19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ކުޅިވަރު

އައިބޭ ކަޕް U17 ޗެމްޕިއަންކަން މިސްކިތްމަގު ޓީމަށް


އައިބޭ ކަޕް U17 ގެ ސެމީފައިނަލް މެޗްތައް މާދަމާ

މިހާރު ދަޑިމަގު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުރިޔަށްދާ އައިބޭ ކަޕް 17 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ...

02 ޑިސެމްބަރ 2015 19:21

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިއަދު ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު...

17 ނޮވެމްބަރ 2015 20:17

އަފުން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހާފްބްލެކް ހޯދައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި އަގުބޮޑު "އަފުން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން" ހާފް ބްލެކް ޓީމް ހޯދައިފިއެވެ. އިއްޔެ...

16 ނޮވެމްބަރ 2015 08:04

އަފުން މުބާރާތް ނަމުގައި އަގުބޮޑު މުބާރާތެއް ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކު ޒުވާނުންތަކެއް އިސްނަގައިގެން "އަފުން މުބާރާތް 2015" ގެ ނަމުގައި މުބާރާތެއް ފައްޓައިފިއެވެ. ...

14 ނޮވެމްބަރ 2015 08:47

މިނިވަން 50 ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފުވައްމުލަކު މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދޫނޑިގަމަށް

އިއްޔެ ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މިނިވަން 50 ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފުވައްމުލަކު ލީގްގެ ފަހު މެޗް...

14 ނޮވެމްބަރ 2015 08:23

މިނިވަން 50 ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ މެޗް މާދަމާ

މިނިވަން 50 ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފުވައްމުލަކުގައި ކުޅޭ މެޗް މާދަމާ އޮންނާނެކަމަށް އެފްއޭއެމް އިން...

12 ނޮވެމްބަރ 2015 12:06

ޖުމްހޫރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ކުޅުނު ހާއްސަ ފުޓްސަލް މެޗް ފުވައްމުލަކު ޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަނގަކުރުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ފޭދޫ ޓީމަކާއި ފުވައްމުލަކުން ހޮވާލެވުނު ޓީމަކާއި...

12 ނޮވެމްބަރ 2015 08:21

ރެޑްބުލް ވިނިންގ 5 މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަރާކެޓީފޭބީ ހޯދައިފި

ރެޑްބުލް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ "ރެޑްބުލް ވިނިންގ 5" މުބާރާތުގެ ފުވައްމުލަކު ޗެމްޕިއަންކަން...

31 އޮކްޓޫބަރ 2015 08:29

ފިރިހެން ޑިވިޒަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފިސްޑާއަށް

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް ޓޯނަމެންޓްގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު ފިރިހެން ޑިވިޒަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާދަޑު ފިސްޑާ...

22 އޮކްޓޫބަރ 2015 20:40

އައްޕި އިތުރު ތަމްރީނަށް އިންޑިޔާއަށް

ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ ބާރުދުވުންތެރިޔާ އިބްރާހިމް އަޝްފާން އަލީ (އައްޕި) އިތުރު ތަމްރީނަށް...

22 އޮކްޓޫބަރ 2015 20:40

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް ޓޯނަމެންޓްގެ އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން މިސްކިތްމަގަށް

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް ޓޯނަމެންޓްގައި ރޭ ކުޅުނު އަންހެން ޑިވިޒަންގެ ފައިނަލް މެޗް ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު...

22 އޮކްޓޫބަރ 2015 08:28

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް ޓޯނަމެންޓް: ގުރޫޕްގެ އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ދިގުވާނޑު ސެމީއަށް

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް ޓޯނަމެންޓްގައި ރޭ ކުޅުނު ފިރިހެން ޑިވިޒަންގެ މެޗް ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު ކާމިޔާބުކޮށް...

19 އޮކްޓޫބަރ 2015 07:52

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް ޓޯނަމެންޓް: މިސްކިތްމަގު ފައިނަލަށް

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް ޓޯނަމެންޓްގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗް މާދަޑު ފިސްޑާ ބަލިކޮށް މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުން...

18 އޮކްޓޫބަރ 2015 08:05

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޒަން: ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ، ގުރޫޕް އެއްވަނައިގެ ގޮތުގައި ދަޑިމަގު އެކުވެރިން ސެމީއަށް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން "ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް ޓޯނަމެންޓް" ފިރިހެން ޑިވިޒަންގެ...

17 އޮކްޓޫބަރ 2015 20:20
Seamaster