑެއް ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރ...

11 އެޕްރީލް 2015 11:28

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ފުވައްމުލަކު އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނިތަކަށް...

09 އެޕްރީލް 2015 14:27

އަތޮޅު މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދަޑިމަގު ހޯދައިފި

އެފްއޭއެމް އަތޮޅު މުބާރާތުގެ ފުވައްމުލަކުގެ ޗެމްޕއަންކަން ދަޑިމަގު ޒުވާނުންގެ ޖަމްމިއްޔާ ހޯދައިފިއެވެ. ...

21 އޮކްޓޫބަރ 2014 21:54

ފައިނަލްގެ ދެވަނަ ޖާގަ ދަޑިމަގަށް

އެފްއޭއެމް އަތޮޅު މުބާރާތުގެ ފުވައްމުލަކުގައި އިއްޔެ ކުޅުނު ސެމީފައިނަލް ދެވަނަ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށް...

20 އޮކްޓޫބަރ 2014 08:16

ފުނާޑު ބަލިކޮށް ދޫނޑިގަން ފައިނަލަށް

އެފްއޭއެމް އަތޮޅު މުބާރާތުގެ ފުވައްމުލަކުގައި އިއްޔެ ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލް ފުރަތަމަ މެޗްގައި ފުނާޑު...

19 އޮކްޓޫބަރ 2014 08:31

ގުރޫޕް ސްޓޭޖްގެ ދެ މޮޅާއި އެކު ދިގުވާނޑު ސެމީފައިނަލަށް

އެފްއޭމް އަތޮޅު މުބާރާތުގެ ފުވައްމުލަކުގައި ކުޅުނު ގުރޫޕްބީގެ މެޗްގެ ތެރެއިން ކުޅުނު ދެ މެޗް...

17 އޮކްޓޫބަރ 2014 12:22

ގުރޫޕްގެ ދެވަނަ މަގާމާއި އެކު ދަޑިމަގު ޒުވާނުންގެ ޖަމްމިއްޔާ ސެމީއަށް

އެފްއޭއެމް އަތޮޅު މުބާރާތުގެ ޒޯން 8ގައި ހިމެނޭ ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު މުބާރާތުގައި އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗް...

16 އޮކްޓޫބަރ 2014 08:18

ދެ ހެޓްރިކާއި އެކު ދޫނޑިގަން ސެމީ އަށް

އެފްއޭމް އަތޮޅު މުބާރާތުގައި އިއްޔެ ފުވައްމުލަކުގައި ކުޅުނު މެޗް ދޫނޑިގަމަށް ނިސްބަތްވާ ފުވައްމުލަކު...

15 އޮކްޓޫބަރ 2014 08:14

ދިގުވާނޑުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށް ސެމީ ފައިނަލާގާތަށް

އެފްއޭއެމް އަތޮޅު މުބާރާތުގެ ފުވައްމުލަކުގައި އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗް ދިގުވާނޑުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށް ސެމީ...

14 އޮކްޓޫބަރ 2014 08:16
Seamaster